IRC Ranking 2009 – säännöt

IRC Rankingin uudet säännöt löytyvät täältä.


IRC-RANKINGSÄÄNNÖT

1§    Avomeripurjehtijat ry:n (jatkossa AMP) IRC-rankingmestariksi julistetaan venekunta, joka samalla veneellä samassa luokassa kauden päättyessä on saavuttanut korkeimman pistemäärän näiden sääntöjen mukaan.

2§    Rankingsarjan palkinnot jaetaan AMP:n palkintojenjakotilaisuudessa. Voitettuaan kiertopalkinnon kolme kertaa peräkkäin voittaja saa sen omakseen.

3§    Veneen päällikön tulee olla AMP:n tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen. Veneellä voi olla vain yksi päällikkö kilpailua kohden. Rankingsarjaan osallistuminen ei edellytä ns. ”endorsed” mittakirjaa, vaikka yksittäisissä osakilpailuissa sitä voidaan vaatia.

4 §    Rankingsarjan luokkajako ilmoitetaan noin kuukautta ennen ensimmäistä osakilpailua. AMP:n hallituksella on oikeus määrätä veneen luokka, jos se on poikkeuksellisesta syystä vaihtunut kesken kauden ja jos veneen omistaja sitä pyytää. Kilpailujärjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia, jos veneiden lukumäärä on pieni. Rankingpisteiden laskennassa luokkia ei kuitenkaan yhdistetä. Rankingkilpailuissa julistetaan myös yleisvoittaja, jos kaikki luokat purjehtivat samaa rataa.

5§        Rankingkilpailukalenteri on liitteessä 1. AMP:n hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa rankingsarjasta kilpailuja tai osapurjehduksia, mikäli siihen löytyy pätevä syy.

6§        Veneen kilpailukohtaiset rankingpisteet määräytyvät AMP:n määritttelemän kaavan mukaan, josta alla oleva taulukko antaa pyöristetyt arvot. Kilpailukohtaiset pisteet kerrotaan liitteessä 1 mainitulla rankingkilpailukohtaisella kertoimella. Kaikki paitsi DNC lasketaan osallistujiksi, mutta vain vähintään yhdessä lähdössä hyväksytyn tuloksen saaneet veneet saavat rankingpisteitä.

Taulukko: Rankingpisteet sijoituksen ja osallistujien mukaan (taulukko löytyy täältä )

7§    Veneen yhteispistemäärään huomioidaan neljä eniten pisteitä antanutta kilpailua. Vene, joka on lähtenyt kilpailuun useammassa kuin neljässä kilpailussa, mukaan lukien OCS, saa yhden lisäpisteen. Lisäpisteitä voi saada kauden aikana enintään kaksi.

Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan järjestys seuraavasti:
    1) keskinäisissä kohtaamisissa useammin toisen voittanut voittaa
    2) jos keskinäiset voitot ovat tasan, voittaa viimeisen keskinäisen kohtaamisen voittanut
    3) jos veneet eivät ole kohdanneet kertaakaan sijoitus jaetaan

8§    Kilpailuissa noudatetaan RORC:n IRC-sääntöjä sekä voimassaolevia ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä.

9§    Kaikilla veneillä tulee olla voimassaoleva omistajan nimikirjoituksella varustettu IRCmittakirja. Kopio mittakirjasta liitteineen tulee aina olla veneessä mukana kilpailuissa.

10§    Veneiden tulee täyttää kilpailujärjestäjien katsastusvaatimukset, kuitenkin vähintään SPL:n katsastusluokan 2 vaatimukset, alle 8,5 m veneissä katsastusluokan 3+ kaiteet. Ylempään katsastusluokkaan katsastettu vene ei saa riisua varusteitaan, vaikka kilpailun katsastusluokka olisi alempi. Pistokokeita katsastusvarusteista ja mittauskunnosta voidaan suorittaa.

11§    Jos rankingkilpailu koostuu useammasta lähdöstä, tulokset lasketaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjen bonuspistejärjestelmän mukaan. Tällöin sovelletaan myös tasatilanteissa bonuspistejärjestelmän sääntöjä.

12§    Kilpailuissa tulee mahdollisuuksien mukaan olla luovilähtö.

13§    Ratakilpailut ovat kryssi-lenssi ratoja. Vene, joka ei ratapurjehduksessa tule maaliin tunnin kuluessa luokan ensimmäisen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleeksi (DNF). Suositellaan, että ratakilpailuissa lähtö mitätöidään kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen suunta muuttuu yli 30° tai, jos luokan ensimmäisen maaliin tulleen veneen keskinopeus ei ole vähintään kaksi solmua.

14§    Kilpailujen tulokset lasketaan AMP:n hyväksymällä tavalla ja tuloslaskijan tulee olla AMP:n hyväksymä.

15§    Tulokset on toimitettava täydellisinä välittömästi niiden valmistuttua sähköpostilla osoitteeseen tulokset@POISTAavomeripurjehtijat.fi. Huom! Poista tuo POISTA-sana ennen lähetystä.


 Liite 1: IRC Rankingkilpailukalenteri 2009

Volvo Suursaari Race    8-10.5. 2009         Kerroin 1
Aktia Pentala Race        15.8. 2009            Kerroin 1
Helsinki-Tallinna Race    21–22.8. 2009     Kerroin 1
Syysseilaus                     13.9. 2009           Kerroin 1