ORC muutokset 2009

Joakim Majander on koonnut ORC-säännön 2009 muutokset tähän tiedostoon. Lataa koko zip-paketti mittakirjamalleineen tästä.

ORC 2009

Muutokset 2009: http://www.orc.org/minutes/AGM%202008%20-
%20Changes%20to%20the%20Rules.pdf

IMS sääntö: http://www.orc.org/rules/IMS%202009.pdf
Toimituksen HUOM! Säännöt pitää olla veneessä mukana!
"Compliance with IMS Rule 304 (a copy of the Rules must be on board while racing) can thus be fulfilled by having the pdf file on a computer, palm top or any other device taken on board while racing."

ORC tasoitussäänöt:
http://www.orc.org/rules/ORC%20Rating%20Rules%202009.pdf

1   TÄRKEIMMÄT SÄÄNTÖ- JA VPP-MUUTOKSET KAUDELLE 2009
Yleisperiaatteena kaikki purjeet tasoitetaan todellisen pinta-alan mukaan.
Oletusmittoja ja ”sakkoja” poistettu tai pienennetty. Malleja tarkennettu uusien
tuulitunneli- ja allaskokeiden perusteella.

1.1   Avotuulipurjeet

1.1.1   Spinaakkerin suurin leveys (SMW) korvattu puolileveydellä (SMG)
Oletusarvoisesti SMG on mitattu SMW-arvo. Joissain spinaakkereissa SMW voi olla
merkittävästi, jopa 5%, suurempi SMG, jolloin uusintamittaus kannattaa, muttei ole
pakollinen.

1.1.2   Uusi pinta-alakaava spinaakkereille SL*(SF + 4*SMG)/6
Yhtenävä assyn ja IRC:n kanssa, ~14% pienempi kuin 2008. Ei vaikutusta tasoituksiin
(kompensoitu VPP:ssä).

1.1.3   Uusi  selkeästi pienempi oletuspinta-ala spinaakkereille  
Oletuspinta-ala lasketaan oletusmitoilla. Uutuutena oletus-SMG = 0.75*1,8*
max(SPL, J) eli oletuspinta-ala selkeästi pienempi kuin ennen. Oletuspinta-alaa
verrataan todellisilla mitoilla laskettuun todelliseen pinta-alaan. Jos todellinen pinta-
ala on pienempi, käytetään tasoituksissa keskiarvoa. Yksittäisillä mitoilla ei siis
merkitystä, ainoastaan niistä lasketulla pinta-alalla. Käytännössä kaikki spinaakkerit
ovat suurempia kuin uusi oletusarvo. Seurauksena spinaakkeripuomia (SPL) on varaa
pidentää ilman muutosta tasoituksiin.

1.1.4   Code0 sallittu 55% saakka
Puolileveydeltään 55-75% (SMG=0,55…0,75 * SF) assymmetriset ovat Code0:ia,
joille omat kertoimet (nopeampi tiukoilla kulmilla). Alle 55% kiellettyjä, kunnes
genuoita.

1.1.5   Lähes kaikki spinaakkerikonfiguraatiot sallittuja
Myös symmetrinen + Code0. VPP päättelee automaattisesti purjelistan ja mittojen
(SPL, TPS) mukaan mitkä purjeet veneessä on ja laskee vain niillä VPP-ajot. Code0 ei
johda asymtriseen puomilla.

1.2   Kryssipurjeet

1.2.1   Keulapurjeen oletuskokoa pienennetty
Pinta-ala ratkaisee ja yksittäisillä mitoilla ei enää oletusarvoja (ellei mitta puutu).
Oletuskoko on n. 80% keulakolmiosta eli käytännössä kaikki keulapurjeet tasoitetaan
todellisen pinta-alan mukaisesti. Käytännön ero näkyy purjeissa, joissa JL on ollut alle
minimin rullalaitteen tms. takia. Näiden purjeiden tasoitettu pinta-ala pienenee.

