ORCi ja ORC Club mittakirjaselitykset

Vaivaavatko ORCi ja ORC Club mittakirjojen hieroglyyffit? Lataa tästä selvennystä tai lue teksti alla.

ENSIMMÄINEN SIVU  
   
GPH  
GPH (General Purpose Handicap) Yleistasoitusluku (CR 8 ja CR 12 keskiarvo)
   
HULL Veneen perustiedot mittausvarustuksessa
IMS Reg. Division Luokka (Racer tai Cruiser/Racer)
AL Accommodation length IMS-määräysten sisustusvaatimusten perustana oleva Sisustuspituus
DA Dynamic Allowance Venekohtainen lisäaikahyvityskerroin
Fwd Accommodation Onko keulahytti sisustettu
Hull Construction Rungon/kannen rakennusmateriaali: perinteinen/raskas sandwich/kevyt/hiili­kuitu
Carbon Rudder Peräsimessä hiilikuitua (esim. akseli)
Trim Tab Onko veneessä säätöevä
IMSL Teoreettinen keskimääräinen vesilinjapituus
VCGD, VCGM Painopisteen korkeus runkotiedoston nollatasoon ja vesilinjaan nähden
   
GENERAL  
Class Venetyyppi
Designer Suunnittelija
Builder Rakentaja
Series Sarja­veneen ikäpäiväys eli venetyypin ensimmäisen veneen ikäpäiväys
Age Veneen ikäpäiväys, vene vesillä valmiina ja purjehduskunnossa
Age Allowance Ikähyvitys prosentteina (0,065 %/vuosi max 1.3 %)
Offset File Runkotiedoston nimi ja päivämäärä (OD-loppuinen tarkoitaa OD-luokkaa)
Measurement by Mittamiehen nimi ja viimeisin mittauspäivämäärä
   
SCORING OPTIONS Yhden- ja kahdenluvun tasoitusluvut
Offshor Avomeri- ja saaristokisojen tasoitus, jossa rata on avotuulivoittoinen
Innshore Ratakilpailujen tasoitus
Time on Distance (ToD) Matkakerroin, tasoitettu aika = purjehdittu aika – ToD * matk (M)
Time on Time (ToT) Aikakerroin, tasoitettu aika = purjehdittu aika * ToT
Performance Line (PLS) Lineaarinen tasoitus, tasoitettu aika = purjehdittu aika * PLT – PLD * matka (M)
Tripple Number Aikakerroin, joka valitaan tuulen kovuuden mukaan (ei käytetä Suomessa)
   
Rating Office Mittakirjan myöntänyt mittauspäällikkö ja leima
   
Time Allowances Teoreettiset nopeudet (sec/M) eri olosuhteissa
Beat VMG Nopeus kohtisuoraan vastatuuleen optimaalisesti luovittaessa
Run VMG Nopeus kohtisuoraan myötätuuleen optimaalisesti leikattaessa
Selected Courses Teoreettiset nopeudet vakioradoille (sisältää tuulikeskiarvotuksen)
Winward/Leeward Banaanirata, jossa yhtä paljon molempia osuuksia
Circular Random Ympyrärata, jossa kaikkia tuulensuuntia tasaisesti
Ocean for PCS Avomerirata (avotuulivoittoinen), jonka koostumus muuttuu tuulen mukaan
Non Spinnaker Ympyrärata ilman spinaakkeria
   
Velocity Predictions Teoreettiset nopeudet target-nopeuksina
Beat Angles Optimaalinen luovikulma tosituuleen nähden (sisältää sorron)
Gybe Angles Optimaalinen leikkauskulma tosituuleen nähden
   
Certificate  
Number Mittakirjan numero (Suomessa purjenumero 5 numerolla + mahdollinen lisäkirjain)
Issued On Mittakirjan myöntämispäivä
VPP Ver VPP-ohjemaversio, jolla tasoitukset laskettu
Valid Until Viimeinen voimassaolopäivä (yleensä vuoden viimeinen päivä)
   
