LYS 2010

Voimassaolevat LYS-todistukset on julkaistu. Huomioitavaa on, että kuten 2009, ei LYS-todistuksia enää lähetetä suoraan veneenomistajille, vaan todistukset on kokonaisuudessaan ladattavissa tästä listasta. Uusien todistusten kirjoittaminen on aloitettu hakemusten saapumisjärjestyksessä ja ne julkaistaan sitä mukaa, kun todistukset kirjoitetaan.

Mikäli veneellä aiotaan kilpailla Suomessa LYS-säännön alaisissa kilpailuissa täytyy sen joko esiintyä SRS-taulukossa (entinen SweLYS), Suomen kansallisessa LYS-taulukossa tai sillä on oltava voimassaoleva suomalainen LYS-todistus. Veneenomistajan velvollisuus on pitää huoli siitä, että veneen mitat ovat taulukoiden mukaiset, tai että sillä on voimassaoleva LYS-todistus.

LYS-todistusta haetaan oheisella Excel-lomakkeella LYS-asiamieheltä. Eli hakemus täytetään ja lähetetään sähköpostitse jollekin LYS-asiamiehelle. LYS-asiamies ilmoittaa hakijalle todistuksen julkaisemisesta. Kesälomien aikaan ei julkaisua voida taata, joten veneenomistajia pyydetään hakemaan todistusta hyvissä ajoin. 10.06.2010 jälkeen saapuneiden hakemusten julkaisua ei voida taata ennen elokuun alkua.

Mahdolliset huomautukset koskien LYS-todistuksia esitetään perusteluineen kirjallisesti AMP:n LYS-toimikunnalle.

22.04.2010 Ville Höglund