IRC Ranking 2009

Avomeripurjehduksen IRC-ranking sarja 2009

Kaikki ORCi- ranking kilpailut ovat avoimet myös IRC- veneille. Niiltä ei edellytetä endorsed mittakirjaa eikä ORCi- mittakirjaa (poikkeuksena on BOW, jossa osallistuminen ORCi- lähtöihin edellyttää ORCi- mittakirjaa).

Yhteisissä kilpailuissa vene voi osallistua sekä ORCi- että IRC- tuloslaskentaan edellyttäen, että sillä on molemmat voimassa olevat mittakirjat ja että se ilmoittautuu tällaiseen tuloslaskentaprofiiliin.

IRC-ranking mestaruussarja muodostuu seuraavista kilpailuista:

  • Volvo Suursaari Race
  • Pentala Race
  • Helsinki Tallinna Race
  • Syysseilaus ORCi

Kaikki nämä kilpailut ovat pisteytykseltään samanarvoisia.

IRC- veneet voidaan jakaa kilpailusarjassa kahteen luokkaan mutta myös kokonaistulokset tullaan laskemaan. Sovellettavasta luokkajaosta päätetään helmikuun loppuun mennessä.

IRC- veneet voivat käyttää omaa luokan luokkasponsoria ja tämän mainoksia rungoissa. Kaikki veneissä käytettävät mainokset kilpailun järjestäjän mainoksia lukuun ottamatta edellyttävät AMP:n mainoslupaa.

IRC- veneet noudattavat voimassa olevaa AMP:n rankingsääntöä. IRC- veneitä koskevista erityismääräyksistä tehdään tarvittaessa erillinen liite helmikuun kuluessa.

IRC luokkamestaruuskilpailut 2009

IRC luokkamestaruuskilpailut järjestetään erillisenä kilpailuna BOW- regatan ulkopuolella. Kilpailut ovat avoimet mestaruuskilpailut, joissa kaikilta veneiltä edellytetään endorsed mittakirjaa. Tavoitteena on, että kilpailupaikkana on Hanko aikavälillä 1 – 4.8.2009.

Veneet lähtevät yhteislähdössä. Ne jaetaan tarvittaessa kahteen luokkaan mutta myös kokonaistulokset julkaistaan. IRC luokkamestaruuskilpailuissa noudatetaan samoja sääntöjä ja käytäntöjä kuin ranking-sarjassa. Kilpailukutsu julkaistaan 10.3.2009 mennessä.

Leave a Reply