ORC -sääntö

26892440723_58f5578f39_b

ORC International – kansainvälinen tasoitussääntö purjehduskilpailuihin

ORC International on kansainvälinen tasoitussääntö, jonka mukaan erilaiset avomeripurjeveneet voivat kilpailla keskenään.

ORCi tasoitussääntö perustuu VPP-ohjelmaan, joka pyrkii veneen mittojen ja ominaisuuksien perusteella arvioimaan veneen suorituskykyä eri tuuliolosuhteissa. ORCi-säännössä yhdistyvät objektiivisuus, tieteellinen tarkkuus, kansainvälinen sovellettavuus ja joustavat tuloslaskentavaihtoehdot.

ISAF on hyväksynyt ORCi-säännön ainoaksi tasoitussäännöksi, jota voidaan käyttää avomeripurjehduksen MM-kilpailuissa.

Miten ORCi toimii?

ORCi-sääntö käyttää matemaattisia malleja, jotka edellyttävät veneen rungon ja purjeiden täydellistä mittausta. Näiden mittojen perusteella lasketaan teoreettinen aika, jonka puitteissa veneen pitäisi suoriutua purjehdittavasta radasta vallitsevissa tuuliolosuhteissa. ORCi on ainoa tasoitussääntö, joka ottaa huomioon veneiden suorituskyvyn erot erilaisissa tuuliolosuhteissa.

ORCi laskee veneen suorituskykyennusteen eri tuulen nopeuksille ja tuulikulmille. Näistä tiedoista on mahdollista laatia veneen suorituskykyä kuvaava polaaridiagrammi, jonka avulla saadaan selville veneen tavoitenopeus eri tuuliolosuhteissa. Target speedien tunteminen helpottaa miehistöä trimmaamaan venettä optimaaliseen vauhtiin eri tuulen suunnilla ja –kulmilla.

Tavoitteena reilut kilpailut

ORCi-tasoitussääntö ei ole täydellinen, mutta se käyttää viimeisintä tietoa ja teknologiaa, joiden avulla veneiden suorituskyvyn eroja voidaan arvioida objektiivisesti. ORCi-säännön avulla saamme aikaan reiluja kilpailuja erilaisten veneiden välille ja pääsemme näin mittamaan taitojamme purjehtijoina.

Lisätietoja ORCi- tasoitussäännöstä verkkosivulta www.orc.org