IRC Congress Paris 2009 – raportti

IRC Congress 2009 10th October Paris
Oheisena lyhyt referaatti kokouksesta AMP:n kokousta varten 15.10.2009 (täydennetty kello 17.00)

Kokouksessa oli edustettuna 25 maata. Lisäksi oli edustettuna UNCL, RORC ja IMA.  IRC toimii saatujen tietojen perusteella kaikkiaan 43 maassa. Maakohtaiset äänestysmandaatit perustuvat kunkin maan IRC sertifikaattien-veneiden määrään. Näin Suomella on yksi ääni kuten Ruotsillakin ja esimerkiksi Englannilla 10 ääntä. ( min. venemäärä äänelle 25). Varsinaisia äänestyksiä ei jouduttu suorittamaan kokouksen aikana. IRC veneitä viimeisen printtauksen mukaan 2009 32.08   6232 kpl. kaikkiaan mitattuja IRC veneitä noin 8000 kpl. Vuonna 2008 joulukuussa IRC sertifikaatteja oli 7740 kpl.

Kokouksen ensimmäisessä osassa jokaiselta maalta pyydettiin noin 5 min esitys tueksi jo annetulle maa-kohtaiselle raportille. Puheenvuorojen jälkeen seurasi aina lyhyt keskustelu.

Suomi esitti raporttinsa ja raportoitiin kuluneesta kesästä ja purjehdusaktiviteetista. Todettiin että kilpai-lulähtöjen lukumäärä on ollut pieni verrattuna mittakirjojen määrään sekä IRC että ORC puolella. Esitettiin ORC,IRC ja LYS mittasuhteet Suomessa. Korostimme erityisesti että pienemmät veneet purjehtivat vain ORCi ja LYS tasoitussäännön mukaisesti.

Suomi oli Kanadan, Japanin ja Romanian ohella ainoa maa joka oli kasvattanut IRC venemääräänsä. Todettiin, että Viron kuuluminen UNCL puoleen aiheuttaa turhaa työtä Viron ja Suomen yhteistoiminnan kannalta.  Toivottiin muutosta tähän tilanteeseen. Suomen puheenvuoron jälkeen keskusteltiin avoimesti tilanteesta ja todettiin että koko kilpapurjehdustoimta kaipaisi aktivointia maailmanlaajuisesti.

Muiden maiden puheenvuoroissa kävi selvästi ilmi, että muissa maissa toimii vahvasti IRC Owners Association sekä monessa maassa myös oma IRC liitto mm. naapurimaassamme Ruotsissa.

Miltei joka maassa on myös vahva paikallinen mittasääntö muutamia maita  lukuun ottamatta. Mm.  PHRF-yli 20.000 venettä USA:ssa,  LYS,  RI-ESP,.Lisäksi USA:lla on oma VPP:n perustuva IMS-ORCi säännön korvannut ORR sääntö. IRC:ltä on myös ostettu räätälöityjä erikoissääntöjä mainittakoon mm. Swan Rating.

 Turkki lienee ainoa maa joka purjehtii vain yhdellä säännöllä. (IRC). Hollanti ja Saksa ovat erittäin vahvoja ORC maita jossa IRC laivueet ovat melko pieniä. Hollanti 154 venettä ja Saksa 59 IRC venettä. ( maakohtaiset raportit saa Sampo Valjukselta)

Kokouksen toisessa osassa käsiteltiin eri maiden lähettämiä aloitteita ja sääntömuutosehdotuksia. Keskustelun aiheena olivat mm. miehistölukumääräkysymykset, moottoritoimiset vinssit ja nostimet ( superyacht, Maxiveneet), testimittakirjat, IRC venelistausmenettelyt netissä, purjeiden maksimi mittojen näkyminen mittakirjoissa (spin), ym mittakirja grafiikka, purjeiden lukumäärä regatan aikana ja menetetyt purjeet (rikkoutuneet), isopurjeiden lukumäärä, Isojen genua purjeiden/pienten isopurjeiden mittatekninen käsittely (syrjintä), ylhäältä katkaistun isopurjeen/ahvenselän käsittely matemaattisesti IRC säännössä (tyyppi esimerkki TP 52 ohjelma ajot).

IRC:n tekninen komitea esitti omia ehdotuksiaan, Proposed IRC Rule Changes For 2010. (näkyvissä myös netissä ja jaetuissa monisteissa –Suomen rating office,  tämän saa Sampo Valjukselta). Näitä asioita olivat mm. motorisoidut vinssit, uusi myrskypurjestandardi joka johtaisi pienempään myrskypurjeeseen. (ORC Safety Regulation – Veneiden isopurjeet ovat kasvaneet tuntuvasti keulapurjeiden pienentyessä. Tämä on johtanut ehkä jopa ylisuuriin myrskypurjeisiin.)Muita aiheita olivat: veneiden liian pienet vakavuudet, kölien muodot, maksimi miehistölukumäärät, uudet ISAF:n mukaiset purjemittaukset ja nimikkeet, erityissäännöt IMA ja Superyacht veneille.  Tekninen komitea esitti myös mittauksiin ja teknisiin asioihin liittyviä tarkennuksia mm. nimitykset Hull beam, Boat Beam, Boat weight sekä muita ISAF yhdentämiseen liittyviä termi ja menettelymuutoksia. IRC:n tekninen komitea työskentelee tiiviisti säännön kehittämisen kanssa ja pyrkii tukkimaan esille tulevat porsaanreiät. Sääntö on myös avautunut aste asteelta ja koemittakirjojen myötä jokaisella on mahdollista tutkia eri ratkaisujen vaikutusta veneen mittalukuun.

 

Viimeinen osa kokouksesta käsitti IRCn tulevaisuutta ja sen nykytilannetta kansainvälisenä sääntönä. IRC järjestö valmistelee parhaillaan ISAF hyväksynnän hakemista ja tämän myötä oikeuksia järjestää MM ja muita kansainvälisiä ISAF:n alaisia kilpailuja.

Regatat:

Keskustelun alla olivat mm seuraavat regatat:

Commodores Cup Englanti

Irlannin järjestämä Pohjois. Euroopan  regatta

Saksan IRC Owners Clubin suunnittelema Itämeren regattasarja

Tulevat MM kisat

Kokous päätettiin etuajassa kello 18. Kaikki puheenvuorot saatiin esitettyä ja kaikki esillä olevat asiat käsiteltiin.

Toimitan perusteellisen raportin kokouksesta kaikkine aineistoineen kun olen saanut pöytäkirjat kokouk-sesta.

Helsingissä 15.10.2009

Olof Rytövaara


Raportti myös täällä