FinRating-sääntö ja taulukko valmiit, SPV:n ohjeistus purjehduskilpailuihin Korona-ajalle

Johtuen valtavasta määrästä puutteita ja virheitä vanhan FinLYS-taulukon mitoissa ja siitä johtuneesta muutoksen vaikeudesta ORC-yhteensopiviksi tasoitusluvuiksi on FinRating-toimikunta päätynyt muuttamaan vanhat FinLYS-taulukkoluvut kokonaisuudessaan yhtenäisellä kertoimella FinRating-todistusten lukuihin yhteensopiviksi.

Taulukkoveneille pätevät hyvin pitkälle vanhat FinLYS-säännöt, purjemäärien rajoitukset, vapaa miehistöpaino jne.
Purjeiden enimmäismitat on vaihdettu ORC:n default-mitoiksi (=hyvin lähellä).
Vanhojen taulukkoveneiden keskinäiset erot siis säilyvät ennallaan, poikkeuksena ne yksityyppiveneet, jotka jo löytyvät ORC:n kannasta + pari First-luokkaa, joille löytyy tarkat luvut. Tulemme päivittämään taulukkoa vielä joillain uusilla veneillä ja kun saamme oikeita mittoja käyttöön.

Todistusveneet saavat käyttöönsä useimpiin kansainvälisiin kisoihin yhteensopivan mittakirjan ja pyydettäessä myös siitä johdetun DH-kirjan.
Nämä tänä vuonna ilmaiset mittakirjat ovat pääsääntöisesti hieman taulukkoveneiden tasoituslukuja suosiollisempia.
Mittakirja antaa mahdollisuuden käyttää taulukkoveneitä useampia purjeita, mutta vene joutuu noudattamaan kaikkia mittakirjaan merkittyjä mittoja, kuten maksimimiehistöpainoa
sekä ORC-sääntöä sellaisenaan myös sellaisissa kisoissa, johon osallistuu FinRating-taulukkoveneitä.

Suosittelemme kaikkia aktiivisesti kilpailevia hankkimaan veneelleen FinRating-todistuksen. Uudet todistukset ovat tänä vuonna ilmaisia ja muutostodistuksetkin saa puoleen hintaan.

Tämä järjestely takaa purjehduskauden aloittamisen 1.6. alkaen, jolloin SPV:n suositukset mahdollistavat taas kilpailemisen erityisjärjestelyin alle 500 hengen tilaisuuksissa.
(31.5. saakka on voimassa 10 henkilön kokoontumisrajoitus, joka Oikeusministeriön linjauksen mukaan koskee myös kilpailu- ja urheilutapahtumia). Katso oheinen liite.

Huomatkaa, että vanhan FinLYS-säännön voimassaolo on loppunut 31.12.2019. Mitkään vanhentuneella säännöllä tai sen mukaislla luvuilla purjehditut kisat eivät siis ole tuon jälkeen olleet virallisia, eikä niitä voida lukea mukaan mihinkään sarjaan. Kuka tahansa voi esittää tällaisesta kilpailusta hyvityspyynnön myös jälkikäteen, joka käytännössä johtaa kilpailun mitätöimiseen.

Julkaisemme FinRating-säännön ja -taulukon heti oikoluvun jälkeen (toivottavasti jo tänään tiistaina). Korjattuja FinRating-todistuksia julkaistaan sitä mukaa ne on saatu tarkistettua ja uusia koko ajan.

 

SPV:n SUOSITUKSET PURJEHDUSKILPAILUISTA 31.5. ASTI:

Kilpailutoiminta:

Suomen valtioneuvosto on rajoittanut julkiset kokoontumiset ja yleisötilaisuudet kymmeneen henkilöön, joten suosittelemme kaikkia seuroja ja luokkaliittoja siirtämään kilpailutapahtumat toukokuun lopun jälkeiseen aikaan.

