FinLYS 2016

Vuoden 2016 FinLYS-sääntö on julkaistu ja löytyy täältä

Sääntö on käytännössä sama kuin viime vuonna, tekstiin on tehty ainoastaan muutamia selvennyksiä / täsmennyksiä:

  • varustekoodeja selvennetty (kohta 2.2)
  • ilmaistu selkeämmin se periaate että todistuksella voidaan sallia oletuksena kiellettyjen varusteiden käyttö (kohta 2.3)
  • selvennetty että genaakkerin saa jalustaa myös tuulen puolelle ilman puomia (kohta 3.2.6.2)

Muutetut kohdat on merkitty sääntötekstiin oikeassa marginaalissa olevalla ohuella pystyviivalla.

Lisäksi säännön loppuun on lisätty vertailutaulukko FinLYS:in ja UMS-mittausjärjestelmän käyttämien purjemittojen lyhenteiden välille (kohta 6). Tämän tarkoitus on helpottaa vertailua FinLYS-järjestelmän ja UMS-järjestelmän lyhenteisiin siirtyneiden sääntöjen (ORCi, SRS ja IRC) välillä ja valmistella vastaavaa muutosta myös Suomessa.