Yhdistys

Avomeripurjehtijat ry – Havskappseglarna rf

Avomeripurjehtijat ry:n tarkoituksena on edistää avomeri- ja saaristokilpapurjehdusta, valvoa avomeripurjehtijoiden etuja sekä edustaa heitä Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:ssä sen luokkaliittona.

Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa järjestämällä koulutusta, tiedottamalla jäsenistöään ja edistämällä purjehduskilpailujen järjestämistä sekä pitämällä yhteyttä kansainvälisiin mittasääntöorganisaatioihin ja naapurimaiden avomeripurjehdusorganisaatioihin.

Vuosittaiseen kilpailuohjelmaan kuuluvat avomeriranking-sarja sekä avomeriveneiden SM-kilpailu.

Yhdistys pyrkii myös edistämään kansainvälisten MM-ja EM-kilpailujen järjestämistä Suomessa. Tiedotus tapahtuu pääasiassa kotisivujen kautta sekä vuosittain julkaistavalla Avomeripurjehtijan vuosikirjalla.

Koulutus toteutetaan vuosittaisilla koulutusohjelmilla, joissa painopiste on avomeripurjehduksen turvallisuuden ja kilpailullisen tason kehittämisessä.

Yhdistystä hallinnoi vuosittain jäsenkokouksessa valittava hallitus ja hallituksen nimeämät toimikunnat.

Tietosuojaseloste

Yhdistyksen säännöt

Toimintakertomus 2022

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2024