UB – AMP-yhteistyö jatkuu!

UB WinWin – tuottoa osakemarkkinan suunnasta riippumatta!

UB WinWinUB WinWin on pääomaturvattu osakeindeksilaina, jolla sijoittaja saa tuottoa sekä osakemarkkinoiden noustessa että laskiessa. Indeksilaina on 3,5 vuoden mittainen ja sen liikkeeseenlaskija on Handelsbanken. Indeksikorin noustessa sijoittaja saa tuottona 80% lainaehtojen mukaan lasketusta kurssinousun määrästä. Osakekurssien laskiessa tuotto on 25% kurssilaskun määrästä.

UB palauttaa Avomeripurjehtijoille 75% indeksilainan merkinnöistä kertyneistä palkkioista. Hankitut varat käytetään kokonaisuudessaan vuoden 2007 mittakirjojen subventointiin. Mikäli haluat merkitä UB WinWin indeksilainaa, löydät esitteen täältä, tai voit myös tilata sen ja merkintälomakkeen osoitteesta www.ubomaisuudenhoito.fi tai sähköpostilla omaisuudenhoito@POISTAunitedbankers.fi. Kirjoita merkintälomakkeen "lisätietoja" kohtaan "Avomeripurjehtijat", niin merkintäsi lasketaan mukaan purjehtijoiden kiintiöön.

Terveisin

Jani Lehti
United Bankers Omaisuudenhoito Oy
Aleksanterinkatu 21 A 00100 Helsinki
puh. (09) 2538 0322 fax (09) 2538 0310
email jani.lehti@POISTAunitedbankers.fi

Leave a Reply