Purjehduskilpailujen järjestäminen 1.6. alkaen

Avomeripurjehtijat ry:n hallitus katsoo, ettei se voi antaa yhtenevää, järjestelyjen sallivaa tai kieltävää lausuntoa FinRating -säännön mukaisten kilpailujen järjestämisestä 1.6.2021 lähtien.

Aluehallintovirasto on 24.5. julkaistussa tiedotteessaan linjannut, että kokoontumisrajoitukset lievenevät myös osassa Etelä-Suomea ja että Uudellamaalla enintään 50 hengen ulkotilaisuudet ovat mahdollisia kesäkuun alusta lähtien.

1.6. lähtien kilpailua järjestävä taho on vastuussa siitä, että kilpailu järjestetään Aluehallintoviraston kyseiselle tapahtuma-alueelle annettujen rajoitusten puitteissa ja että kilpailun virallisiin dokumentteihin on liitetty terveysturvallisuussuunnitelma, jonka noudattamista kilpailupaikalla ja kilpailijoiden keskuudessa järjestäjä valvoo.

Yleisötilaisuuksien järjestämisessä täytyy huomioida aina myös tartuntatautilain 58 c pykälän mukaiset hygieniavaatimukset, jotka ovat voimassa ilman erillistä viranomaispäätöstä. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan tapahtuman järjestäjä, joka hallinnoi tapahtuma-aluetta, vastaa siitä, että siellä noudatetaan voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita.

Hallitus