FinLYS 2017 -sääntö on julkaistu.

Avomeripurjehtijoiden LYS-toimikunta on julkaissut tälle vuodelle päivitetyn FinLYS-säännön.

Sääntöä pyrittiin modernisoimaan ja selkeyttämään. Toimikunta oli yhteydessä kaikkiin merkittävimpiin kisapurjeneulomoihin, joilla on Suomessa edustus.

Näiltä saatiinkin hyviä parannusehdotuksia, jotka pääosin otettiin käyttöön.

LYS-toimikunta tutki Ruotsin SRS:n mallia, jossa tälle vuodelle nk. ‘nollaveneen’ nopeus on nostettu 4,5 solmusta 5,5 solmuun. FinLYS päätettiin kuitenkin toistaiseksi pitää perusteiltaan ennallaan. Vuonna 2017 SRS:n 1,000 vastaa karkeasti ottaen nyt FInLYS-lukua 1,22. Tämä huomiomatta sääntöjen erilaisuuksia.

Merkittävimmät muutokset FinLYS-sääntöön vuodelle 2017 ovat:

 1. Purjeiden määritelmiä on täsmennetty ja modernisoitu, erityisesti lentävien keulapurjeiden (spinaakkeri, genaakkeri, jne) osalta.
 2. Purjemittojen lyhenteissä on siirrytty käyttämään UMS-lyhenteitä, joita esimerkiksi ORCi, SRS ja IMS käyttävät.
 3.  Spinaakkeri ja genaakkerin sivuliikkien maksimimitat ilmoitetaan nykyisin sivuliikkien pituuksien keskiarvona. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kahden genaakkerin käytön niin että toisessa on pidempi etuliikki (myötätuuligenaakkeri) ja toisessa pidempi takaliikki (sivutuuligenaakkeri). Spinaakkerin osalta muutos sallii asymmetristen spinaakkerin käytön, enää ei vaadita erillistä todistusta eikä se korota LYS-lukua.
 4. Vakiosuuruinen spinaakkerivähennys (-0,03) korvataan vene- tai venetyyppikohtaisella vaihtoehtoisella LYS-luvulla, joka löytyy venetyypin erittelystä ja FinLYS-todistuksesta.
 5. FinLYS-todistuksiin lisätään omat kentät hiilikuitumastolle ja code0-purjeelle.
 6. Sääntöön on lisätty kielto siirrettävän painolastin lisäämisestä.
 7. Purjemäärien rajoituksia on täsmennetty niin että kilpaillessa saa olla mukana vain veneelle sallittu määrä purjeita.
 8. Sääntö on ladattavissa AMP:n nettisivuilta. Säännössä on muuttuneet kohdat erotettu ko. kohdan sivussa olevalla pystypalkilla.

FinLYS-taulukkoon tulee siis nyt myös erillinen sarake venetyypin luvulle ilman myötätuulipurjeita.

Joitakin mitoissa ilmenneitä virheitä korjataan ja myös muokataan mahdollisen  luokkasäännön mukaiseksi (Melges 24 ja Hai).

Taulukkoon pyritään resurssien mukaan lisäämään lisää lähinnä uusia / sieltä puuttuvia Suomessa suosittuja venemalleja.

First 31,7 FinLYS-lukua nostettiin taulukossa yhdellä sadasosalla (LR = 1,19 ja HR = 1,20). Korotettu FinLYS-luku vastaa paremmin vertailuun niin SRS-, ORC kuin LYS-toimikunnan omaan ohjelmalliseen lukuun. Sillä, että Suomen First 31,7 -fleetti on aktiivisuudessaan kehittynyt kovatasoiseksi, ei ollut luvun nostamisen kanssa tekemistä. FinLYS-luku on aina vene- tai venetyyppikohtainen, ei kipparikohtainen!

FinLYS 2017 -taulukko on tarkoitus julkaista maaliskuun aikana ja FinLYS-todistusten haku avata AMP:n nettisivuilla 1.4.2017.

Todistusten hinta on pysynyt entisellään. Todistuksen saaminen edellyttää AMP:n jäsenyyttä (yhdistyksien verotuksesta johtuen).

Hinta AMP:n jäsenille:

 • Edellisvuoden todistuksen uusinta entisillä mitoilla  0 €
 • Muutos edellisvuoden todistukseen 20 €
 • Uusi todistus 30 €

Jäseneksi liittyville hinnat ovat:

 • Uusinta 30 €
 • Muutos 50 €
 • Uusi todistus 60 €

Vuoden 2017 FinLYS-sääntö löytyy täältä.