FinRating korvaa FinLYS-järjestelmän kaudella 2020

Tiedote4.2.2020

Purjehduskilpailujen yleisin tasoitusjärjestelmä Suomessa muuttuu ensi kaudeksi: FinRating korvaa FinLYSin.

Purjehduskilpailujen yleisin tasoitusjärjestelmä pohjoismaissa on ollut LYS. Se on ruotsalaista perua 1970-luvulta, jolloin se syrjäytti Scandicap-säännön. LYS-järjestelmä alkaa olla jo vanhentunut ja ruotsalaiset ovat korvanneet sen SRS-järjestelmällä (Svensk Respit System). Norjalaiset ovat myös hylänneet LYSin ja siirtyneet kansainväliseen mittasääntöön, ORChen, pohjautuvaan mittalukujärjestelmään, NOR Rating.

Alunperin LYS-järjestelmä oli tilastollinen. Ajan kuluessa siitä on tullut perusveneisiin suhteutettu arvioitu mittalukujärjestelmä, jossa ei enää ole tällä vuosituhannella huomioitu kilpailumenestystä. ORC-mittalukujärjestelmä perustuu ykstyiskohtaisiin, tarkkoihin mittauksiin ja tietokoneohjelman laskelmiin veneen nopeuspotetiaalista. ORC-järjestelmässä miehistön taito ei pääse vaikuttamaan veneen tasoituslukuun.

LYS-järjestelmässä veneillä on tasoitusluku, jolla veneiden nopeutta toisiinsa verrataan. Vertailuveneenä oli Lars-Olof Norlinin Allegro 27, jolla oli luku 1,00 ja jonka keskimääräisen kisavauhdin oletettiin olevan 4,55/4,70 solmua radasta riippuen. Ruotsin uudistettua SRS-järjestelmänsä 2011, vertailuveneenä luvulla 1,000 on keskimäärin 5,5 solmun nopeudella purjehtiva vene. Norjalaisten NOR Ratingin ja ORCin vertailuveneen vauhti on 6 solmua eli noin 1,3 kertaa LYS vertailuveneen vauhti.

FinLYS-sääntöä ja ORC-mittakirjoja Suomessa hallinoi SPV:n alaisuudessa Avomeripurjehtijat ry (AMP). AMP on jo viisi vuotta aktiivisesti kehittänyt FinLYS-sääntöä vastaamaan ORC-tasoituslaskentaa. Kaudelle 2020 AMP muuttaa vihdoin vanhentuneen FinLYS-säännön,  -mittakirjat sekä –taulukon uuteen FinRating-järjestelmään (Finnish Rating System). Järjestelmä perustuu ORC-järjestelmään, jossa vanhaa FinLYS-lukua vastaa nyt FinRating-luku. 

FinRating-järjestelmällä on mm. seuraavia etuja:

  1. Veneen tasoituslukua ei enää arvioida paikallisesti, vaan se perustuu satoihin mittauksiin ja VPP-ohjelman niistä laskemiin suorituskykyennusteisiin eri olosuhteissa. Veneen tasoitusluku päivitetään vuosittain kansainvälisesti VPP-ohjelmaa päivitettäessä. Muutokset ovat olleet viime vuosina hyvin pieniä, kertoen ohjelman oikeellisuudesta.
  2. Veneen tasoitusluku ilmaistaan neljällä desimaalilla, joten tarkkuus lisääntyy.
    Esim. Päijännepurjehduksessa yksi FinLYS-sadasosa vastasi noin 8 minuutin eroa purjehditussa ajassa. Nyt tarkkuus paranee.
  3. FinRating-järjestelmä on yhteensopiva tarkempien ja monimutkaisempien ORC Club- ja ORC International -tasoitusjärjestelmien kanssa. Ne ottavat huomioon ratatyypin, tuuliolosuhteet, miehistön painon jne.
  4. Siirtyminen uuteen järjestelmään on helppoa kilpailujärjestäjille ja kilpailijoille.
    FinLYS-luvut korvataan laskentataulukoissa FinRating-luvuilla. 


