FinLYS 2015

Vuoden 2015 FinLYS-sääntö on julkaistu ja löytyy täältä

Sääntöön on jälleen tehty joukko pienehköjä, lähinnä teknisluonteisia muutoksia:

Keulapurjeiden määritelmiä on muutettu (kohta 3.2.5) niin että

  1. genoan maksimileveys on nyt rajoitetttu puoli- ja 3/4-korkeuksilta (aiempi määrittely vaati kaikki leveysmitat, mikä oli purjeen toteutuksen kannalta epärealistista), ja
  2. fokan maksimileveysmittoja on hieman kasvatettu, jotta nykyaikaiset lyhyen LP-mitan fokat mahtuvat sääntöön. 

LYS-luvuista tehtäviä valituksia käsittelevään kohtaan (5.3.2) on lisätty suositus puoltavien lausuntojen liittämisestä muutospyyntöihin.

Lisäksi muutamia tekstikohtia on koitettu täsmentää ja selkeyttää. Nämä liittyvät

  1. säännön positiointiin (kohta 1.1)
  2. todistuksen hakukriteereihinja myöntämisperusteisiin (kohta 1.2)
  3. kilpailunjärjestäjän oikeuksiin (kohta 2.3)
  4. veneen omistajan vastuuseen mitoista ja todistuksen voimassaolosta (kohdat 1.2, 3.1 ja 5.2)

 

Kaikki muutetut kohdat on merkitty sääntötekstiin oikeassa marginaalissa olevalla ohuella pystyviivalla.

 

Leave a Reply