Voittava tiimi taktikoi ja toteuttaa, eikä ajelehdi

Avomeripurjehtijoiden MM-sparrin kolmannessa jaksossa perehdytään taktikon tehtäviin ja taktiikan rooliin rata- ja avomeripurjehduksessa. Selvitämme mitä tehtäviä taktikolla on kilpailuun valmistautumisessa ja mihin huomio pitää kiinnittää startissa, ensimmäisellä legillä ja kun kilpailu etenee.

Asiantuntijana toimii viime vuosina mm. Xtra Stærk Ocean Racing Societyssa ja Zer°emissionilla vaikuttanut Thomas Hacklin. Hacklinin purjehdusuralle mahtuu liki 10 vuotta Laser -purjehdusta kansainvälisellä tasolla, Finjollia, F18 ja Melges. Köliveneistä Hacke tunnetaan MM-pöydän putsanneesta X-35 projektista, jossa hän toimi taktikkona ja mm. Xtra Stærkin ruorimiehenä.

Aloitetaan haastattelu perehtymällä taktikon rooliin ja tehtäviin tiimissä.

Taktikon tärkeimpiin tehtäviin ennen kilpailua kuuluu sääolosuhteisiin ja purjehdusohjeisiin perehtyminen. Taktikko on perillä siitä minkälaisissa tuuliolosuhteissa kilpailu tullaan purjehtimaan ja onko rata-alueella muuta huomioon otettavaa, kuten virtausta tai muita toistuvia alueeseen liittyviä ilmiöitä.

Yksi tärkeimmistä tehtävistä on jakaa kilpailuun liittyvää olennaista tietoa tiimin kanssa ja huolehtia siitä, että koko porukka pysyy samalla kartalla tapahtuman ajan.

Ennen kilpailua taktikko käy läpi kilpailuun liittyvät suunnitelmat ja varmistaa, että kaikille on ymmärrys siitä mitä tänään ollaan tekemässä ja tavoittelemassa. Taktikko kommunikoi avoimesti omista ajatuksistaan kilpailun kulkuun liittyen ja kertoo myös missä tuuliolosuhteissa kilpailu oletettavasti purjehditaan.

Taktiikan rooli ratapurjehduksessa

Ratapurjehduksessa taktikon tärkein rooli strategiassa. Ison kuvan rakentaminen on ratkaisevaa, mutta vain muutamaa minuuttia ennen lähtöä tehtävät valinnat ratkaisevat paikan isossa fleetissä. ORC-fleetissä kaikki veneet ovat eri suorituskykyisiä, joten fleetin hahmottaminen ja oman veneen sijoittuminen eri nopeuksisten veneiden joukossa on olennaista.

Ennen starttia on hyvä varmistaa, että mittareista saadaan oikeaa dataa ja tuulen suunnan käyttäytymisen havainnointiin jää aikaa.

”Olosuhteita rata-alueella tulee lähteä haistelemaan minimissään tuntia ennen starttia. Aikaa pitää jäädä tuulen käyttäytymisen aistimiseen, oskillaation, paine-erojen ja radan puolierojen havaitsemiseen. Tavoitteeksi voi asettaa, että ennen starttia ehditään ajaa yksi kryssi tai vähintään 2/3 radasta ja käydä havainnoimassa olosuhteet ylämerkillä.”

Ennen kilpailun starttia valitulle taktiikalle pysytään uskollisena läpi kilpailun ja katse pidetään riittävän pitkällä. Pelkän rata-alueen tuijottaminen ei riitä, vaan katseen tulee yltää ylämerkin yläpuolelle. ”Shifteihin heittäminen on helppoa, mutta pidemmälle näkeminen on huomattavasti olennaisempaa menestymisen kannalta.”

Kilpailussa kantaa vahva usko omaan tekemiseen:

”Startissa on ymmärrettävä, mihin eri kohdista linjaa lähteminen johtaa koko kilpailun kannalta, eli starttipaikka palvelee valittua kisastrategiaa; jos haluat radan oikeaan laitaan, lähde oikealta jne. Epäonnistunut startti tarkoittaa sitä, että kilpailussa joudutaan heti siirtymään seuraavaksi parhaimpaan vaihtoehtoon. Valittua taktiikkaa pyritään kuitenkin toteuttamaan määrätietoisesti, ajelehtimiselle ei ole aikaa, vaan aktiivisesti pyritään uudelleen siihen positioon, missä startin jälkeen oli tarkoitus olla.”

