Taulukkoluvuista lyhyesti

Moni purjehtija on ilmaissut huolensa siitä, että todistusveneen tasoituskerroin on “huonompi” kuin taulukkoveneellä. Huoli on aiheellinen ja ongelma on tiedostettu FinRating-toimikunnassa.

FinRating-toimikunta tekee siis aktiivisesti työtä tuodakseen taulukon venetyyppien tasoitusluvut vastaamaan paremmin todistusveneiden pohjana olevaa ORC-sääntöä. Siksi kaikissa mahdollisissa taulukkolukujen muutoksissa tähän yhtenäiseeen linjaan pyrkiminen on määräävä.

Venetyypille ei esimerkiksi anneta aiempaa LYS-lukua edullisempaa tasoitusta, jos ORC:n käyttämän suorituskykyä ennustavan VPP-ohjelman antaman luvun muutos ei ole saman suuntainen. Samoin taulukkolukuja muutetaan sitä mukaa kun saamme parempaa dataa todistusten muodossa.

FinRating-taulukkoa tullaan siis aktiivisesti päivittämään pitkin purjehduskautta. Tiedotamme aina muutoksista ja niistä veneistä, joita muutos koskee. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa, mutta tämä työ on välttämätöntä jotta voimme jatkossakin käyttää taulukkoa tasoitusten pohjana. Paras tapa vakiinnuttaa oman veneensä tasoituskerroin on hankkia todistus!