LYS sääntö 2011

Vuoden 2011 FinLYS-sääntö löytyy täältä. Sääntöteksti on kirjoitettu kokonaan uudelleen toivottavasti helpommin ymmärrettävään muotoon.

Sisältömuutokset koskevat lähinnä säännön hallintaa:

  • kahden taulukon sijaan käytetään vain yhtä, kotimaista FinLYS-taulukkoa
  • todistusten haku keskitetään Avomeripurjehtijoiden sivuille ja sitä varten tullaan rakentamaan sähköinen hakemusjärjestelmä
  • uudet todistukset tulevat olemaan voimassa vuoden kerrallaan

Veneiden varustusta ja LYS-luvun määräytymistä koskeviin säännön osiin on tehty vähäisiä muutoksia:

  • purjemääritelmiä on osin yksinkertaistettu ja täsmennetty
  • spinaakkeria ja genaakkeria saa käyttää samassa kilpailussa ilman korotusta LYS-lukuun
  • kilpailukohtaisesti voi ilmoittaa vain spinaakkerin/genaakkerin poisjättämisestä tai taulukon määritelmästä eroavasta potkurista
  • keulapurjeen spiiraaminen on oletusarvoisesti sallittu silloinkin kun vene ilmoittautuu ilman spinaakkeria

Leave a Reply