Muista syyskokous 30.11 klo 18:00 !

Lue puheenjohtajan tiedonanto kokousta varten! Hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus on julkaistu tekstin lopussa.

AVOMERIPURJEHTIJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2010 Laajimmin käytetyn LYS –säännön rinnalla on Suomessa tällä hetkellä käytössä kaksi eri tasoitussääntöä avomeriveneille. Nämä säännöt (ORC ja IRC) osin kilpailevat keskenään.

Jotta molempien sääntöjen edustajilla  on mahdollisuus itsenäisesti kehittää edustamaansa tasoitussääntöä, on Avomeripurjehtijat ry:n hallitus pitkällisen valmistelun, keskustelujen ja harkinnan jälkeen päätynyt esittämään vuodelle 2010 toimintasuunnitelmaa, jossa sekä ORC-että IRC-sääntöjä hallinnoidaan erillisissä organisaatioissa.

Tästä syystä Avomeripurjehtijat ry:n (jäljempänä AMP) hallitus ehdottaa vuoden 2010 toimintasuunnitelmassaan, että AMP keskittyy ORC- ja LYS-sääntöjen kehittämiseen ja luopuu IRC-säännön tukemisesta. Tämän päätöksen taustalla on huonosti sujunut yhteistyö AMP hallituksen ja IRC-toimikunnan välillä sekä erityisesti IRC-säännön kannattajien päätös perustaa oma yhdistys FINIRC ry, joka sääntöjensä mukaan on ottanut hoitaakseen IRC-sääntöön liittyvän päätöksenteon Suomessa. AMP:n alkuperäinen tavoite oli yhteisen ORC- ja IRC-rankingsarjan järjestäminen 2010, mutta tästä tavoitteesta ei päästy yhteisymmärrykseen IRC-edustajien kanssa.

Tämä päätös selkeyttää sekä ORC- että IRC-kilpailujen järjestämistä ja markkinointia. Avomeripurjehtijat ry:n on ollut hyvin vaikeaa edistää samanaikaisesti kahta keskenään kilpailevaa mittasääntöä niiden ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi. Nyt AMP voi keskittyä täysipainoisesti ORC- ja LYS-sääntöjen kehittämiseen ja FINIRC ry puolestaan IRC-säännön markkinointiin Suomessa. Tämä parhaimmillaan johtaa molempien mittasääntöjen ja kilpailevan kokonaisvenemäärän kasvuun.

AMP:n nykyinen hallitus ei pidä mahdollisena toimintamallia, jossa AMP luopuu IRC-toimintaan liittyvästä päätöksenteosta, mutta luovuttaa resurssinsa toisen yhdistyksen käyttöön.

Toivomme, että kaikki jäsenet saapuvat 30.11. Avomeripurjehtijat ry:n vuosikokoukseen, jossa kauden 2010 suunnitelmista lopullisesti päätetään. FINIRC ry:n edustajat tulevat vuosikokoukseen esittämään oman kilpailevan ehdotuksensa toimintasuunnitelmaksi 2010. Nykyisen hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta tullaan siis äänestämään ja jokaisen jäsenen ääni on päätöksenteossa tärkeä.

Tervetuloa kokoukseen vaikuttamaan!

 Puheenjohtaja

___________________________________________

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
 
 
Hallinto ja jäsenistö
 
Hallitus pyrkii nostamaan avomeripurjehduksen arvostusta lisäämällä toiminnan kiinnostavuutta sekä kippareiden että gastien kannalta. Päätavoitteena on osanoton lisääminen avomerikilpailuissa. Järjestämme jäsenistöä kiinnostavia koulutus- ja muita tilaisuuksia.
 
Hallitus on yhteydessä mm. lähimpien naapurimaidemme vastaaviin luokkaliittoihin ja informoi jäsenistönsä siellä tapahtuvista ajankohtaisista asioista.
 