Oikeusministeriön mukaan Yleisötilaisuus on pääsääntöisesti yli 10 hengen tilaisuus, johon osallistuja osallistuu omasta aloitteestaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut niihin rinnastuvat tilaisuudet, kuten teatteri-, ooppera- ja elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt, samoin kuin messut, kilpailut ja urheilutapahtumat.

SPV:n SUOSITUKSET PURJEHDUSKILPAILUISTA 1.6. ALKAEN: 

Valtioneuvoston ja aluehallintovirastojen päätösten mukaisesti kilpailu- ja harrastetoiminta voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. Kaikessa kilpa- ja harrastetoiminnassa tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia kokoontumisrajoituksia sekä hygienia- ja etäisyysohjeistuksia. Tämänhetkiset AVI:n päätökset ovat voimassa 30.6. asti.

Harjoittelun tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä. Kilpailutoiminnan osalta 50-500 hengen tilaisuuksissa velvoitetaan noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Kunkin tapahtumajärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se voi huomioida hygieniasuositukset ja 1.6. voimaan tulevat määräykset omassa toiminnassaan ja toteuttaa toiminnan, tilaisuudet ja tapahtumat niin, että tautitilanne ei pahene.

Korostamme jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä. Jokainen urheilija, valmentaja ja huoltaja sitoutuu arjessaan viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

 

Muistathan, että niin kilpailu- kuin harjoitustoiminnassakin on oleellista huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, osallistujamäärien rajauksesta sekä 1-2 metrin etäisyydestä. Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. Kilpailuihin tai harjoitustoimintaan ei saa osallistua, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Useammasta henkilöstä koostuvien miehistöjen osalta on olennaista pitää kokoonpano mahdollisimman muuttumattomana kauden aikana. Harjoittelu- ja kilpailutilanteissa miehistöjen kosketusta muiden osallistujien kanssa tulee välttää, jotta lähikontaktien määrä voidaan rajata.

Harjoitus- ja kilpailutoimintaan ei pidä osallistua, jos kokee tartuntariskin liian suureksi. Tapahtuman järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujat poikkeusjärjestelyistä. Emme suosittele riskiryhmiin kuuluvien osallistumista tapahtumiin. Osallistumispäätöksen tekee jokainen oman riskiarvionsa perusteella.

Kilpailutoiminta:

Yllä olevien asioiden lisäksi (osallistujamäärän rajaus, hyvä hygienia ja turvavälit) purjehduskilpailujen osalta suosittelemme kilpailunjärjestäjille seuraavia asioita:

• Turvallisuussuunnitelma tulee sisältää COVID-19-riskianalyysin, erityisesti yli 50 hengen kilpailuissa.

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä kokoontumisia, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. 

   Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja 

   ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

• Isommissa kilpailuissa suositellaan käytettävän useampaa tukikohtaa, jos mahdollista.

• Kilpailuaikataulussa on hyvä huomioida poikkeusolosuhteet.

• Protestikäsittelyt pidetään turvavälit huomioiden seuran/kilpailunjärjestäjän omaan riskiarvioon nojaten.

• Kilpapurjehduksen kipparikokouksia suositellaan pidettävän sähköisesti. 

  Kipparikokouksia voidaan pitää fyysisinä kokouksina hygienia- ja etäisyysohjeistuksia noudattaen, kun osallistujamäärä on pieni.

• Mikäli toimitsijaveneissä on kaksi tai useampi ihminen, suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota hygieniaan 

  ja pitämään kokoonpanon samana kilpailun ajan.

• Suosittelemme käsittelemään yleistä kalustoa hanskat kädessä tai ainakin niin, 

  että hyvästä käsihygieniasta on huolehdittu pesemällä kädet tai käyttämällä käsihuuhdetta.

• Jos palkintojenjako toteutetaan, noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia.

• Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Kilpailunjärjestäjät voivat hyödyntää SPV:n infojulisteita koronaan liittyen. Myös THL:ltä löytyy hyviä infomateriaaleja.