Crew Weight  
Declared Omistajan ilmoittama suurin miehistöpaino, jota ei saa ylittää
Default Miehistöpainon oletusarvo
Double Handed ToD Matkakerroin Double Handed kisoihin (max 170 kg)
Double Handed ToT Aikakerroin Double Handed kisoihin (max 170 kg)
   
Sail Limitations Sallitut purjeiden lukumäärät veneessä
Genoas LP > 110%
Jibs LP < 110%
Spinnakers Sisältää symmetriset, asymmetriset sekä Code 0:t
Spinnaker Configuration Spinaakkerityyppi
Symmetric Vain symmetrisiä spinaakkereita, joita saa käyttää puomilla tai keskilinjalla
Asym on Center Line Asymmetrinen keskilinjalla, spinaakkeripuomi ei saa olla veneessä
Asym on Pole Kaikkia spinaakkereita saa käyttää joko puomilla tai keskilinjalla
None Veneessä ei ole spinaakkeria
   
Storm Sails Areas Myrsky- ja kovantuulenpurjeiden maksimikoot
Heavy Weather Jib Kovantuulenfokan suurin sallittu pinta-ala
Storm Jib Myrskyfokan suurin sallittu pinta-ala
Storm Jib JL Myrskyfokan suurin sallittu etuliikki
Storm Trysail Myrskyison suurin sallittu pinta-ala
   
Owner Omistajan nimi, osoite ja seura
Signature Allekirjoituksella omistaja hyväksyy mittakirjan ja vakuuttaa tiedot oikeiksi
   
TOINEN SIVU  
   
RIG  
Forstay Tension Etustaagin säätömahdollisuus (Aft = takastaagilla, Forward = etustaagilla)
Inner Forstay Onko välietustaagia tai onko se kiinteä vai säädettevä
Carbon Mast Onko masto hiilikuitua
Taper Hollows Maston kavennus kovera
Spreaders Saalinkien lukumäärä
Runners Barduunaparien lukumäärä
Jumpers Onko viuluvantit
P Isopurjeen etuliikki (mittamerkkien väli mastolla)
IG, ISP Etustaagin ja spinaakkerinostimen korkeus varalaidasta maston kohdalla
SPS Spinaakkeri puomin ylin korkeus varalaidasta maston kohdalla
MW Mastoprofiilin pituus etustaagin kohdalla
GO Etustaagin kiinnityspisteen etäisyys maston takareunasta
BAS Isopurjeen puomin korkes varalaidasta maston kohdalla
FSP Keulastaagiprofiilin leveys kaksinkertaisena
MDL1, MDT1, MDTL2, MDT2 Mastoprofiilin suurin pituus ja leveys sekä pituus ja leveys ylämerkillä
TL Mastokavennuksen pituus ylämerkistä
J Etustaagin kiinnityspisteen etäisyys maston etureunasta
SPL Spinaakkeripuomin pituus (suurin mahdollinen etäisyys mastosta)
TPS Genaakkerin kiinnityspisteen etäysyys maston etureunasta
E Isopurjeen alaliikki (mittamerkkien väli puomilla)
BAL Puomin pään tai mittamerkin etäisyys E-mittamerkistä
BD, BWT Puomiprofiilin korkeus ja puomin paino
SFJ Etustaagin kiinnityspisteen etäisyys keulasta
CPW Rustirautojen etäisyys toisistaan
MWT, MCG Maston paino ja painopiste alamerkistä mitattuna
   
