ProSailor Offshore Ranking 2012 – säännöt

2012_prosailor_ranking_700x80

ProSailor Offshore ORC-Rankingin 2012 säännöt tässä. Uudet säännöt löytyvät tiedostona myös täältä.

 

1§    Avomeripurjehtijat ry:n (jatkossa AMP) vuoden ORC-rankingmestariksi julistetaan venekunta, joka samalla veneellä samassa luokassa saavuttaa korkeimman pistemäärän näiden sääntöjen mukaan. Rankingmestari julistetaan niissä luokissa, joissa lopputuloksissa on vähintään viisi venettä.

2§    ORC-rankingsarjan palkinnot jaetaan syksyllä AMP:n palkintojenjakojuhlassa. Voittaneen veneen päällikön saatua kolme kiinnitystä kiertopalkintoon hän voittaa sen omakseen.

3§    Veneen päällikön tulee olla AMP:n tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen. Veneellä voi olla vain yksi päällikkö kilpailua kohden. ORC Club-veneet voivat tasavertaisesti osallistua rankingkilpailuihin. Rankingsarjaan osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista.

4 §    ORC-rankingsarjan luokkajako vuonna 2012 on seuraava:

        ORC 1    GPH        –    615,0   
        ORC 2    GPH    615,1    –    655,0    
        ORC 3    GPH    651,1    –    

AMP:n hallituksella on oikeus määrätä veneen luokka, jos se on poikkeuksellisesta syystä vaihtunut kesken kauden ja jos veneen omistaja sitä pyytää. Kilpailujärjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia, jos veneiden lukumäärä on pieni. ORC-rankingpisteiden laskennassa luokkia ei kuitenkaan yhdistetä. Rankingkilpailuissa julistetaan myös yleisvoittaja, jos kaikki luokat purjehtivat samaa rataa.

5§        ORC-rankingsarjaan vuonna 2012 kuuluvat kilpailut ovat taulukossa 1. AMP:n hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa rankingsarjasta kilpailuja tai osapurjehduksia, mikäli siihen löytyy pätevä syy.

Taulukko 1.  ORC-rankingkilpailut 2012    
Kilpailu  Kerroin  Suositus tuloslaskentamenetelmäksi
Pro Sailor ORC Race 1,0  PLS Offshore
WB-Sails Round the Buoys        1,1 W/L kiinteä tuuli
Volvo Suursaari Race        1,0 PLS Offshore
Helly-Hansen ORCi Fleet Race 1,0

W/L kiinteä tuuli

Baltic Offshore Week        1,2 W/L kiinteä tuuli ja Määritetty rata
Mandatum Life Helsinki-Tallinn Race 1,0 PLS Offshore
Henry Lloyd Race 1,0 Määritetty rata
Pentala Race ORC       1,0 Määritetty rata
Syysseilaus ORC 1,1 W/L kiinteä tuuli ja Määritetty rata
     

       

6§        Veneen kilpailukohtaiset rankingpisteet määräytyvät taulukon 2 mukaan kerrottuna taulukossa 1 mainitulla rankingkilpailun kertoimella. Kaikki paitsi DNC ja DNS lasketaan osallistujiksi, mutta vain hyväksytyn tuloksen saaneet veneet saavat rankingpisteitä. Usean startin kilpailussa riittää, että edellä oleva täyttyy vähintään yhdessä startissa.

Taulukko 2.  ORC-rankingpisteet

 

Sija:

Osallistujia:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1,50

2

3,35

1,00

3

5,20

2,85

1,00

4

6,63

4,42

2,71

1,00

5

7,60

5,58

4,05

2,53

1,00

6

8,27

6,42

5,06

3,71

2,35

1,00

7

8,75

7,04

5,83

4,63

3,42

2,21

1,00

8

9,11

7,52

6,44

5,35

4,26

3,17

2,09

1,00

9

9,38

7,90

6,91

5,93

4,94

3,96

2,97

1,99

1,00

10

9,60

8,20

7,30

6,40

5,50

4,60

3,70

2,80

1,90

1,00

11

9,78

8,45

7,62

6,80

5,97

5,14

4,31

3,48

2,66

1,83

1,00

12

9,93

8,66

7,90

7,13

6,36

5,60

4,83

4,06

3,30

2,53

1,77

1,00

13

10,05

8,84

8,13

7,41

6,70

5,99

5,28

4,56

3,85

3,14

2,43

1,71

1,00

14

10,16

8,99

8,32

7,66

6,99

6,33

5,66

5,00

4,33

3,66

3,00

2,33

1,67

1,00

15

10,25

9,12

8,50

7,87

7,25

6,62

6,00

5,37

4,75

4,12

3,50

2,87

2,25

1,62

1,00

16

10,33

9,24

8,65

8,06

7,47

6,88

6,30

5,71

5,12

4,53

3,94

3,35

2,77

2,18

1,59

1,00

17

10,40

9,34

8,78

8,23

7,67

7,12

6,56

6,00

5,45

4,89

4,34

3,78

3,22

2,67

2,11

1,56

1,00

18

10,46

9,43

8,90

8,38

7,85

7,32

6,80

6,27

5,74

5,22

4,69

4,16

3,63

3,11

2,58

2,05

1,53

1,00

19

10,51

9,51

9,01

8,51

8,01

7,51

7,01

6,51

6,01

5,51

5,01

4,51

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

20

10,56

9,59

9,11

8,63

8,16

7,68

7,20

6,72

6,25

5,77

5,29

4,82

4,34

3,86

3,39

2,91

2,43

1,95

1,48

1,00

 

7§    Veneen yhteispistemäärään huomioidaan neljä eniten pisteitä antanutta kilpailua. Vene, joka on lähtenyt kilpailuun useammassa kuin neljässä kilpailussa, mukaan lukien OCS, saa yhden lisäpisteen. Lisäpisteitä voi saada kauden aikana enintään kaksi.

Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan järjestys seuraavasti:
    1) keskinäisissä kohtaamisissa useammin toisen voittanut voittaa
    2) jos keskinäiset voitot ovat tasan, voittaa viimeisen keskinäisen kohtaamisen voittanut
    3) jos veneet eivät ole kohdanneet kertaakaan sijoitus jaetaan.

8§    Kilpailuissa noudatetaan Offshore Racing Congress`n ORC Rating Rules ja International Measurement System-määräyksiä sekä voimassaolevaa ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä.

9§    Kaikilla veneillä tulee olla voimassaoleva omistajan nimikirjoituksella varustettu ORCi- tai ORC Club-mittakirja. Kopio mittakirjasta liitteineen tulee aina olla veneessä mukana kilpailuissa.

10§    Veneiden tulee täyttää kilpailujärjestäjien katsastusvaatimukset, kuitenkin vähintään SPV:n katsastusluokan 2 vaatimukset, alle 8,5 m veneissä katsastusluokan 3 + kaiteet. Ylempään katsastusluokkaan katsastettu vene ei saa riisua varusteitaan, vaikka kilpailun katsastusluokka olisi alempi. Pistokokeita katsastusvarusteista ja mittauskunnosta voidaan suorittaa.

11§    Jos rankingkilpailu koostuu useammasta lähdöstä, tulokset lasketaan Purjehduksen kilpailusääntöjen bonuspistejärjestelmän mukaan. Tällöin sovelletaan myös tasatilanteissa bonuspistejärjestelmän sääntöjä. Baltic Offshore Weekillä käytetään kuitenkin AMP:n erikseen määrittelemää pistelaskentamenetelmää.

12§    Kilpailuissa tulee mahdollisuuksien mukaan olla luovilähtö.

13§    Ratakilpailut ovat kryssi-lenssi ratoja. Suositellaan, että ratakilpailuissa kilpailulautakunta keskeyttää lähdön kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen suunta muuttuu pysyvästi yli 30° tai on pysyvästi voimakkuudeltaan hyvin heikko (alle 4kn). Tämä suositus ei ole peruste hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

14§    Kilpailujen tulokset lasketaan AMP:n hyväksymällä tavalla ja tuloslaskijan tulee olla AMP:n hyväksymä. Suositukset laskentamenetelmäksi kauden 2012 kilpailuihin on esitetty taulukossa 1. Kilpailulautakunnan määrittämä tuloslaskennassa käytetty rata ja tuuli eivät ole perusteena hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

15§    Tulokset on toimitettava täydellisinä (kipparin nimi, maininta mikäli ORC Club-vene) välittömästi niiden valmistuttua sähköpostilla osoitteeseen tulokset@POISTAavomeripurjehtijat.fi. Muista siis poistaa tuo POISTA-sana osoitteesta ennen lähetystä, kiitos!

Leave a Reply