SM-Säännöt 2011

Avomeripurjehduksen ORC-luokkien Suomenmestaruuskilpailujen säännöt. Täältä tiedostona.

Suomen Purjehdus ja Veneily vahvistanut 23.11.2010

1 Tasoitusjärjestelmä, luokkajako ja SM-arvo

1.1 Tasoitusjärjestelmänä käytetään Kansainvälisen purjehtijaliiton (International Sailing Federation, ISAF) alaisen Avomeripurjehdusliiton (Offshore Racing Congress, ORC) ylläpitämää ORC-tasoitusjärjestelmää.

1.2 Veneet jaetaan luokkiin GPH-luvun perusteella luokkaliiton Avomeripurjehtijat ry:n (AMP) hallituksen vuosittain päättämien rajojen mukaan.

1.3 Kunkin luokan SM-arvo määräytyy Suomen Purjehdus ja Veneilyn SM-sääntöjen mukaan.

 

2 Osallistuminen

2.1 Kilpailu on avoin kaikille veneille, joilla on voimassa oleva ORC-mittkirja. Veneillä on oltava kansainvälisten avomerikilpailujen turvamääräysten (ISAF Offshore Special Regulations) mukaiset varusteet.

2.2 Veneen päällikön ja miehistön pitää olla Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäseniä.

2.3 Veneen päällikön tai omistajan (tai omistajan edustajan), jos hän kuuluu miehistöön, on oltava AMP:n tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen.

2.4 Veneen päällikön on oltava mukana kaikissa purjehduksissa. Miehistön lukumäärä on oltava sama kaikissa purjehduksissa. Miehistön jäsen saa kilpailla vain yhdessä veneessä. Kunkin purjehduksen miehistö on ilmoitettava kirjallisesti kilpailulautakunnalle ennen ensimmäistä purjehdusta. Miehistön jäsentä ei saa vaihtaa ilman tuomariston etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

3 Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen

AMP:n on julkaistava kilpapurjehdussääntöjen kohdan J1 mukainen kilpailukutsu viimeistään 1.4. Siitä pitää eritysesti ilmetä

(a) järjestäjä, aika, paikka ja radat

(b) ilmoittautumisaika ja maksutiedot

(c) luokat rajoineen

(d) miehistöä koskevat määräykset

(e) kansainvälisten avomerikilpailujen turvamääräysten (ISAF Offshore Special Regulations) ryhmä mahdollisine poikkeuksineen

(f) protesti- ja rangaistusmenettely

(g) mahdolliset poikkeukset ORC-määrääyksistä.

 

4 Purjehdusohjeet

4.1 Purjehdusohjeet laaditaan noudattaen soveltuvin osin ORC:n Green Book:n standardipurjehdusohjeita.

4.2 Purjehdusohjeet laaditaan yhteistyössä AMP:n hallituksen nimeämän yhteyshenkilön kanssa.

4.3 Lopulliset purjehdusohjeet jaetaan viimeistään veneen rekisteröityessä kilpailuun. On suositeltavaa, että alustavat purjehdusohjeet julkaistaan internetin välityksellä heti niiden valmistuttua, esim. viikko ennen kilpailua.

4.4 Purjehdusohjeet tulee sisältää täydelliset rataselostukset.

 

5 Veneiden ja varusteiden tarkistukset

Järjestäjä suorittaa mittaus- ja varustetarkistuksia. Vain kilpailuun hyväksyttyjä purjeita saa käyttää.

 

6 Radat, ratakilpailujen mitätöinti ja enimmäisaika

6.1 Kilpailuun kuuluu 4 – 11 purjehdusta, joista 2 – 9 on ratapurjehduksia, yksi lyhyt saaristo- tai rannikkopurjehdus ja yksi pitkä rannikko- tai avomeripurjehdus. SM-kelpoisen luokan (ks. kohta 1.3) on suoritettava vähintäin kolme purjehdusta, joista yksi on rannikko- tai avomeripurjehdus, jotta kilpailu olisi pätevä luokan SM-kilpailuksi.

6.2 Ratapurjehdukset purjehditaan luovi-myötätuuli-radoilla. Lyhyen saaristo- tai rannikkopurjehduksen pituus on 10 – 40 mpk. Pitkän rannikko- tai avomeripurjehduksen pituus on 40 – 150 mpk ja se on vaihtoehtoisesti joko päivä- tai yöpurjehdus. Päätös tämän osalta tehdään AMP:n hallituksessa vuosittain.

6.3 Suositellaan, että ratakilpailuissa kilpailulautakunta keskeyttää lähdön kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen suunta muuttuu pysyvästi yli 30° tai on pysyvästi voimakkuudeltaan hyvin heikko (alle 4 kn). Tämä suositus ei ole peruste hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

6.4 Vene, joka ei ratapurjehduksessa tule maaliin tunnin kuluessa luokan ensimmäisen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleeksi (DNF).

 

7 Tuloslaskentamenetelmä ja pistelasku

7.1 Tuloslaskennassa käytetään ORC:n hyväksymää tuuliolosuhteet huomioon ottavaa menetelmää.

7.2 Kilpailulautakunnan määrittämä tuloslaskennassa käytetty rata ja tuuli eivät ole perusteena hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

7.3 Pistelaskussa käytetään Purjehduksen kilpailusääntöjen sijalukujärjestelmää siten muutettuna, että ensimmäisen sijan pistemäärä on 0,75. Purjehduksen painokertoimet ovat: pitkä rannikko- tai avomeripurjehdus (1,4), lyhyt saaristo- tai rannikkopurjehdus (1,2) ja ratapurjehdukset (1,0). Mikäli 3-5 ratapurjehdusta saadaan suoritetuksi, niiden huonoin tulos jätetään pois. Mikäli vähintään 6 ratapurjehdusta saadaan suoritetuksi, niiden kaksi huonointa tulosta jätetään pois. Yhtään saaristo-, rannikko- tai avomeripurjehduksen tulosta ei jätetä pois.

 

8 Palkinnot

Kunkin SM-luokan kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan Suomen Purjehdus ja Veneilyn mestaruusmitalit. Luokkaliitto jakaa lisäksi luokkien kiertopalkinnot.

 

9 Tuloksista tiedottaminen

Järjestävän seuran on kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä lähetettävä täydelliset tulokset ja miehistöluettelot Suomen Purjehdus ja Veneilylle ja luokkaliitolle. Kunkin suoritetun purjehduksen tulosten on kilpailun aikana oltava nähtävissä järjestävän seuran tukikohdassa.

Leave a Reply