INCLINING TEST AND FREEBOARDS  
Inclining Test Kallistuskokeen suoritustapa (Current Inclining = nykykäytännön mukainen)
Flotation Date Kallistuskokeen päivämäärä
SG Veden tiheys kallistuskokeen aikana
FFM, FAM Varalaitamitat vesillä mittauksessa keulassa ja perässä
FF, FA Varalaidat muunnettuna vastaamaan standardi vedentiheyttä 1.0253
SFFP, SAFP Keulavaralaitojen/perävaralaitojen mittauspaikan etäisyys keulasta
W1, W2, W3, W4 (AW, BW, CW, DW) Kallis­tuspainot
PD1, PD2, PD3, PD4 (APD, BPD, CPD, DPD) Kallistusmittarin lukemat kullakin painolla
WD (AWD, BWD, CWD, DWD) Kallistuspainojen siirtymä etäisyys
PLM, RSA, GSA Kallistusmittarin mitat
Maximum beam station from stem Suurimman leveyden etäisyys keulasta (painot laitetaan tähän)
RM Oikaiseva momenttin kgm/aste
Measured Mittauksen muunnettuna vastaamaan standardi vedentiheyttä 1.0253
Default Oletusarvo laskien veneen yleisistä parametreista
Limit of positive stability Suurin kallistuma, josta vene oikaisee itsensä mittausvarustuksessa
Stability Index Vakavuusindeksi (minimit voidaan määrätä kilpailuluokittain)
   
PROPELLER  
Installation Asennustyyppi (akseli, purjevenevetolaite jne.)
Type Potkurin tyyppi
Twin Screw Kaksi potkuria
PRD, PBW Potkurin halkaisija ja lavan leveys
PHD, PHL Potkurin navan halkaisija ja pituus
ESL Potkuriakselin vedessä olevan osan pituus
EDL Purjevenevetolaitteen etäisyys kölin takareunasta
ST1-5 Potkuriakselituen tai purjevenevetolaitteen mittoja
PSD, PSA Potkuriakselin halkaisija ja kulma runkoon nähden
PIPA Potkuriasennuksen virtausta vastustava pinta-ala
   
SAILS Purjeiden mitat, kun kaikkia purjeita ei ole luetteloitu
JL, LPG, JR Pinta-alaltaan suurimman keulapurjeen etuliikki, lävistäjä ja ahvenselkämitta
SL, SMW, SF Pinta-alaltaan suurimman spinaakkerin sivuliikki, suurin leveys ja alaliikki
ASL, AMG, ASF Pinta-alaltaan suurimman asymmetrisen sivuliikkien keskiarvo, keskileveys ja alaliikki
HB, MGT, MGU, MGM, MGL Pinta-alaltaan suurimman isopurjeen leveysmitat: ylävahvike, 7/8, 3/4, 1/2 ja 1/4 korkeudella
MSW Kevyimmän isopurjeen paino
   
HEAVY ITEMS Aallokon aiheuttamaan lisävastukseen vaikuttavat raskaat esineet
Anchor Weight, LCG Ankkurin paino ja etäisyys keulasta, jos alle 0,3*LOA
C/R Adjustment Matkaveneiden saama hyvitys aallokkovastukseen
   
COMMENTS Mittauspäällikön huomautukset, mm. mainoslupa
   
SAILS RATED AREAS Tasoituksiin vaikuttavat sääntöjen mukaiset purjeiden pinta-alat
Jib/Genua Suurimman keulapurjeen pinta-ala ottaen huomioon FSP ja minimi JL
Symmetric Spin. Suurimman spinnaakkerin pinta-ala ottaen huomioon oletuspinta-alan vaikutus
Asymmetric Spin. Suurimman asymmetrisen pinta-ala ottaen huomioon oletuspinta-alan vaikutus
Mainsail Suurimman isopurjeen pinta-ala ottaen huomioon oletusarvoa suurempi ahvenselkä
   
SAILS INVENTORY Luettelo kaikista purjeista (siirtymävaiheessa vain osa), pinta-alat purjeiden todellisia pinta-aloja
JH, JGT, JGU, JGM, JGL Keulapurjeen leveysmitat: ylävahvike 7/8, 3/4, 1/2 ja 1/4 korkeudella
SLU, SLE Asymmetrisen etu- ja takaliikki
   
MEASUREMENT INVENTORY Kallistuskokeen raskaat esineet, jotka on aina pidettävä kilpailtaessa ko. paikoilla
Distance Etäisyys keulasta
   

Leave a Reply