Ensimmäinen kolmasosa kilpailun ensimmäisestä kryssistä on kilpailun tärkein osa, silloin veneen vauhti pitää saada riittämään. Isossa fleetissä ensimmäisellä kryssillä hävityt sekunnit kertaantuvat.

Ratapurjehduksessa taktikon roolissa korostuvat vene vastaan vene -tilanteiden hallinta ja kilpailufleetin lukeminen, kun taas avomeripurjehduksessa taktikon roolissa korostuvat sääennusteet, erilaisten mallinnusohjelmien käyttö, datan tulkitseminen ja navigaattorin rooli.

MM-kilpailuissa ja myös siis tulevana kesänä Tallinnassa ratapurjehduksen osuus korostuu, mikä tarkoittaa sitä, että myös manööverit pitää saada kuntoon ennen kilpailua. Manöövereissä häviää helposti veneenmittoja, joita on mahdoton paikata venevauhdilla. Harjoittelun myötä purjehduksesta tulee mielekkäämpää ja se lisää myös hauskuutta tekemiseen.

Lisää venenopeutta manöövereillä ja painonsiirroilla?

Manööveriharjoittelun tarkoituksena on oppia paitsi varmojen perussuoritusten tekeminen, myös veneen liikkeiden optimointi ja manööverien nopeuttaminen painonsiirroilla.

Painon siirtojen tulee olla hyvin harjoiteltuja niin, että miehistö tietää koska ja mistä merkistä veneessä liikutaan. Kaikki miehistön liikkuminen on tarkoituksenmukaista, sovittua ja harjoiteltua. Miehistön painon siirtojen tarkoituksena on veneen rungon ohjaaminen niin, että peräsinliike on mahdollisimman maltillinen ja veneen kääntymistä vain autetaan peräsimellä. Painonsiirroilla on merkittävä rooli veneen kiihdytyksessä manööverin jälkeen, painon siirroilla vene kiihdytetään hallitusti ja mahdollisimman nopeasti runkonopeuteensa. On olennaista, että trimmerit ja ruorimies ovat samalla kartalla siitä, kauan kiihdytysvaihe kestää ja millä trimmeillä silloin venettä ajetaan.

”Painonsiirtojen merkitys korostuu kevyessä ja kovassa tuulessa, keskituulessa kaikki on helpompaa”, summaa Hacklin.

Speedloop purjehtiessa

Venevauhti löytyy riittävän harjoittelemisen kautta. ”Veneen käyttäytymisestä pitää saada tarpeeksi kokemusta niin, että veneen käyttäytymisen tuntee selkäytimessä.”

Rikitrimmiä testataan eri olosuhteissa, treeneissä ja kilpailuissa. Havainnoista on tärkeää pitää kirjaa. ”Vauhdin löytyminen perustuu pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kokemukseen, pelkkä tuning guiden lukeminen ei tee vielä ketään autuaaksi.”

On myös olennaista, että kaikki veneessä tietävät mitä lukemia on tarkoitus takoa mittareihin. Miehistönä kehittyminen on yhteinen tavoite.

Purjehduksen aikana ollaan jatkuvasti hereillä ja seurataan veneen nopeutta. Ruorimies, stooran trimmeri ja taktikko käyvät jatkuvaa keskustelua veneen vauhdista, tuntumasta ja seuraavat olosuhteita ja reagoivat niihin nopeasti. ”Venettä pitää koko ajan pyrkiä purjehtimaan kovaa, nukahduksia ei saa kilpailun aikana tulla.”

Lopuksi Hacke pohtii vielä mitä Tallinnan edustalla purjehdituista kilpailuista on jäänyt mieleen ja mitä ehkä olisi odotettavissa elokuussa, eli vinkit Vironlahdelle ja tsemppiä kisoihin valmistautumiseen!

”Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa Virossa odottavat epävakaat olosuhteet ja kevyt tuuli dominoi. Isossa fleetissä purjehtii hyvin eri tasoisia ja eri vauhtisia veneitä todennäköisesti ahtaalla rata-alueella. Luvassa on ruuhkaa radalla Tallinnan lahdella, jonka virolaiset kilpakumppanit tuntevat erinomaisesti. Tutustu etukäteen hyvin tuleviin tuuliolosuhteisiin, selvitä onko rata-alueella virtausta ja ketkä asettuvat rinnallesi startissa.”

Teksti: Noora Westerlund, asiantuntijana Thomas Hacklin

Lue myös