FinRating pähkinänkuoressa

Finrating on ORC-pohjainen tasoitusjärjestelmä, joka korvaa FinLYS-järjestelmän kaudella 2020. Kaikki FinRating-mittakirjat ja taulukkoluvut saadaan suoraan ORC:n VPP ohjelmasta. Finrating-järjestelmässä ei siis ole mahdollista antaa arvioita veneen mittaluvusta eikä säätää yksittäisen veneen tasoituslukua mutu-tuntumalla. Ainoa tapa muuttaa tai oikaista mittalukua on tarkistaa veneen, rikin ja purjeiden mitat. 

Tämänvuotiset Finrating-luvut pohjautuvat FinLYS-järjestelmän dataan. Viimevuotiset FinLYS-todistukset on suoraan konvertoitu ORC Club -todistuksiksi. Samoin viimevuotinen FinLYS-taulukko on konvertoitu ORC:n VPP ohjelmalla. Varsinkin taulukkoveneiden osalta erot viimevuotiseen tasoitukseen saattavat olla suuriakin. 

Terminologiaa

Taulukkovene: vene jolla ei ole todistusta, vaan käytettävä tasoitusluku löytyy Avomeripurjehtijoiden julkaisemasta taulukosta. Taulukkoveneiden mitoissa käytetään paljon oletuksia ja laskennallisia arvoja ja esimerkiksi purjemitat ovat hyvin suuria. 

Todistusvene: vene jolla on voimassaoleva ORCi- tai ORC Club -todistus. Todistuksessa käytetään venekohtaisia mittoja, joten tasoituslukukin on paljon tarkempi kuin vastaavalla taulukkoveneellä.

Finrating todistus: Voimassa oleva ORCi- tai Orc Club -todistus.

DH-todistus: jos veneellä on voimassaoleva ORCi- tai ORC Club -todistus, voidaan veneelle tehdä DH-todistus. Erona vakiotodistukseen on alhaisempi miehistöpaino ja mahdollisesti erilaiset purjeet. Huomioitavaa on, että DH-todistuksen purjevarustuksen on löydyttävä varsinaisesta ORCi- tai ORC Club -todistuksesta. Voit siis esimerkiksi käyttää DH-todistuksessa fokkaa genoan sijaan, mutta molempien purjeiden on oltava merkittyinä “perustodistuksessa”.

Finrating-luku: kerroin, jolla purjehditut ajat tasoitetaan. Finrating-luku on ORC:n time on time offshore luku ja se löytyy jokaisesta mittakirjasta (ORC Club ja ORCi) ja Finrating-taulukosta.

Miehistöpaino: mittakirjoihin merkitään miehistön minimi- ja maksimipaino. Maksimipaino on aina voimassa, mutta minimipaino on kilpailunjärjestäjän päätettävissä oleva rajoitus. Jos miehistöpainoa ei ole erikseen hakemuksessa määritelty, käytetään laskennallista arvoa. Kaikissa FinLYS-todistuksista suoraan muunnetuissa FinRating-todistuksissa on käytetty laskennallista miehistöpainoa. Jos paino ei tunnu sopivalta, sitä voi muuttaa tekemällä muutoshakemuksen.

Mittakirjojen haku

Kaudella 2020 kaikki uudet Finrating-mittakirjat ovat ilmaisia, joten todistuksen hankkimiseen kannustetaan. Tarjous koskee niitä veneitä, joilla ei ole ollut ORCi, Club tai FinLYS-todistusta vuoden 2015 jälkeen. Mittakirjan tuottama Finrating-luku on aina taulukkolukua tarkempi. Uutta todistusta tilattaessa kannattaa purjeet mitata tai mittauttaa ja tarkistaa veneen rikimitat. Mitä täydellisempi hakemus on, sitä sujuvammin uuden mittakirjan saa. Tarkista siis muutamaan kertaan kaikki luvut ennen lomakkeen lähetystä. Mitä enemmän oletusarvoja ja arvauksia todistuksessa käytetään, sitä epätarkempi mittalukukin on.

Mittausohjeita: https://orc.org/index.asp?id=11

Veneiden ORCi ja Club -todistuksia voi ihmetellä orc.org sivuston Sailors service -osiossa.

Uusien mittakirjojen haku tapahtuu täyttämällä ORC:n Club-todistuksen hakulomake ja ilmoittamalla hakemuksesta suomalaisille mittaustoimihenkilöille. Täältä löytyvät molemmat lomakkeet: http://avomeripurjehtijat.org/hae-uusi-orc-club-todistus/

Jos olet hakemassa muutoksia olemassaolevaan todistukseen, niin täytä ainoastaan suomalaisille mittaustoimihenkilöile menevä lomake ja kerro, mikä on muuttumassa. Samoin jos haet DH-todistusta voimassaolevan todistuksen kylkeen, käytä toimihenkilölomaketta ja kerro, mitä olet hakemassa ja millaisella purjevarustuksella haluat DH-kirjan.

Hinnasto 2020:

  • uusi Finrating-todistus (ORC Club): ilmainen
  • ORC Club -todistuksen uusinta: ilmainen
  • ORC Club -todistuksen muutos: 30 €
  • Uusi ORCi-todistus: hinnaston mukaan
  • ORCi-todistuksen muutos: 80 €
  • DH-todistus: ilmainen

Finrating-sääntö julkaistaa ihan lähiaikoina, mutta käytännössä Finrating pohjautuu ORC-sääntöön tietyin poikkeuksin (mm. Taulukkoveneet).

P.S Finrating-toimikunta kyllä noteeraa kaiken palautteen ja käymme läpi kaikki veneet, joista on kommentteja tullut. Eli jos et ole saanut vastausmeiliä, niin ei hätää, asiaasi kyllä hoidetaan.