Helsinki2Star kysely

Helsinki2star-kilpailu on kahden hengen miehistöllä purjehdittava LYS-kilpailu, joka on purjehdittu vuosina 2009 ja 2010. Nyt kilpailun järjestäjät haluavat kuulla jo osallistuneiden sekä uusien, osallistumista harkitsevien, mielipiteitä kilpailun kehittämiseksi entistä kiinnostavammaksi. Tätä varten ohessa kysely (Word-tiedosto), jonka voit palauttaa 23.12. 2010 mennessä osoitteeseen kysely@POISTAhelsinki2star.fi

Kyselyn tulokset julkaistaan kilpailun kotisivulla www.helsinki2star.fi/