Uudet ORC-säännöt saatavissa

Uudet ORC-säännöt ja muutokset VPP-laskentaohjelmaan on nyt saatavissa ORC:in sivuilla.

Kirje ORC:ilta alla.

Lue myös alla Ruotsin Ben Falkenbergin tulkinta purjeiden mittauksiin liittyvistä muutoksista (lainaus Svenska Havskappseglingsförbundet:in sivuilta www.shf.nu) , sekä Sten Edholmin raportti kokouksesta

2009 ORC RATING PRODUCTS AND AGM MINUTES NOW AVAILABLE ONLINE

 ORC Rules, IMS Measurement methods, Summary of VPP changes, GP Class rules, Green Book championship events and AGM Minutes all now posted on ORC website

 The Offshore Racing Congress (ORC) is pleased to announce its 2009 suite of rating products and services is now available online. The rules and regulations of the ORC Rating Systems (ORC International and ORC Club), the International Measurement System (IMS) measurement standards and methodology, the GP 26, 33, and 42 Class rules, the Green Book criteria for ORC championship events, and the official minutes of the Annual General Meeting in Madrid last month are all posted at www.orc.org.

Also posted is a summary of the changes made to these products as well as to the ORC’s Velocity Prediction Programme (VPP), which has been improved and upgraded by members of the International Technical Committee (ITC). The new formats for ORC International and ORC Club certificates are on display, and a new product ORC is offering for 2009 is the Hydrostatic and Stability Data Sheet, in which measurements used for ORC certificates can be also used to generate data on a boat’s stability in measurement trim. This product will be of particular interest to organizers who require compliance with minimum stability standards for offshore races and events.

 “We’re very pleased with all the diligence and hard work put in by members of the ORC staff, the ORC Congress and the members of the ITC to come out with these rules and other products before the first of the year,” said Bruno Finzi, Chairman of the ORC. “And we’re confident the improvements made will result in better racing for all sailors using ORC products and services.

“We also extend to everyone our warmest regards for the holiday season, and best wishes for a successful New Year.”

 For more information on ORC, ORC races and events, ORC classes and ORC products and services, visit www.orc.org.

 

Bengt Falkenberg kommenterar förändringarna i ORC Int 2009

Bengt Falkenberg, VD för Albatross Segel samt skeppare på First 45 Teknova, kommenterar ITC:s föreslagna justeringar av ORC International 2009.

Kommentarer till regeländringar för ORCI 2009
Bengt Falkenberg, VD Albatross Segel

Bengt Falkenberg

Det som berör seglen i ITC:s protokoll är stora sett ur min synvinkel som segelmakare. Det är dock svårt att se totala omfattningen innan vi kan köra mätbrev inför 2009.

I ITC:s protokoll så kan man på flera punkter se att det finns en vilja att ytorna på seglen skall ligga till grund för straffet i mätalet. Tidigare har ORCI straffat hårt mot de segel som ligger utanför ”mallen”. Detta syns även tydligt i listan med testade mätbrev som följde med protokollet. Borttagandet av E corr och hur man nu kommer att hantera JL är en del av detta arbete.

Storsegel med stor akterrunda kommer att bli ”billigare” då man tagit bort straffet med E corr. 
Detta är extra välkommet då vi i Sverige har ett val mellan att ORCI optimera eller Lys optimera akterrundan. Så som det är formulerat i protokollet så kommer man få straff för den verkliga storsegelytan, och inte som tidigare en större yta pga. E corr. Hur detta faller ut exakt är svårt att se innan nya mätbrev kan göras. Jag menar dock på att man kan se detta redan i listan med testkörda ORCI brev. Båtar med stora akterrunder finns bland ”vinnarna”.

Det som är helt klart är att förändringarna i spinnaker mätningen kommer att påverka utformningen av nya spinnakrar för ORCI. Förändringen gör att man mäter spinnakers på samma sätt som i de flesta entypsregler med SMG istället för SMW. Nya mätsystemet gör att det är viktigt att mäta om de flesta existerande spinnakers inför 2009. Dessa spinnakrar kommer i de flesta fall bli billigare 2009, då ytan antagligen kommer bli mindre än med tidigare mätmetod. Det kommer att variera mellan olika segelmakares designer men jag rekommenderar att man ser över detta på existerande segel. Det kommer även vara lönsamt i många fall att sy om existerande spinnakers för att optimera enligt det nya sättet att mäta. Det kan handla om ganska många kvaderat meter som man kan få ”gratis”.

Införandet av Code 0 segel har fallit ut bra och man har även här lättat på reglerna om hur dessa segel får utformas med mindre AMG än vad som tidigare varit möjligt.

De omarbetade segelkonfigurationerna inför 2009 gör att det är möjligt att välja code 0 segel med både asymmetrisk och symmetrisk spinnaker på bom. Detta ger nya möjligheter att bygga segelgarderober. Protokollet ger dock inte information om hur de olika varianterna påverkar mätetalet. Ytterliggare en sak som man kan utvärdera först när det går att köra nya mätbrev.

Man kan sammanfatta segel delen i protokollet till att segelytor kommer att värderas mer rättvist. Rädslan för okända prestandavinster i modernt utformade segel avtar tydligt hos ITC. Detta anser jag är mycket bra då fler båtar kommer att fungera i ORCI med sina entyps optimerade segel, modernare segelplan eller LYS-optimerade akterrundor. Detta arbete började redan 2006 i IMS men har nu blivit tydligare än någonsin. Konsekvenserna av utvecklingen gör att det är viktigt för den enskilda seglaren att uppdatera mätning av sina bifintliga segel och föra in måtten i mätbreven.

Jag anser att Sten Edholms sammanfattning från ORC årsmöte som hittas på SHF.nu ger bra information om övrigt i protokollet.

Bengt Falkenberg

2008-12-08 19:00
Av Havskappseglingsförbundet
Havskappseglingsförbundet