Mittasääntöasiaa naapurimaista ja muualta

AMP:n hallituksen eräänä tehtävänä on seurata mitä mittasääntöjen osalta naapurimaissamme ja muualla on tapahtumassa. Tässä muutamia faktoja:

IRC-säännön tulosta naapurimaissamme, erityisesti Virossa on keskustelupalstoilla ollut osin harhaanjohtavaa tietoa. Ruotsissa IRC-säännön innostus on laantunut. Pietariin ollaan perustamassa ORC-mittaustoimistoa.

Kokonaisuutena ORC on vuoden aiakana menettänyt maailmanlaajuisesti 300 – 400 mittakirjaa, kun IRC on lievästi kasvanut. Kummmallakin säännöllä on nyt suurin piirtein yhtä monta mittakirjaa. ORC-sääntö on kasvanut Virossa, Norjassa, Venäjällä, Kreikassa ja Sloveniassa, mutta menettänyt Ranskassa ja Espanjassa. Jopa vahvana IRC-maana  tunnetussa Australiassa keskustellaan vakavasti siirtymisestä ORC-sääntöön. ORC:in mukaan on mahdollista purjehtia Sydeny-Hobart Racessa.

Olemme keskustelleet  naapurimaittemme avomeripurjehduksen johtohenkilöiden kanssa, ja haluamme tuoda jäsentemme tietoisuuteen seuraavaa:

Virossa muutamat isommat veneet (useimmat X41 veneitä) ovat ilmoittaneet halukkuutensa siirtyä IRC-sääntöön, näitä on yhteensä 7 kappaletta. Kuitenkin ensi kesänä Virossa purjehditaan kaikki tärkeät kisat ORC-säännön mukaan seuraavasti:

·       Watergate, ORC

·       Muhu Väin, ORC, LYS

·       Baltic Offshore Week, ORCi

Virossa ORC-mittakirjojen lukumäärä on vuoden aikana edelleen ollut nousussa, eikä siellä ole mitään suunnitelmaa pysäyttää tämä kehitys. Purjehtijat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä sääntöä kohtaan. IRC-kisoja kalenterissa ei ole, mahdollisesti niitä voidaan järjestää klubitasolla.

Ruotsissa IRC-innostus näyttää lopahtaneen ensimmäisen vuoden jälkeen. Uusia veneitä ei juurikaan ole ilmaantunut. Ruotsissa on nyt 19 venettä, joilla on IRC-mittakirja. Viime kesän Gotland Runtiin osallistui 22 venettä kahdessa luokassa, näistä neljä oli Suomesta, kaksi Virosta ja kolme Englannista. Vuoden 2009 Gotland Runtissa on IRC-luokka jälleen mukana.

Kesällä järjestettiin IRC-luokkamestaruuskisa, johon tuli vain 6 venettä. Ruotsin purjehtijaliiton SM-säännön mukaan osanottajia tulee olla 20 koko sarjassa ja 10 luokassa kahden vuoden ajan ennenkuin sarjalle voidaan myöntää SM-status. Liiton mukaan uusia luokkamestaruuskisoja kiinnostuksen vähäisyydestä johtuen ei vähään aikaan järjestetä. Purjehtijaliitto on myös todennut, että kahden säännön mukaan SM-kisoja ei käydä.

Valtaosa ruotsalaisista purjehtijoista ovat tyytyväisiä ORC-sääntöön, ja haluavat sillä jatkaa. Useat purjehtijta ovat ilmaisseet olevansa huolissaan, mikäli jouduttaisiin siirtymään kokonaan IRC-sääntöön. Eräs huolenaihe on, miten vanhemmalla veneellä pärjää IRC-optimoitujen veneiden fleetissä. Korkeampi mittakirjahinta ei myöskään miellytä. SHF (Svenska Havskappseglingsförbundet) ei mielellään haluaisi ylläpitää kahta keskenään kilpailevaa sääntöä. IRC-sääntöön siirtyminen ainoana sääntönä voisi johtaa kilpapurjehdusaktiivisuuden vähenemiseen Ruotsissa.

Venäjällä on päätetty perustaa mittaustoimisto Pietariin. Tämä kertoo venäläisten kiinnostuksesta ORC-sääntöä kohtaan.

Norjassa ORC-mittakirjojen lukumäärä on kasvussa, ja Saksassa on edelleen n. 700 ORC-mittakirjaa. Saksan IRC-kirjojen lukumäärä on noussut, ja on nyt 64 kpl.

Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että Itämeren alueella edelleen on vahva ORC-säännön kannatus, useiksi vuosiksi eteenpäin. Tämän mukaan meidän tulee myös toimia Suomessa. Tänä vuonna Suomessa käyttöönotetun IRC-säännön osalta on löydettävä sellaisia toimintamuotoja, jotka johtavat avomerikilpailemisen lisäämiseen, ilman että se johtaa kohtuuttomasti ORC-säännön menetyksiin. Tässä on halllituksella suuri haaste.

Leif Ramm-Schmidt