LYS lyhyesti

Lyhyesti

LYS on Suomessa käytettävä kansallinen tasoitussääntö yksirunkoisille köliveneille. Se mahdollistaa lähes kaikkien ”isoilla veneillä” purjehtivien kilpailemisen keskenään. LYS-järjestlemässä veneiden nopeuserot tasoitetaan yhdellä olosuhteista riippumattomalla mittaluvulla, jonka avulla purjehditusta tuloksesta voidaan laskea tasoitettu tulos.

Kohderyhmä

LYSin tavoitteena on tehdä purjehduskilpailuun osallistuminen mahdollisimman helpoksi. Kohderyhmänä ovat niin perhepurjehtijat kuin pitkänmatkan purjehtijat, mutta myös aktiiviset kilpapurjehtijat. Tämä onkin LYS-purjehduksen suola: kilparadalla voi ottaa mittaa niin omasta seurakaveristaan kuin myös isompien kilpailujen yhteydessä vaikka SM-tason venekunnasta.

LYS-sääntö

LYS-sääntö pyritään pitämään yksinkertainena, jotta kuka tahansa voisi osallistua kilpailuihin. Säännössä myös rajoitetaan tai rangaistaan sellaisten varusteiden käytöstä, joita yleensä on vain suuren budjetin aktiivikilpailijoilla. LYS onkin tarkoitettu käytettäväksi lähinnä seura- ja piiritason kilpailuissa eikä siitä haluta kehittää “mestaruustason” sääntöä.

LYS-luku taulukosta vai venekohtainen todistus?

Veneen LYS-luku määritellään joko venetyyppikohtaisesti LYS-taulukossa tai venekohtaisesti LYS-todistuksessa.

LYS-taulukkoon on koottu Suomessa yleisesti käytössä olevia venetyyppejä ja siinä on kullekin venetyypille listattu sen päämitat ja oleellisimmat varustetiedot. Mikäli venetyyppi löytyy taulukosta ja vene on mitoiltaan ja varusteiltaan taulukon mukainen, vene saa kilpailla taulukossa mainitulla LYS-luvulla ilman erillistä todistusta.

Vene tarvitsee LYS-todistuksen silloin kun

  • venetyyppiä ei ole taulukossa,
  • vene poikkeaa taulukossa olevista mitoista, tai
  • vene haluaa käyttää erilaista varustusta kun mitä venetyypille on taulukossa on määritelty

LYS-todistusta haetaan Avomeripurjehtijat ry:n kautta ja se voi yleensä perustua veneen omistajan itse tekemiin mittauksiin (ohjeet löytyvät valikosta vasemmalta).