ProSailor Offshore Ranking 2014 – säännöt

2014offshorerankinglogoblue

ProSailor Offshore ORC-Rankingin 2014 säännöt.

 

1§    Avomeripurjehtijat ry:n (jatkossa AMP) vuoden ORC-rankingmestariksi julistetaan venekunta, joka samalla veneellä samassa luokassa saavuttaa korkeimman pistemäärän näiden sääntöjen mukaan. Rankingmestari julistetaan niissä luokissa, joissa lopputuloksissa on vähintään viisi venettä.

2§    ORC-rankingsarjan palkinnot jaetaan syksyllä AMP:n palkintojenjakojuhlassa. Voittaneen veneen päällikön saatua kolme kiinnitystä kiertopalkintoon hän voittaa sen omakseen.

3§    Veneen päällikön tulee olla AMP:n tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen. Veneellä voi olla vain yksi päällikkö kilpailua kohden. ORC Club-veneet voivat tasavertaisesti osallistua rankingkilpailuihin. Rankingsarjaan osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista.

4 §    ORC-rankingsarjan luokkajako vuonna 2014 on seuraava:

        ORC 1    GPH        – 615
        ORC 2    GPH    615,1 – 645   
        ORC 3    GPH    645,1 –    

AMP:n hallituksella on oikeus määrätä veneen luokka, jos se on poikkeuksellisesta syystä vaihtunut kesken kauden ja jos veneen omistaja sitä pyytää. Kilpailujärjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia, jos veneiden lukumäärä on pieni. ORC-rankingpisteiden laskennassa luokkia ei kuitenkaan yhdistetä. Rankingkilpailuissa julistetaan myös yleisvoittaja, jos kaikki luokat purjehtivat samaa rataa.

5§        ORC-rankingsarjaan vuonna 2014 kuuluvat kilpailut ovat taulukossa 1. AMP:n hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa rankingsarjasta kilpailuja tai osapurjehduksia, mikäli siihen löytyy pätevä syy.

Taulukko 1.  ORC-rankingkilpailut 2014
Kilpailu  Kerroin  Suositus tuloslaskentamenetelmäksi
Pro Sailor ORC Race  1,0 PLS Offshore
WB-Sails Round the Buoys         1,1 W/L kiinteä tuuli
Espoo Suursaari Race         1,0 PLS Offshore
Helsinki-Tallinna -Race  1,0 PLS Offshore
Baltic Offshore Week         1,3 W/L kiinteä tuuli ja Määritetty rata
Henry Lloyd Race  1,0 Määritetty rata
AMP Race Weekend  1,3 W/L kiinteä tuuli ja Määritetty rata

       

6§        Veneen kilpailukohtaiset rankingpisteet määräytyvät taulukon 2 mukaan kerrottuna taulukossa 1 mainitulla rankingkilpailun kertoimella. Kaikki paitsi DNC ja DNS lasketaan osallistujiksi, mutta vain hyväksytyn tuloksen saaneet veneet saavat rankingpisteitä. Usean startin kilpailussa riittää, että edellä oleva täyttyy vähintään yhdessä startissa.

Taulukko 2.  ORC-rankingpisteet

 

 

 

Sija:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallistujia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

1

1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3,35

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5,20

2,85

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6,63

4,42

2,71

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

7,60

5,58

4,05

2,53

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

8,27

6,42

5,06

3,71

2,35

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8,75

7,04

5,83

4,63

3,42

2,21

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9,11

7,52

6,44

5,35

4,26

3,17

2,09

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9,38

7,90

6,91

5,93

4,94

3,96

2,97

1,99

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

9,60

8,20

7,30

6,40

5,50

4,60

3,70

2,80

1,90

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9,78

8,45

7,62

6,80

5,97

5,14

4,31

3,48

2,66

1,83

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

9,93

8,66

7,90

7,13

6,36

5,60

4,83

4,06

3,30

2,53

1,77

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

10,05

8,84

8,13

7,41

6,70

5,99

5,28

4,56

3,85

3,14

2,43

1,71

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

14

10,16

8,99

8,32

7,66

6,99

6,33

5,66

5,00

4,33

3,66

3,00

2,33

1,67

1,00

 

 

 

 

 

 

 

