Tasoitussäännöt Suomessa 2008

Tasoitussäännöt Suomessa kaudella 2008

ORC, LYS ja IRC

Purjehduskaudella 2008 Itämeren vesillä tullaan kilpailemaan kolmella eri tasoitussäännöllä. IMS-säännön ovat korvanneet uusi ORC International ja sen yksinkertaistettu versio ORC Club. Uutena tulokkaana  kotivesillämme on englantilainen IRC, jota ollaan nyt lanseeraamassa sekä Suomessa että Ruotsissa. Klubitason kilpailuja järjestetään edelleen yksinkertaisemman LYS-säännön puitteissa.

ORCi ja ORC Club

Vanha IMS-mittasääntö on uudistunut ORC Internationaliksi, joka on kehitetty VPP -ohjelman pohjalta, mutta laskentaohjelma on kokonaan uusi ja sen uskotaan tasoittavan erilaisia veneitä entistä paremmin. Uudistuksen myötä myös mittakirjojen ulkoasu muuttuu yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi. Kokonaan uudistunut laskentaohjelma on tehokkaampi ja helpompi käyttää, joten myös mittakirjojen laatiminen ja myöntäminen tulee helpottumaan.

ORC International eli ORCi-sääntöä käytetään Avomeripurjehtijat ry:n rankingsarjassa sekä tärkeimmissä Pohjoismaisissa kilpailuissa. Sääntö on käytössä myös kansainvälisissä MM- ja EM-tason arvokilpailuissa. Vuoden 2008 Prosailor Offshore Rankingissä on yhteensä yhdeksän kilpailua, joista viisi parasta lasketaan mukaan lopputuloksiin. Tulevan kauden kohokohtana on Tallinnassa heinäkuun lopulla järjestettävät ensimmäiset Suomen ja Viron yhteiset mestaruuskilpailut, joiden järjestävinä seuroina toimivat NJK ja Kalev.

ORC Club on ORC Internationalin yksinkertaistettu versio, jossa veneen mittaukset ja mittakirjan saanti on helpompaa kuin ORCi:ssa. ORC Club-mittakirjalla voi osallistua SM-kilpailuja lukuun ottamatta kaikkiin rankingsarjan kilpailuihin. Uusi ORCi mittakirja maksaa 80 euroa ja ORC Club –mittakirja 60 euroa.

LYS

LYS on tasoitussäännöistä yksinkertaisin ja edullisin. Se on ns.yhden luvun tasoitussääntö ja perustuu purjehduskilpailujen tuloksista kerättyyn tilastotietoon. Uusista venetyypeistä ei ole olemassa riittävästi tilastotietoja, joten tällaisilta veneiltä vaaditaan mittamiehen kirjoittama LYS-todistus. Ruotsissa on otettu käyttöön SWELYS, jossa uusilta venetyypeiltä edellytetään Ruotsissa kirjoitettua LYS-todistusta. LYS-sääntö on yleisesti käytössä klubitason kilpailuissa ja nyt myös mm. Gotland Runtissa.  Tilastoidun vakioveneen LYS-luku on ilmainen ja LYS -todistuksen hinta on 30 euroa.

IRC

IRC on englantilaisen RORCin hallinnoima mittasääntö, joka on tulevalla purjehduskaudella ensimmäistä kertaa käytössä Itämeren alueella. IRC-sääntö on salainen ja mittaluvut lasketaan muutaman asiantuntijan toimesta Southamptonissa. IRC on LYS:in tapaan yhden kiinteän luvun sääntö (TCC = aikakerroin), mutta mittaluku perustuu veneen mittaukseen. Gotland Runtissa ja ilmeisesti myös kotimaisissa kilpailuissa tullaan vaatimaan ”endorsed” –mittakirjaa, joka edellyttää veneen mittaamista ja ilmeisesti myös punnitsemista. Suomalaista IRC-organisaatiota rakennetaan parhaillaan ja IRC-mittakirjoja saa jo kaudella 2008. Kotimaisten kilpailujen määrä on vielä avoinna. IRC-mittakirjan hinta on alustavasti n. 12 EUR/venemetri, johon lisätään mittamiehen maksu ja Endorsed-lisämaksu.

Leave a Reply