FinLYS taulukko 2012

Vuoden 2012 FinLYS taulukko on nyt valmis ja julkaistu.

Taulukko on pääpiirteiltään 2011 taulukon kaltainen ja ainoastaan muutaman venetyypin luvut ovat muuttuneet. Joitakin venetyyppejä on myös poistettu taulukosta mittaepäselvyyksien johdosta.

Uusien todistusten kirjoitus
FinLYS todistusten kirjoittaminen aloitetaan lähipäivien aikana ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemukset pyydetään toimittamaan täydellisinä, sillä jokainen tietojen täydentämispyyntö vie hakemuksen jonon hännille.

Todistuksen tilaus 2012
 Veneenomistajia pyydetään lähettämään hakemus hyvissä ajoin, sillä kesälomien aikana emme valitettavasti pysty todistuksia kirjoittamaan. Todistukset tilataan tämän nettisivun tilausjärjestelmällä.

Muutospyynnöt
Mahdolliset muutospyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisesti ja perusteluineen AMP:n LYS-toimikunnalle. Muulla tavoin saapuneita muutospyyntöjä ei käsitellä.

Puhelintiedustelut
Kevätkiireiden vuoksi emme valitettavasti myöskään pysty vastaamaan puhelintiedusteluihin.

LYS-Toimikunta

 


Vanhat taulukot
Vuodesta 2011 eteenpäin voimassa oleva LYS-taulukko löytyy valikosta, kohdasta LYS->Kansallinen taulukko->Voimassa oleva

 

Vuoden 2010 LYS-taulukko löytyy valikosta, kohdasta LYS->FinLYS taulukko->2010