15

10,25

9,12

8,50

7,87

7,25

6,62

6,00

5,37

4,75

4,12

3,50

2,87

2,25

1,62

1,00

 

 

 

 

 

 

16

10,33

9,24

8,65

8,06

7,47

6,88

6,30

5,71

5,12

4,53

3,94

3,35

2,77

2,18

1,59

1,00

 

 

 

 

 

17

10,40

9,34

8,78

8,23

7,67

7,12

6,56

6,00

5,45

4,89

4,34

3,78

3,22

2,67

2,11

1,56

1,00

 

 

 

 

18

10,46

9,43

8,90

8,38

7,85

7,32

6,80

6,27

5,74

5,22

4,69

4,16

3,63

3,11

2,58

2,05

1,53

1,00

 

 

 

19

10,51

9,51

9,01

8,51

8,01

7,51

7,01

6,51

6,01

5,51

5,01

4,51

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

 

 

20

10,56

9,59

9,11

8,63

8,16

7,68

7,20

6,72

6,25

5,77

5,29

4,82

4,34

3,86

3,39

2,91

2,43

1,95

1,48

1,00

 

7§    Veneen yhteispistemäärään huomioidaan neljä eniten pisteitä antanutta kilpailua. Vene, joka on lähtenyt kilpailuun useammassa kuin neljässä kilpailussa, mukaan lukien OCS, saa yhden lisäpisteen. Lisäpisteitä voi saada kauden aikana enintään kolme.

Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan järjestys seuraavasti:
    1) keskinäisissä kohtaamisissa useammin toisen voittanut voittaa
    2) jos keskinäiset voitot ovat tasan, voittaa viimeisen keskinäisen kohtaamisen voittanut
    3) jos veneet eivät ole kohdanneet kertaakaan sijoitus jaetaan.

8§    Kilpailuissa noudatetaan Offshore Racing Congress`n ORC Rating Rules ja International Measurement System-määräyksiä sekä voimassaolevaa ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä.

9§    Kaikilla veneillä tulee olla voimassaoleva omistajan nimikirjoituksella varustettu ORCi- tai ORC Club-mittakirja. Kopio mittakirjasta liitteineen tulee aina olla veneessä mukana kilpailuissa.

10§    Veneiden tulee täyttää kilpailujärjestäjien katsastusvaatimukset, kuitenkin vähintään SPV:n katsastusluokan 2 vaatimukset, alle 8,5 m veneissä katsastusluokan 3 + kaiteet. Ylempään katsastusluokkaan katsastettu vene ei saa riisua varusteitaan, vaikka kilpailun katsastusluokka olisi alempi. Pistokokeita katsastusvarusteista ja mittauskunnosta voidaan suorittaa.

11§    Jos rankingkilpailu koostuu useammasta lähdöstä, tulokset lasketaan Purjehduksen kilpailusääntöjen bonuspistejärjestelmän mukaan. Tällöin sovelletaan myös tasatilanteissa bonuspistejärjestelmän sääntöjä. Baltic Offshore Weekillä käytetään kuitenkin AMP:n erikseen määrittelemää pistelaskentamenetelmää.

12§    Kilpailuissa tulee mahdollisuuksien mukaan olla luovilähtö.

13§    Ratakilpailut ovat kryssi-lenssi ratoja. Suositellaan, että ratakilpailuissa kilpailulautakunta keskeyttää lähdön kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen suunta muuttuu pysyvästi yli 30° tai on pysyvästi voimakkuudeltaan hyvin heikko (alle 4kn). Tämä suositus ei ole peruste hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

14§    Kilpailujen tulokset lasketaan AMP:n hyväksymällä tavalla ja tuloslaskijan tulee olla AMP:n hyväksymä. Suositukset laskentamenetelmäksi kauden 2014 kilpailuihin on esitetty taulukossa 1. Kilpailulautakunnan määrittämä tuloslaskennassa käytetty rata ja tuuli eivät ole perusteena hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

15§    Tulokset on toimitettava täydellisinä (kipparin nimi, maininta mikäli ORC Club-vene) välittömästi niiden valmistuttua sähköpostilla osoitteeseen tulokset@POISTAavomeripurjehtijat.fi. Muista siis poistaa tuo POISTA-sana osoitteesta ennen lähetystä, kiitos!

Leave a Reply