Aktia Pentala ilmo

Kilpailukutsu/Tävlingsinbjudan Aktia ORCi 10.09.2011 Avomeripurjehtijat Havskappseglarna ranking Järjestäjä/Arrangör: Esbo segelförening Kilpailuohjelma/Tidtabell: Ensimmäinen lähtö/Första start kl 11.00 Säännöt/regler: ISAF ja luokkasäännöt, ISAF och klassreglerna Luokkajako/Klassindelning: AMP:n mukaan enligt Havskappseglarnas indelning Osallistumismaksut/Deltagar avigfter: ORC i1:40 €ORC i 2:36 €ORC i3 32€ Ilmoittautuminen/Anmälning; 07.09.2011 mennessä, senast 07.09.2011 http://www.esbosegelforening.fi Aktia 405549-2145255, IBAN: FI3140554920145255 Purjehdusohjeet/Orderbreven: ESF:n kotisivulla 08.09.2011 På ESF hemsida 08.09.2011 Lisätiedot/Information: Freyr Riska 0400 447 225 riskafreyr@gmail.com Tervetuloa Välkommen