ProSailor Offshore Ranking 2016 – Säännöt

2016 offshoreranking logo blue

PROSAILOR OFFSHORE ORC-RANKING SÄÄNNÖT 2016

 

1§                    Avomeripurjehtijat ry:n (jatkossa AMP) vuoden ORC-rankingmestariksi julistetaan venekunta, joka samalla veneellä samassa luokassa saavuttaa korkeimman pistemäärän näiden sääntöjen mukaan. Rankingmestari julistetaan niissä luokissa, joissa lopputuloksissa on vähintään viisi venettä.

2§                         ORC-rankingsarjan palkinnot jaetaan syksyllä AMP:n palkintojenjakojuhlassa. Voittaneen veneen päällikön saatua kolme kiinnitystä kiertopalkintoon hän voittaa sen omakseen.

3§                    Veneen päällikön tulee olla AMP:n tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen. Veneellä voi olla vain yksi päällikkö kilpailua kohden. ORC Club-veneet voivat tasavertaisesti osallistua rankingkilpailuihin. Rankingsarjaan osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista.

4 §                   ORC-rankingsarjan ajetaan kahdessa luokassa ja luokkajako vuonna 2016 on seuraava:

 

                                          ORC 1    CDL>9,25  

                                          ORC 2    CDL<=9,25

                                   

 

AMP:n hallituksella on oikeus määrätä veneen luokka, jos se on poikkeuksellisesta syystä vaihtunut kesken kauden ja jos veneen omistaja sitä pyytää. Kilpailujärjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia, jos veneiden lukumäärä on pieni. AMP:n suositus onkin saada aikaan venemäärällisesti isompia lähtöjä. OD ja muiden luokkien lähettäminen yhdessä ORCi luokkien kanssa on sallittua ja suotavaakin. ORC-rankingpisteiden laskennassa luokkia ei kuitenkaan yhdistetä. Rankingkilpailuissa julistetaan myös yleisvoittaja, jos kaikki luokat purjehtivat samaa rataa.

 

5§                    ORC-rankingsarjaan vuonna 2016 kuuluvat kilpailut ovat taulukossa 1. AMP:n hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa rankingsarjasta kilpailuja tai osapurjehduksia, mikäli siihen löytyy pätevä syy.

 

                        Taulukko 1. ORC-rankingkilpailut 2016

 

                        Kilpailu                                               Kerroin            Suositus tuloslaskentamenetelmäksi

                        ProSailor Race                                   1,0                    PLS Offshore

                        WB-Sails Round the Buoys                  1,1                    W/L kiinteä tuuli

                        Espoo-Suursaari Race                         1,1                    PLS Offshore

                        Baltic Offshore Week                          1,4                   W/L kiinteä tuuli ja Määritetty rata

                        Pentala Race                                      1,0                  PLS Offshore

                        Helsinki-Tallinna Race                        1,0                    PLS Offshore

                        Henry Lloyd Race                              1,0                    Määritetty rata

                        Gulf of Finland Race                           1,3                    Määritetty rata ja W/L kiinteä tuuli

 

 

6§                    Veneen kilpailukohtaiset rankingpisteet määräytyvät taulukon 2 mukaan kerrottuna taulukossa 1 mainitulla rankingkilpailun kertoimella. Kaikki paitsi DNC ja DNS lasketaan osallistujiksi, mutta vain hyväksytyn tuloksen saaneet veneet saavat rankingpisteitä. Usean startin kilpailussa riittää, että edellä oleva täyttyy vähintään yhdessä startissa.

                       Kilpailukohtaisia kertoimia käytetään ainoastaan rankingpisteiden laskennassa. Itse kisoissa käytetään normaalia low point -pistelaskutapaa.

 

 

 

Taulukko 2. ORC-rankingpisteet

 

 orc ranking pisteet

 

7§                    Veneen yhteispistemäärään huomioidaan neljä eniten pisteitä antanutta kilpailua. Vene, joka on lähtenyt kilpailuun useammassa kuin neljässä kilpailussa, mukaan lukien OCS, saa yhden lisäpisteen. Lisäpisteitä voi saada kauden aikana enintään kolme.

 

Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan järjestys seuraavasti:

                  1) keskinäisissä kohtaamisissa useammin toisen voittanut voittaa

                  2) jos keskinäiset voitot ovat tasan, voittaa viimeisen keskinäisen kohtaamisen voittanut

                  3) jos veneet eivät ole kohdanneet kertaakaan sijoitus jaetaan.

 

8§                    Kilpailuissa noudatetaan Offshore Racing Congress`n ORC Rating Rules ja International Measurement System -määräyksiä sekä voimassaolevaa ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä.

 

9§                    Kaikilla veneillä tulee olla voimassaoleva omistajan nimikirjoituksella varustettu ORCi- tai ORC Club-mittakirja. Kopio mittakirjasta liitteineen tulee aina olla veneessä mukana kilpailuissa.

 

10§                  Veneiden tulee täyttää kilpailujärjestäjien katsastusvaatimukset, kuitenkin vähintään SPL:n katsastusluokan 2 vaatimukset, alle 8,5 m veneissä katsastusluokan 3 + kaiteet. Ylempään katsastusluokkaan katsastettu vene ei saa riisua varusteitaan, vaikka kilpailun katsastusluokka olisi alempi. Pistokokeita katsastusvarusteista ja mittauskunnosta voidaan suorittaa.

 

 

11§                  Kilpailuissa tulee mahdollisuuksien mukaan olla luovilähtö.

 

12§                  Ratakilpailut ovat kryssi-lenssi ratoja. Suositellaan, että ratakilpailuissa kilpailulautakunta keskeyttää lähdön kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen suunta muuttuu pysyvästi yli 30° tai on pysyvästi voimakkuudeltaan hyvin heikko (alle 4 kn). Tämä suositus ei ole peruste hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

 

13§                  Kilpailujen tulokset lasketaan AMP:n hyväksymällä tavalla ja tuloslaskijan tulee olla AMP:n hyväksymä. Suositukset laskentamenetelmäksi kauden 2016 kilpailuihin on esitetty taulukossa 1. Kilpailulautakunnan määrittämä tuloslaskennassa käytetty rata ja tuuli eivät ole perusteena hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

 

14§                  Tulokset on toimitettava täydellisinä (kipparin nimi, maininta mikäli ORC Club-vene) välittömästi niiden valmistuttua sähköpostilla osoitteeseen tulokset@avomeripurjehtijat.fi

 

 

 

 

Leave a Reply