Mittakirjojen toimittamisesta

SPL:n Avomerikilpapurjehdusjaosto on kokoontunut 22.6 tarkoituksena tehostaa mittakirjojen toimittamista.

Avomeripurjehdusjaosto on keskustellut mittakirjojen toimittamiseen liittyvistä ongelmista ja toiminnan tehostamisesta. Ongelmat ovat ensisijaisesti liittyneet mittauspäällikkö Timo Sarainmaan työruuhkaan touko-kesäkuussa, kun lyhyessä ajassa lähes 100 mittakirjaa tulee toimittaa ja niihin huolellisesti paneutua.

Tässä vaiheessa kaikki ”selvät tapaukset” ovat saaneet mittakirjansa. Työn alla on muutamia mittakirjoja, joista puuttuu mittatietoja tai virheitä korjataan. Nämä pyritään hoitamaan mahdollisimman pian.

Tehostamistoimenpiteisiin liittyy mm. lisäresurssin nimeäminen ruuhka-aikana ja hakemusmenettelyn ja lomakkeiden kehittäminen. ORC Club-mittakirjojen valmisteluun nimetään uusi henkilö. Yhteydenotto mittauspäällikköön ruuhka-aikana varmistetaan puhelinpäivystysajalla, jona aikana normaalit yhteydenotot hoidetaan.

Koemittakirjoja voidaan edelleen teettää mittauspäälliköllä, mutta ei ruuhka-aikana.

Voit itse vaikuttaa mittakirjan toimituksen sujuvuuteen tilaamalla mittakirja mahdollisimman hyvissä ajoin, myös vaikka tiedoissa on puutteita. Merkitse tällöin viestikohtaan milloin puuttuva tieto saadaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää mittakirjoista ja tasoitussäännöistä, voit ottaa yhteyttä tasoitussääntötoimikunnan puheenjohtajaan Jussi Heikoseen.

Toivomme, että näillä toimenpiteillä mittakirjojen toimitus jatkossa sujuu ilman ongelmia.

Leave a Reply