FinRating

FinRating on ORC-pohjainen tasoitusjärjestelmä, joka korvasi FinLYS-järjestelmän kaudelle 2020. Kaikki FinRating-mittakirjat ja taulukkoluvut saadaan suoraan ORC:n VPP-ohjelmasta. FinRating-järjestelmässä ei siis ole mahdollista antaa arvioita veneen mittaluvusta eikä säätää yksittäisen veneen tasoituslukua mutu-tuntumalla. Ainoa tapa muuttaa tai oikaista mittalukua on tarkistaa veneen, rikin ja purjeiden mitat.

Tämänvuotiset FinRating-luvut pohjautuvat FinLYS-järjestelmän dataan. Viimevuotiset FinLYS-todistukset on suoraan konvertoitu ORC Club -todistuksiksi. Samoin viimevuotinen FinLYS-taulukko on konvertoitu ORC:n VPP-ohjelmalla. Varsinkin taulukkoveneiden osalta erot aiempaan tasoitukseen saattavat olla suuriakin.

Terminologiaa

Taulukkovene: vene jolla ei ole todistusta, vaan käytettävä tasoitusluku löytyy Avomeripurjehtijoiden julkaisemasta taulukosta. Taulukkoveneiden mitoissa käytetään paljon oletuksia ja laskennallisia arvoja ja esimerkiksi purjemitat ovat hyvin suuria.

Todistusvene: vene jolla on voimassaoleva ORCi- tai ORC Club -todistus. Todistuksessa käytetään venekohtaisia mittoja, joten tasoituslukukin on paljon tarkempi kuin vastaavalla taulukkoveneellä.

FinRating-todistus: Voimassa oleva ORCi- tai ORC Club -todistus.

DH-todistus: jos veneellä on voimassaoleva ORCi- tai ORC Club -todistus, voidaan veneelle tehdä DH-todistus. Erona vakiotodistukseen on alhaisempi miehistöpaino ja mahdollisesti erilaiset purjeet. Huomioitavaa on, että DH-todistuksen purjevarustuksen on löydyttävä varsinaisesta ORCi- tai ORC Club -todistuksesta. Voit siis esimerkiksi käyttää DH-todistuksessa fokkaa genoan sijaan, mutta molempien purjeiden on oltava merkittyinä “perustodistuksessa”.

FinRating-luku: kerroin, jolla purjehditut ajat tasoitetaan. FinRating-luku on ORC:n time on time offshore -luku ja se löytyy jokaisesta mittakirjasta (ORC Club ja ORCi) ja FinRating-taulukosta.

Miehistöpaino: mittakirjoihin merkitään miehistön minimi- ja maksimipaino. Maksimipaino on aina voimassa, mutta minimipaino on kilpailujärjestäjän päätettävissä oleva rajoitus. Jos miehistöpainoa ei ole erikseen hakemuksessa määritelty, käytetään laskennallista arvoa. Kaikissa FinLYS-todistuksista suoraan muunnetuissa FinRating-todistuksissa on käytetty laskennallista miehistöpainoa. Jos paino ei tunnu sopivalta, sitä voi muuttaa tekemällä muutoshakemuksen.