North Sails LYS-Ranking -säännöt kaudelle 2016

North Sails LYS-Ranking 2016 säännöt

Nämä säännöt on laadittu yhteistyössä Avomeripurjehtijat ry – Havskappseglarna rf. (jäljempänä ”AMP”) ja Purjeneulomo Niiniranta Oy:n (jäljempänä “Sponsori”) kesken käytettäväksi AMP:n kokoaman Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) eteläisen ja kaakkoisen alueen LYS-kilpailuista koostuvan rankingsarjan yhteydessä.

Sarjan kilpailut

“North Sails LYS-Ranking 2016” on AMP:n kokoama rankingsarja, joka koostuu SPV:n eteläisen ja kaakkoisen alueen LYS-kilpailuista. Sarjaan kuuluvat kilpailut on julkaistu AMP:n nettisivuilla (www.avomeripurjehtijat.fi).

AMP:n hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa sarjasta kilpailuja, mikäli niiden tuloksia ei saada AMP:n rankinglaskijoiden tietoon.

Osallistuminen

Rankingsarjaan osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki kilpailuihin osallistuneet veneet ovat automaattisesti mukana rankingpisteiden laskennassa. Rankingpisteet jaetaan venekunnittain, kuitenkin siten että omistajanvaihdoksen yhteydessä veneen pistelasku alkaa alusta. Veneen päällikön ei siis tarvitse olla joka kilpailussa sama henkilö.

Veneen päällikön on kuuluttava SPV:n jäsenseuraan tai vastaavaan ulkomaiseen yhdistykseen. Veneen on oltava katsastettu ja rekisteröity SPV:n jäsenseuraan tai vastaavaan ulkomaiseen seuraan. Venekunnan seura rankinglistalla määräytyy veneen rekisteröintiseuran mukaan, vene voi siis edustaa kauden aikana vain yhtä seuraa.

Veneellä on oltava SPV:n FinLYS-säännön mukainen mittaluku.
(Sääntokohta 3.1: ”Jotta vene voi osallistua FinLYS-säännön mukaisiin kilpailuihin, sen venetyypin on löydyttävä FinLYS-taulukosta tai sillä on oltava FinLYS-todistus”). Muilla tavoin arvioituja tasotuslukuja ei siis huomioida, eikä tällaisille veneille tulisi antaa oikeutta kilpailla FinLYS-tasoituslaskennan mukaissa kilpailuissa.

Luokkajako

Rankingtulokset lasketaan kahdessa luokassa LYS-vakiomittaluvun mukaan:

 • 1.16 tai pienempi ja
 • 1.17 tai suurempi.

Luokkajaon tarkoituksena on huomioida Rankingissa erityyppiset veneet. Tämä luokkajako ei kuitenkaan vaikuta Ranking-pisteiden kertymiseen.

Pistelaskenta

Vene saa kustakin Ranking-sarjaan kuuluvasta kilpailusta pisteitä kilpailujärjestäjän määrittelemän luokkajaon mukaisesti. Vene siis kerää Ranking-pisteitä aina kulloisenkin kilpailuluokan sijoituksensa perusteella.

Ranking-pisteitä kertyy seuraavasti:

1. OSALLISTUMISESTA

 • Hyväksytyn tuloksen saanut vene saa kaksi pistettä
 • DNF, DSQ, DNE, DGM, BFD, OCS ja RET tuloksesta saa yhden pisteen
 • DNC ja DNS tulokset eivät anna pisteitä, eikä näitä veneitä lasketa mukaan osallistujien määrään.

 

2. SIJOITUKSESTA:

 • Maksimissaan kymmenen parasta saa sijoituspisteitä
 • Sijoituspisteen saa jokaisesta voittamastaan yhdentoista parhaan joukkoon sijoittuneesta veneestä
 • Kilpailuluokan voittaja saa lisäksi ylimääräisen pisteen

Mikäli kilpailuluokassa osallistujia on enemmän kuin 10, saavat veneet sijasta 11 alkaen aina osallistumispisteet. Pistelaskutaulukko on näiden sääntöjen liitteenä.

Kunkin veneen kokonaispisteisiin lasketaan mukaan kuusi eniten pisteitä tuonutta kilpailua sekä osallistumispisteet muista kilpailuista.

Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan järjestys seuraavasti:

 1. Useampaan osakilpailuun osallistunut voittaa
 2. Jos tilanne on edelleen tasan, useamman osakilpailuvoiton saanut voittaa.
 3. Jos tilanne on tämänkin jälkeen tasan, sijoitus jaetaan.

Pistelaskennan hoitaa AMP:n hallituksen nimeämä henkilö (tai henkilöt).

Osakilpailujen tulosten ilmoittaminen

Rankingsarjaan kuuluvien kilpailujen järjestäjiä pyydetään toimittamaan tulokset viipymättä sähköpostilla osoitteeseen tulokset@avomeripurjehtijat.fi.

Tulosten laskennassa suositellaan noudatettavaksi LYS-säännön tuloslaskentaohjetta, joka löytyy AMP:n nettisivuilta.

Tuloksista tulee ilmetä kunkin veneen kohdalta seuraavat tiedot:

• purjenumero,
• veneen tyyppi
• veneen nimi

• seura
• päällikkö
• käytetty LYS-luku ja -varustus • purjehdittu ja laskettu aika

Ranking-listan julkaiseminen ja palkintojenjako

Rankinglista julkaistaan AMP:n nettisivuilla. Listan kokonaistilanne pyritään päivittämään nettiin aina mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kunkin osakilpailun tulokset on saatu pistelaskijoiden tietoon.

Kummassakin Ranking-luokassa palkitaan kolme parasta venettä.

Arvonta Ranking-sarjaan aktiivisesti osallistuneiden veneiden kesken

Kaikkien vähintään viiteen osakilpailuun osallistuneiden veneiden kesken suoritetaan arvonta, jonka voittaja saa sarjan sponsorin lahjoittaman North Sails Norlam Sport Xi – kilpakeulapurjeen. Sponsori valmistaa ja luovuttaa palkinnon voittaneeseen veneeseen räätälöidyn purjeen hyvissä ajoin ennen seuraavaa kilpailukautta.

Arvonnassa jokainen vähintään viiteen osakilpailuun osallistunut vene saa yhden arpalipun tuloksestaan riippumatta ja Ranking-luokkien kolme parasta lisäksi ylimääräisiä arpalippuja seuraavasti:

 • Kummankin luokan voittaja saa kolme ylimääräistä arpalippua
 • Kummankin luokan kakkonen saa kaksi ylimääräistä arpalippua
 • Kummankin luokan kolmonen saa yhden ylimääräistä arpalipun

Ranking-sarjan palkintojenjako ja arvonta järjestetään syksyllä AMP:n kauden päätösjuhlassa. Voittoja ei voi muuttaa tai vaihtaa rahaksi.

Mikäli jonkun osakilpailun tulokset muuttuvat sen jälkeen mahdollisen muutoksenhaun seurauksena, niin lopputulokset julkaistaan korjattuina netissä. Palkintoja ei kuitenkaan lähdetä AMP:n toimesta peräämään takaisin. Jos näin muuttuneiden tulosten mukaan joku kauden päätösjuhlassa palkitsematon vene nousee palkintosijoille, järjestetään sille ylimääräinen palkinto.

 

Liite 1 Pistelaskutaulukko

 lys-ranking-pisteet