1.2.2   Ison ahvenselän pinta-ala todellisena
EC-korjaus poistuu ja isopurje tasoitetaan aina todellisen pinta-alansa mukaisesti,
myös Fathead. Ahvenselkä kuitenkin huomioidaan myös isopurjeen tehokkuutta
(voimakeskipiste ja efektiivinen korkeus) määritettäessä, jolloin isolla ahvenselällä
varustettu isopurje on hieman nopeampi kuin saman pinta-alan omaava tavallinen
purje. Perustuu täysin tuulitunnelikokeisiin ilman ”sakkoa”.  

1.3   Reivaaminen täysin uudistettu
Reivaaminen nyt toteutettu todellisuutta vastaavana: ensin pienennetään keulapurjetta
sitten lasketaan isoa. Genua ei enää nopeampi kuin fokka kovalla tuulella. Latistusta
käytetään entistä vähemmän.

1.4   Barduunamäärityksiä muutettu
Barduunat määritelty selkeämmin ja niiden vaikutusta nopeuteen hiukan pienennetty

1.5   Miehistöpainon vaikutusta muutettu
VPP:tä muutettu siten, että miehistöpainon kasvattaminen nopeuttaa aina venettä.
2008 joidenkin veneiden kohdalla vene hidastui miehistöpainoa kasvatettaessa alle
oletuspainon,

1.6   Vastus kallistettuna päivitetty
Perustuu uusiin allaskokeisiin Delftissä ja Yhdysvalloissa.

1.7   Uusi sovitus jäännösvastukselle (aallonmuodostusvastus)
Huomio pituuteensa nähden kevyet veneet entistä paremmin.

1.8   Päivitetty mittakirjaformaatti
Tietojen jäsentele loogisemmin. Ensimmäinen sivu on ORC-mittakirja, joka sisältää
tasoitusten kannalta oleelliset asiat. Toinen sivu on IMS-mittakirja, joka siis sisältää
mittaukset, muttei tasoituksia ja tasoitussääntöön liittyviä asioita. Tätä käytetään myös
ORC-tasoitussäännön ulkopuolella mm. TP52-luokassa. Kolmas sivu ei ole virallinen
osa mittakirjaa, mutta sisältää hyödyllistä tietoa ja on käytössä Suomessa. Mittakirjaan
on lisätty lukuisia tietoja, joita ei ollut 2008 mittakirjoissa. Esimerkki liitteenä .

1.9   Performance Package
Päivitetyn VPP:n mukana on myös uusi Performance Package, joka sisältää
suorituskykypolaarikuviot ja –taulukot kaikilla eri purjekonfiguraatioilla. Tilattava
erikseen. Esimerkki liitteenä .

1.10   Stability datasheet
Sisältää veneen vakavuuden osalta oleelliset mitat ja vakavuuskäyrän. Voidaan
käyttää apuna STIX-laskennassa ja CE-merkin vaatimuksen täyttämisessä. Tilattava
erikseen.Esimerkki liitteenä .

2   VPP:N JATKOKEHITYS

2.1   Lyhyet peränylitykset
Veneen oman aallon yltäminen perälautaan vaikuttaa veneen suorituskykyyn
merkittävästi nopeuden ollessa lähellä runkonopeutta ja sen yli. Jos peräylitys on
”normaalia” lyhyempi, veneen vastuskäyrä siirtyy lyhyemmän veneen käyrällä tietyllä
nopeusalueella.  Lisäksi kastuneesta perälaudasta tulee lisävastus. Tästä on jo tehty
uusia allaskokeita, mutta mallia ei saatu valmiiksi 2009 VPP:hen.

2.2   Aerodynamiikkamallin jatkokehitys

2.2.1   Kryssimalli lähes valmis
Kaikki oleellisimmat muutokset jo tehty 2009 VPP:hen. Pientä viimesitelyä
mahdollisesti

2.2.2   Avotuulimallin isompi uudistus
Uusia tuulitunnelikokeita on tarkoitus tehdä.

2.3   LPP:n täydellinen uudistus
LPP (Lines Processing Program) on ohjelma, joka valmistelee runkotiedon VPP-ajoa
varten. Se tullaan kirjoittamaan kokonaan uudestaan, jotta muutoksia on helpompi
tehdä. Samalla lisätään mahdollisuus käsitellä kahta peräsintä todellisina.

Joakim Majander 9.2.2009