IMS muutokset kaudelle 2006

Kamu Stråhlmann on koonnut IMS VPP muutokset kaudelle 2006…


Pääkohdat:

– Siipikölien tasoituksiin muutoksia.
– Miehistöpainon oletuspaikka muuttuu keulaan päin.
– Rungon ylitykset huomioidaan oikeudenmukaisemmin aallonmuodostusvastuksen laskennassa. Muutokset ensi kaudeksi ovat jälleen pieniä.
 
Tämä on yhteenveto ORC:n marraskuun kokousten muutoksista.   Täydellisempi teksti englanniksi: ORC:n nettisivuilla  ( www.orc.org –>  Minutes  –> AGM2005 –> International Technical committee ) http://www.orc.org/fileadmin/user_upload/download/Final_ITCmins_AGM-Singapore_08NOV05_Draft3.pdf
 
Bulbit ja siipikölit
ITC on vertaillut useita bulbi– ja siipikölimalleja CFD:n avulla. Tutkimusten perusteella on luotu parempia malleja bulbin ja siipikölien laskennalle.
Tähän asti tietyntyyppiset torpedomaiset bulbikölit ovat saaneet väärin perustein ”siipikölirangaistusta” vaikka kölissä ei ole siipiä. Tähän saadaan korjaus vuodeksi 2006. Samalla matalia siipikölejä kohdellaan nyt paremmin kuin ennen.
 
Muiden normaalien bulbityyppien laskentaa on myös kehitetty, mutta ITC joutuu tutkimaan asiaa edelleen ja näitten muutosten suhteen tähdätään vasta vuoteen 2007.
 
Rungon ylitykset
Jonkun aikaa on ollut tiedossa että erityyppisten rungon ylitysten (overhangs) huomioimisessa on parantamisen varaa.  Alkuperäisessä Delft- mallikoesarjassa kaikissa malleissa oli samantyyppiset perinteiset ylitykset.  Vuonna 2006  tullaan paremmin huomioimaan ylitysten vaikutus aallonmuodostusvastukseen. Pitkät rungon ylitykset lisäävät suuremmilla nopeuksilla tehollista vesilinjan pituutta ja ajatuksena on että modernit ”IMS rungot” eivät saisi tästä enää perusteetonta mittalukuhyötyä.
 
Miehistöpainon sijoitus VPP mallissa
IMS:issä huomioidaan miehistöpainon vaikutus veneen kellunta-asentoon asettamalla miehistöpaino tiettyyn oletuspaikkaan. Nyt tätä oletuspaikkaa on siirretty vähän eteenpäin, jolloin keula painuu syvemmälle. Tämä muutos rankaisee osaltaan hieman veneitä joilla on pitkät ylitykset keulassa.
 
Purjekertoimet
ORC on suorittanut tuulitunnelikokeita kolmella eri isonpurjeen ahvenselän koolla, sekä myös kolmella eri keulapurjeen overlap-prosentilla (100 135 ja 150%). Vaikka projektin puitteissa on saatu hyviä tuloksia, tarkoituksena on edelleen suorittaa lisää kokeita ja analyysejä ennen kuin VPP:n laskentamallia voidaan parantaa. Tämän osalta muutokset eivät siis astu voimaan vielä ensi kaudella. 
 
Muuta:
 •  Tunnettujen valmistajien vetolaitteiden mittojen strandardisointi.
  Tavoitteena on julkaista taulukko jossa on tunnettujen valmistajien vetolaitteiden mittoja, jolloin mittausvirheitä voidaan välttää ja samoilla vetolaitteilla ei ole eri mittoja eri mittakirjoissa.
 • Sisustusvaatimukset
  Kilpaveneryhmän osalta ei enää vaadita kovapohjaisia punkkia.

Tulevaisuuden projekteja:
 • IMS VPP ohjelman uudelleenkirjoitus
 • Rungon ylitysten parempi huomioiminen, sisältäen myös veden alla olevat peräpeilit.
 • Purjevoimien vaikutus veneen trimmiasentoon. Trimmaavan vaikutuksen parempi huomioiminen, ja tähän liittyen aallonmuodostusvastuksen laskennan kehittäminen.
 • Purjevoimien laskentamallien suurempi remontti lähivuosina (lähinnä kryssin osalta)
 • Mahdollisesti ”Code zero” purjeiden ja pitkien spinnupuomien mahdollistaminen.
 • Bulbien ja siipikölien laskennan parantaminen.
 • Nostokölien oikeudenmukaisempi huomioiminen.

Koko tämä dokumentti löytyy myös pdf-tiedostona Dokumentit-osiosta