Hallitus perustaa tarvittaessa toimikuntia, jotka valmistelevat ja toteuttavat toimintaan liittyviä tehtäviä sekä perustaa yhteistyöelimen, joka hoitaa yhteydet FINIRC ry:n ja muihin avomeriluokkiin.
 
Kilpailutoiminta
 
Avomeripurjehtijat ry jatkaa aktiivisesti avomeriveneiden SM-kilpailun eli Baltic Offshore Weekin (BOW) markkinointia, jotta se kasvaisi kansainväliseksi ja näyttäväksi purjehdustapahtumaksi. Kisa jatkuu Viron ja Suomen yhteisenä avoimena ORCi-mestaruuskisana ja se järjestetään vuonna 2010 ESF:llä 12.-15.8.
Myös purjehtijat muista maista ovat tervetulleita mukaan.
 
Avomeriveneille järjestetään ORC-säännön mukainen rankingsarja perinteiseen tapaan. Pyritään yhteisiin kilpailuihin FINIRC Ry:n kanssa niin, että veneet voivat halutessaan saada tuloksen sekä ORC- että IRC-kilpailussa.
 
Kilpailukohtaiset tuloslaskentatavat julkaistaan hyvissä ajoin ennen kauden alkua.
 
Venekuntia rohkaistaan osallistumaan Saksassa 2010 järjestettäviin MM-kisoihin ja Norjassa 2011 järjestettäviin EM-kilpailuihin valmistautumisena Suomessa 2012 järjestettäviin ORCi MM-kisoihin. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman iskukykyinen joukkue omiin MM-kilpailuihimme.
 
Rankingsarjan osalta jatketaan hyvin toimivaa yhteistyötä ProSailor Oy:n kanssa, jolloin sarjan nimenä jatkaa ”ProSailor Offshore Ranking”.
 
Avomeripurjehtijat ry pyrkii järjestämään eteläisen alueen LYS-rankingsarjan.
 
Mittasäännöt
 
Avomeripurjehtijat ry tukee Suomessa 2010 ORC International, ORC Club  ja LYS-säännöillä järjestettyjä kilpailuja.
 
Pyrimme vaikuttamaan käytettävien tasoitussääntöjen toimivuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen kotimaisissa kisoissa. Teemme parhaamme tuloslaskennan, mittaustoiminnan ja mittakirjojen myöntämisen sujuvuuden varmistamiseksi.
 
ORC Club-veneet saavat vuonna 2010 osallistua rankingsarjaan ja Baltic Offshore Weekille tasavertaisesti ORCi-veneiden kanssa.
 
Hallitus tekee ehdotuksen ORC:n kilpailuluokista neljän viikon kuluessa siitä kun SPL on saanut vuoden 2010 virallisen ORC-laskentaohjelman.
 
Päätöksen luokkajaosta tekee SPL.
                                          
Tiedotus
 
Yhdistyksen tiedottamisen pääkanava on yhdistyksen nettisivut, joita pyritään kehittämään edelleen (www.avomeripurjehtijat.fi).
 
Muut tiedotuskanavat ovat vuosikirja ja jäsentiedotteet, jotka pyritään toimittamaan aikaisempaan tapaan.
 
Yhdistys osallistuu Vene 2010 Båt näyttelyyn mahdollisuuksien mukaan omalla osastollaan.
 
Pyrimme myös myötävaikuttamaan siihen että avomerikilpailuista tiedotetaan lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä.
 
Koulutustoiminta
 
Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Koulutus liittyy mm. kilpailutoimintaan, mittasääntöihin, turvallisuuteen ja ensi-apuun.
 
Muu toiminta
 
Sääntömääräiset jäsentilaisuudet järjestetään keväällä ja syksyllä. Yhdistys järjestää syksyllä  kaikille avomeripurjehtijoille tarkoitetun purjehduskauden päätösjuhlan, jossa jaetaan rankingsarjan palkinnot.
 
Vuoden kilpailujärjestäjä
 
Purjehduskauden jälkeen valitaan Vuoden Kilpailujärjestäjä. Palkinto jaetaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Leave a Reply