ORC luokkajako 2010

AMP:n hallitus on 20.1. pitämässään kokouksessa päättänyt ehdottaa, että ORC-kilpailut purjehditaan kaudella 2010 kolmessa eri luokassa. Luokkarajat ovat:

ORCi 1   < 625
ORCi 2      625-665
ORCi 3   > 665

Luokkien määrästä ja luokkarajoista päätettäessä otettiin huomioon jäsenäänestyksen tulokset ja pyrittiin jakamaan luokat niin, että kaikissa kolmessa luokassa olisi suunnilleen yhtä paljon veneitä. Luokkarajat palaavat nyt hyvin lähelle muutamaa vuotta sitten vallinnutta tilannetta.
Lopullisen päätöksen luokkajaosta tekee SPL:n Avomerijaosto.