Alla Pari esimerkkiä veneiden luvuista (HUOM! suuntaa antavia lukuja)

FinLYS-luku FinRating-luku, noin
H-vene 1,07 0,8263
Albin Express 1,10 0,8539
Inferno 31 1,16 0,9012
Fingulf 36 1,24 0,9565
XP 38 1,36 1,0531

AMP:lle järjestelmän käyttöönotossa on monta vaihetta ja ykstityiskohtaa. Suomen yleisimmille venetyypeille pitää laskea taulukkoarvot. Perusveneistä poikkeavien yli 400 veneen FinLYS-todistus pitää muuttaa FinRating-todistukseksi. Vaikka ORC-tietokannassa on noin 96.000 veneen tiedot, tarvitaan useista veneistä lisää tietoa, mm. runkotiedosto ja tarkat purjemitat.

FinRating-todistus tulee olemaan NOR Rating-todistuksen kaltainen. Se on lähellä ORC club-todistusta, mutta yleislukuna ei ole GPH, vaan Coastal/Long Distance -ratatyypin Time on Time –luku. Myös FinLYS peruslukuna oli aikaa-ajalle luku, FinRatingissa se perustuu painotettuun keskiarvoon VPP-tietokoneohjelman nopeusennusteesta veneelle eri tuulennopeuksilla ja –kulmilla.

Uusi FinRating mahdollistaa myös eri tuulen nopeuksille, erilaisille radoille ja mm. Double-Handedille räätälöityjen lukujen käyttämisen tuloslaskennassa, kilpailujärjestäjän näin halutessa. Yksittäinen purjehtija voi jatkossa tilata omalle venelleen lasketut polaarikäyrät, jotka auttavat oman veneen optimaalisen trimmin löytämisessä.

Samaan aikaan Suomen kanssa tapahtuu samanlainen muutos myös Virossa. Tämä helpottaa entisestään yhteistä tiivistä kanssakäymistämme.

Tavalliselle viikkokisoissa tai parissa isommassa tapahtumassa vuosittain kisaavalle purjehtijalle muutos on lähinnä kosmeettinen. Tuttu FinLYS-luku saa vain hieman eri muodon. Tasoitukset vanhoihin tuttuihin kilpakumppaneihin pysyvät käytännössä samoina.

Aktiiviselle kisaajalle FinRating avaa uusia mahdollisuuksia veneen optimointiin, parhaaseen suorituskykyyn pääsemiseen ja myös muunmaalaisten veneiden kanssa kisaamiseen.

Linkkejä:

https://orc.org  ORC Rating System

https://www.norrating.org/  NOR Rating

https://norrating.org/dbee/pdf/10052.pdf  Mallitodistus (NOR)

http://www.svensksegling.se/matbrevbatteknik/srs2/SRSTabeller  SRS Taulukot

 

 

Usein kysytyt kysymykset:

K: Vaikuttaako miehistöpaino FinRating-järjestelmässä.

V: Kyllä vaikuttaa. FinRating todistukseen ja taulukkoon on merkitty miehistön minimi- ja maksimipaino.

 

K: Veneeni on omavalmiste. Onko mahdollista saada FinRating-todistus?

V: Myös omavalmisteille tai muuten rungon osalta muokatuille veneille on mahdollista saada todistus. Runkotiedostana käytetään näissä tapauksissa mahdollisimman samankaltaisen veneen runkotiedostoa. ORC:n kannasta löytyy yli 12000 venetyypin runkotiedostot.

 

K: Voinko valita kisaanko taulukko- vai todistusluvulla?

V: Jos veneellä on voimassaoleva FinRating-todistus, kisataan todistuksella. Yleensä taulukkoveneillä on hieman huonompi tasoituskerroin, joten todistuksen hankkimiseen kannustetaan.

 

K: Voiko minulla olla monta samanaikaista voimassaolevaa FinRating-todistusta?

V: Ei voi. Ainoastaan yksi todistus on kerrallaan voimassa. Poikkeuksen muodostaa double handed -tasoitus, joka poikkeaa veneen perusluvusta.

 

K: Minulla oli FinLYS-todistus kaudella 2019. Mitä minun pitää tehdä, jotta voin kisata FinRating-kisoissa kaudella 2020?

V: Ei mitään. AMP muuntaa kaikki vanhat FinLYS-todistukset FinRating-todistuksiksi. Ihan ilmaiseksi.

 

K: Koska uudet taulukot ja todistukset julkaistaan?

V: Uudet FinRating-todistukset, taulukot ja sääntö  julkaistaan 1.4.2020.