Muista AMP:n syyskokous 27.11

Muista AMP:n syyskokous Blue Peterissa 27.11 klo 18.00 alkaen!

Sääntömääräisten asioiden lisäksi ohjelmassa on referaatti ORC:in vuosikokouksesta, jossa Joakim Majander oli läsnä, sekä update IRC-luokkaan liittyvistä sääntöpäivityksistä. 

Lue hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009 (klikkaa "Lue lisää")

Glögitarjoilu!

Tervetuloa!

Hallitus

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Hallinto ja jäsenistö

Hallitus pyrkii nostamaan avomeripurjehduksen arvostusta lisäämällä toiminnan kiinnostavuutta sekä kippareiden että gastien kannalta. Päätavoitteena on osanoton lisääminen avomerikilpailuissa. Järjestämme jäsenistöä kiinnostavia koulutus- ja muita tilaisuuksia. Seuraamme aktiivisesti mitä mittasääntöjen osalta maailmalla tapahtuu.

Hallitus on yhteydessä mm. lähimpien naapurimaidemme vastaaviin luokkaliittoihin ja informoi jäsenistönsä siellä tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Hallitus perustaa tarvittaessa toimikuntia, jotka valmistelevat ja toteuttavat toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kilpailutoiminta

Avomeripurjehtijat ry jatkaa aktiivisesti avomeriveneiden SM-kilpailun eli Baltic Offshore Weekin (BOW) markkinointia, jotta se kasvaisi kansainväliseksi ja näyttäväksi purjehdustapahtumaksi. Kisa jatkuu Eestin ja Suomen yhteisenä avoimena ORCi-mestaruuskisana ja se järjestetään vuonna 2009 Hangossa. Erityisesti pyritään houkuttelemaan ruotsalaisia purjehtijoita mukaan. Myös purjehtijat muista Itämeren maista ovat tervetulleita mukaan.

IRC-veneille laaditaan Suomen IRC-Mestaruuskilpailusäännöt kevään 2009 aikana ja järjestetään luokkamestaruuskilpailu BOW:issa niin, että veneet, joilla on sekä ORCi että IRC mittakirja voivat osallistua kumpaankin kisaan.

Avomeriveneille järjestetään ORC-säännön mukainen ranking-sarja perinteiseen tapaan.

IRC-veneille tarjotaan mahdollisuus osallistua rankingsarjaan ORC-veneiden kanssa, siten, että veneet lähtevät samassa lähdössä. IRC-veneille lasketaan omat tulokset. Veneet, joilla on sekä ORC että IRC mittakirja saavat tulokset kummankin säännön mukaan. Mikäli Suomessa rekisteröityjen IRC-veneiden lukumäärä kasvaa riittävästi, voidaan rankingsarjassa myös järjestää erillisiä luokkia IRC-veneille. Päätös tästä on tehtävä hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Hallitus tulee tällöin suosittelemaan kilpailujärjestäjille IRC-sarjojen mukaanottamista kisaohjelmaan.

ORC-luokkien kohdalla julkaistaan kilpailukohtaiset laskentatavat hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

Rankingsarjan osalta jatketaan hyvin toimivaa yhteistyötä ProSailor Oy:n kanssa, jolloin sarjan nimenä jatkaa ”ProSailor Offshore Ranking”.

Mittasäännöt

Suomessa käytettävät avomeripurjehduksen mittasäännöt vuonna 2009 ovat ORC International, ORC Club, IRC ja LYS. Päätöksen säännöistä tekee Suomen Purjehtijaliitto.

Pyrimme vaikuttamaan kaikkien Suomessa käytettävien avomeripurjehdus-sääntöjen toimivuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen kotimaisissa kisoissa. Teemme parhaamme mittaustoiminnan ja mittakirjojen myöntämisen sujuvuuden varmistamiseksi.

ORC Club-veneet saavat myös vuonna 2008 osallistua rankingsarjaan tasavertaisesti ORCi-veneiden kanssa lukuunottamatta Baltic Offshore Week.

Hallitus tekee ehdotuksen ORCi:n ja IRC:n mukaisista kilpailuluokista neljän viikon kuluessa siitä kun SPL on saanut vuoden 2009 virallisen ORC-laskentaohjelman.

Päätöksen luokkajaosta tekee SPL.                                    

Tiedotus

Yhdistyksen tiedottamisen pääkanava on yhdistyksen nettisivut, joita pyritään kehittämään edelleen (www.avomeripurjehtijat.fi).

Muut tiedotuskanavat ovat vuosikirja ja jäsentiedotteet, jotka ilmestyvät aikaisempaan tapaan. Yhdistys osallistuu Vene 09 Båt näyttelyyn mahdollisuuksien mukaan omalla osastollaan. Pyrimme myös myötävaikuttamaan siihen että avomerikilpailuista tiedotetaan lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä.

Koulutustoiminta

Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Koulutus liittyy mm. kilpailutoimintaan, mittasääntöihin, turvallisuuteen ja ensiapuun.

Muu toiminta

Jäsentilaisuudet keväällä ja syksyllä. Yhdistys pyrkii syksyllä järjestämään  kaikille avomeripurjehtijoille tarkoitetun Purjehduskauden päätösjuhlan, jossa jaetaan rankingsarjan palkinnot.

Vuoden kilpailujärjestäjä

Purjehduskauden jälkeen valitaan Vuoden kilpailujärjestäjä. Palkinto jaetaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Leave a Reply