FinRating

FinRating on Offshore Racing Congressin (ORC) sääntöön pohjautuva tasoitusjärjestelmä. Kaikki FinRating-mittakirjat ja -taulukkoluvut saadaan suoraan ORC:n VPP-ohjelmasta.

FinRating-mittakirja on käytännössä ORC Club -mittakirja. Todistuksessa käytetään ORC:lta löytyviä venekohtaisia mittoja, joten tasoituslukukin on paljon tarkempi kuin vastaavalla taulukkoveneellä, joka on Avomeripurjehtijoiden julkaisemassa taulukossa.

FinRating-luku on ORC:n ns. time on time offshore -luku ja se löytyy jokaisesta todistuksesta ja FinRating-taulukosta. Taulukkoveneiden mitoissa käytetään paljon oletuksia ja laskennallisia arvoja ja esimerkiksi purjemitat ovat hyvin suuria.FinRating-järjestelmässä ainoa tapa muuttaa tai oikaista mittalukua on tarkistaa veneen, rikin ja purjeiden mitat sekä muut todistuksessa olevat tiedot.

Mikäli veneelle haetaan FinRating-todistusta tai veneellä on entuudestaan voimassaoleva FinRating-todistus, voidaan veneelle tehdä myös DH-todistus. On syytä huomioida on, että DH-todistuksen purjevarustuksen on löydyttävä varsinaisesta FinRating-todistuksesta. Voit siis esimerkiksi käyttää DH-todistuksessa fokkaa genoan sijaan, mutta molempien purjeiden on oltava merkittyinä “perustodistuksessa”.

Miehistön maksimipaino todistuksessa on aina voimassa, mutta minimipaino on kilpailujärjestäjän päätettävissä oleva rajoitus. Mikäli miehistöpainoa ei ole erikseen todistushakemuksessa määritelty, käytetään laskennallista arvoa. Mikäli todistuksen miehistöpaino ei tunnu sopivalta, sitä voi muuttaa tekemällä muutoshakemuksen.

Terminologiaa

FinRating-todistus: Voimassa oleva ORCi- tai FinRating-mittakirja

Taulukkovene: Vene, jonkaäytettävä tasoitusluku löytyy Avomeripurjehtijoiden julkaisemasta taulukosta.

Todistusvene: vene jolla on voimassaoleva FinRating- tai ORCi-todistus eli mittakirja.

FinRating-luku: kerroin, jolla purjehditut ajat tasoitetaan.

Miehistöpaino: mittakirjoihin merkitään miehistön minimi- ja maksimipaino.

DH-todistus: Kaksinpurjehdusta varten todistus, jossa  erona vakiotodistukseen on alhaisempi miehistöpaino ja mahdollisesti erilaiset purjeet.