ORC Club mittausohje

ORC Club -mittakirja tilataan AMP:n nettisivujen kautta täyttämällä tilauslomake (ORC Club/mittakirjatilaus). Lisäksi tulee täyttää hakemuslomake ORC:n sivuilta (www.orc.org Ratings / On-line ORC Club Application).

Hakemuslomake tulee automaattisesti Suomen mittauspäällikölle.

ORC Club -mittakirjan hakemuslomake edellyttää mittojen ottamista veneestä (esite- tai LYS-taulukon arvot eivät kelpaa). Omistaja voi mitata veneensä itse tai yhdessä muiden veneiden omistajien kanssa, tai omistaja voi pyytää avukseen ORC-mittamiehen. Mittauksia varten riittää yleensä 5 m ja 20 m mittanauha.

Jos venetyyppiäsi ei ole mainittu runkomitattujen veneiden listalla, kannattaa sitä kuitenkin tiedustella mittauspäälliköltä, sillä lista mitatuista veneistä ei ole läheskään täydellinen. Jos veneestä ei ole runkomittausta tai vastaavia tietoja käytettävissä, voidaan mahdollisesti suunnittelijalta saada riittävät tiedot runkotiedoston tekemiseen ORC Club –mittakirjaa varten.

ORC Club –mittakirjan laatiminen luotettavasti ei aina ole helppoa ja nopeaa. Toimita hakemuksesi huolellisesti täytettynä ja hyvissä ajoin ennen ensimmäistä suunnittelemaasi kilpailua. Ilmoita aina kaikissa viesteissä mittauspäällikölle veneen purjenumero.

 

Perustiedot

Merkitse lomakkeeseen veneen tiedot mallin ja version (erityisesti köliversio) osalta mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja kerro myös, jos uskot sen olevan täsmälleen samanlainen kuin jokin ORC-mitattu vene.

Suurimmaksi miehistön painoksi merkitty ei saa kilpailussa ylittyä. Kilpailumiehistön paino saa olla merkittyä pienempi eikä minimipainoa ole määrätty.

 

Purjeet

Purjeneulomolla ei ole välttämättä antaa tekemiensä purjeiden mittoja jälkikäteen, mutta uusia purjeita tilattaessa on hyvä ne erikseen pyytää tai että neulomo huolehtii purjeiden virallisesta mittauksesta.

Purjeet mitataan tasaiselle alustalle levitettynä siten kiristettynä, että rypyt selvästi oikenevat. Kaikista purjetyypeistä ilmoitetaan pinta-alaltaan suurimman purjeen mitat. Jos on epävarmaa mikä purjeista on suurin, ilmoita useamman mitat.

Isopurjetta ei ole välttämätöntä mitata, mutta sen ahvenselkämitat antavat hyvitystä (vain mittamies tai purjeneulomo saa mitata). Isopurjeen liikkejä ei mitata, vaan maston ja puomin mittamerkit rajoittavat niiden pituudet. ORC Club –mitatut purjeet leimataan vain, jos ORC-mittamies on ne mitannut, mutta mitat on hyvä merkitä purjeen yläkulmaan.

 

Masto

Masto mitataan sekä vaaka-asennossa että valmiiksi takiloituna. Mastossa ja puomissa tulee olla mittamerkit. Puomin kohdalla oleva mittamerkki on mastossa siten, että sen yläpinta on tasan vaaka-asennossa olevan puomin yläpinnan kanssa. Tämä tarkistetaan (tai tehdään) maston ollessa pystyssä. Jos ylämittamerkki puuttuu, P-mitta otetaan ylimpään mahdolliseen pisteeseen, mihin purjeennostin voi nousta. Maston pituusmitat (IG ja ISP) otetaan ensin alempaan mittamerkkiin (jos se vielä puuttuu, väliaikaiseen teippimerkkiin) ja niihin lisätään alemman mittamerkin korkeus varalaidasta maston kohdalla (BAS).

Takilan pystyssä ollessa mitataan lomakkeen rikimitoista BAS, E, SFJ, J ja SPL. BAS mitataan kahdessa vaiheessa: Kaidevaijerien yli maston kohdalla asetetaan suora rima tms (tai tiukkojen kaidevaijerien väliin kiristetty lanka). Mitataan puomin kohdalla olevan mittamerkin korkeus riman pisteestä ja riman korkeus kannesta kummalakin puolella. Näiden keskiarvo lisätään ensin mitattuun arvoon ja summa merkitään BAS-mitaksi.

 

Potkuri

Jos veneessä on purjevenevetolaite, kerro myös vetolaitteen merkki, malli ja vuosimalli. Akseliasennuksen tapauksessa saatetaan tarvita erillisiä lisämittoja, jos sisarveneen mittauksia ei ole käytettävissä.

 

Veneen uppouma eli paino

Jos kyseessä on vene, josta runkomittaus on olemassa, tarkin tapa selvittää veneen uppouma on mitata varalaidat määrätyistä paikoista. Tämän mittauksen voi suorittaa vain mittamies.

Varalaitamittaus suoritetaan tyhjälle veneelle. Veneessä ei saa olla purjeita, mitään irtovarusteita tai tarvikkeita ja tankkien tulee olla tyhjät (polttoainetankki mahdollisimman tyhjä). Veneessä saa olla patjat ja salongin pöytä. Varalaitamittauksien sijasta voidaan käyttää myös vastaavassa varustuksessa punnittua painoa. Joissain tapauksissa voidaan hyödyntää sisarveneen tunnettua painoa, mutta muuten käytetään suunnittelupainoa, joka on tyypillisesti merkittävästi todellista alempi.

 

Leave a Reply