SM-Säännöt 2015

Avomeripurjehduksen ORC-luokkien Suomenmestaruuskilpailujen säännöt. Täältä tiedostona.

Avomeripurjehduksen ORC-luokkien Suomenmestaruuskilpailujen säännöt
Suomen Purjehdus ja Veneily vahvistanut 7.4.2014

1 Tasoitusjärjestelmä, luokkajako ja SM-arvo
1.1 Tasoitusjärjestelmänä käytetään Kansainvälisen purjehtijaliiton (International Sailing
Federation, ISAF) alaisen Avomeripurjehdusliiton (Offshore Racing Congress, ORC)
ylläpitämää ORC-tasoitusjärjestelmää.
1.2 Veneet jaetaan luokkiin GPH-luvun perusteella luokkaliiton Avomeripurjehtijat
ry:n (AMP) hallituksen vuosittain päättämien rajojen mukaan.
1.3 Kunkin luokan SM-arvo määräytyy Suomen Purjehdus ja Veneilyn SM-sääntöjen
mukaan.

2 Osallistuminen
2.1 Kilpailu on avoin kaikille veneille, joilla on voimassa oleva ORC-mittakirja.
Veneillä on oltava kansainvälisten avomerikilpailujen turvamääräysten (ISAF
Offshore Special Regulations) mukaiset varusteet.
2.2 Veneen päällikön ja miehistön pitää olla Suomen Purjehdus ja Veneilyn
jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäseniä.
2.3 Veneen päällikön tai omistajan (tai omistajan edustajan), jos hän kuuluu
miehistöön, on oltava AMP:n tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen.
2.4 Veneen päällikön on oltava mukana kaikissa purjehduksissa. Miehistön
lukumäärä on oltava sama kaikissa purjehduksissa. Miehistön jäsen saa kilpailla vain
yhdessä veneessä. Kunkin purjehduksen miehistö on ilmoitettava kirjallisesti
kilpailulautakunnalle ennen ensimmäistä purjehdusta. Miehistön jäsentä ei saa vaihtaa
ilman tuomariston etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

3 Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen
AMP:n on julkaistava kilpapurjehdussääntöjen kohdan J1 mukainen kilpailukutsu
viimeistään 1.4. Siitä pitää eritysesti ilmetä
(a) järjestäjä, aika, paikka ja radat
(b) ilmoittautumisaika ja maksutiedot
(c) luokat rajoineen
(d) miehistöä koskevat määräykset
(e) kansainvälisten avomerikilpailujen turvamääräysten (ISAF Offshore
Special Regulations) ryhmä mahdollisine poikkeuksineen
(f) protesti- ja rangaistusmenettely
(g) mahdolliset poikkeukset ORC-määrääyksistä.

4 Purjehdusohjeet
4.1 Purjehdusohjeet laaditaan noudattaen soveltuvin osin ORC:n Green Book:n
standardipurjehdusohjeita.
4.2 Purjehdusohjeet laaditaan yhteistyössä AMP:n hallituksen nimeämän
yhteyshenkilön kanssa.
4.3 Lopulliset purjehdusohjeet jaetaan viimeistään veneen rekisteröityessä kilpailuun.
On suositeltavaa, että alustavat purjehdusohjeet julkaistaan internetin välityksellä heti
niiden valmistuttua, esim. viikko ennen kilpailua.
4.4 Purjehdusohjeet tulee sisältää täydelliset rataselostukset.

5 Veneiden ja varusteiden tarkistukset
Järjestäjä suorittaa mittaus- ja varustetarkistuksia. Vain kilpailuun hyväksyttyjä
purjeita saa käyttää.

6 Radat, ratakilpailujen mitätöinti ja enimmäisaika
6.1 Kilpailuun kuuluu 4 – 11 purjehdusta, joista 2 – 9 on ratapurjehduksia ja 1-2
saaristo-, rannikko- tai avomeripurjehduksia. SM kelpoisen luokan (ks. kohta 1.3) on suoritettava vähintäin
kolme purjehdusta, joista yksi on saaristo-, rannikko- tai avomeripurjehdus, jotta kilpailu olisi pätevä luokan
SM kilpailuksi.
6.2 Ratapurjehdukset purjehditaan luovi-myötätuuli-radoilla. Lyhyen saaristo- tai
rannikkopurjehduksen pituus on 10 – 40 mpk. Pitkän rannikko- tai
avomeripurjehduksen pituus on 40 – 150 mpk ja se on vaihtoehtoisesti joko päivä- tai
yöpurjehdus. Päätös tämän osalta tehdään AMP:n hallituksessa vuosittain.
6.3 Suositellaan, että ratakilpailuissa kilpailulautakunta keskeyttää lähdön
kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen suunta muuttuu pysyvästi yli 30° tai on
pysyvästi voimakkuudeltaan hyvin heikko (alle 4 kn). Tämä suositus ei ole peruste
hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).
6.4 Vene, joka ei ratapurjehduksessa tule maaliin tunnin kuluessa luokan
ensimmäisen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleeksi (DNF).

7 Tuloslaskentamenetelmä ja pistelasku
7.1 Tuloslaskennassa käytetään ORC:n hyväksymää tuuliolosuhteet huomioon
ottavaa menetelmää.
7.2 Kilpailulautakunnan määrittämä tuloslaskennassa käytetty rata ja tuuli eivät ole
perusteena hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).
7.3 Pistelaskussa käytetään Purjehduksen kilpailusääntöjen sijalukujärjestelmää. Purjehduksen
painokertoimet ovat: rannikko- tai avomeripurjehdus (1,4), saaristopurjehdus (1,1) ja ratapurjehdukset (1,0).
Mikäli 3-5 ratapurjehdusta saadaan suoritetuksi, niiden huonoin tulos jätetään pois. Mikäli vähintään 6
ratapurjehdusta saadaan suoritetuksi, niiden kaksi huonointa tulosta jätetään pois. Yhtään saaristo-, rannikkotai
avomeripurjehduksen tulosta ei jätetä pois.

8 Palkinnot
Kunkin SM-luokan kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan Suomen Purjehdus ja Veneilyn
mestaruusmitalit. Luokkaliitto jakaa lisäksi luokkien kiertopalkinnot.

9 Tuloksista tiedottaminen
Järjestävän seuran on kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä lähetettävä
täydelliset tulokset ja miehistöluettelot Suomen Purjehdus ja Veneilylle ja luokkaliitolle.
Kunkin suoritetun purjehduksen tulosten on kilpailun aikana oltava nähtävissä järjestävän
seuran tukikohdassa.

 

Leave a Reply