Suomenlahti Ranking 2018 – Säännöt

NS SLR logo vaaka 0218.FH11

 

Nämä säännöt on laadittu yhteistyössä Avomeripurjehtijat ry – Havskappseglarna rf.
(jäljempänä ”AMP”) ja Purjeneulomo Niiniranta Oy:n (jäljempänä “Sponsori”) kesken
käytettäväksi AMP:n kokoaman Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) eteläisen ja
kaakkoisen alueen tasoituspurjehduskilpailuista koostuvan rankingsarjan yhteydessä.

Sarjan kilpailut

North Sails Suomenlahti Ranking 2018 on AMP:n kokoama rankingsarja,
joka koostuu SPV:n eteläisen, kaakkoisen ja Turun alueen kilpailuista.
Sarjaan kuuluvat kilpailut julkaistaan AMP:n nettisivuilla (www.avomeripurjehtijat.org).
AMP:n hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa sarjasta kilpailuja, mikäli niiden
tuloksia ei saada AMP:n rankinglaskijoiden tietoon tai kilpailuluokassa on vähemmän kuin
viisi venettä. Samoin sarjaan voidaan kauden aikana lisätä tulevia kilpailuja
kilpailunjärjestäjän näin erikseen hyvissä ajoin pyytäessä.

Osallistuminen

Rankingsarjaan osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki kilpailuihin
osallistuneet veneet ovat automaattisesti mukana rankingpisteiden laskennassa.
Rankingpisteet jaetaan venekunnittain, kuitenkin siten että omistajanvaihdoksen
yhteydessä veneen pistelasku alkaa alusta. Veneen päällikön ei siis tarvitse olla joka
kilpailussa sama henkilö.

Veneen päällikön on kuuluttava SPV:n jäsenseuraan tai vastaavaan ulkomaiseen
yhdistykseen. Veneen on oltava katsastettu ja rekisteröity SPV:n jäsenseuraan tai
vastaavaan ulkomaiseen seuraan. Venekunnan seura rankinglistalla määräytyy veneen
rekisteröintiseuran mukaan, vene voi siis edustaa kauden aikana vain yhtä seuraa.
Veneellä on oltava joko APM:n FinLYS-säännön (FinLYS-taulukon tai –todistuksen),
tai The Offshore Racing Congressin (ORCi- tai ORC Club todistuksen)
tai The Royal Ocean Racing Clubin (IRC-todistuksen) mukainen
voimassa oleva tasoitusmittaluku. Muilla tavoin arvioituja tasoituslukuja ei huomioida.

Luokkajako

Rankingtulokset lasketaan kahdessa luokassa veneen LYS-vakiomittaluvun mukaan
(näin jaotellaan myös pelkästään ORC- tai IRC-kilpailuja ajaneet veneet):

• 1.16 tai pienempi ja
• 1.17 tai suurempi

Luokkajaon tarkoituksena on huomioida Rankingissa erityyppiset veneet.
Tämä luokkajako ei kuitenkaan vaikuta Ranking-pisteiden kertymiseen.

Pistelaskenta

Vene saa kustakin Ranking-sarjaan kuuluvasta kilpailusta pisteitä kilpailujärjestäjän
määrittelemän luokkajaon mukaisesti. Vene siis kerää Ranking-pisteitä aina kulloisenkin
kilpailuluokan sijoituksensa perusteella.

Ranking-pisteitä kertyy seuraavasti:
1. OSALLISTUMISESTA:
• Hyväksytyn tuloksen saanut vene saa yhden pisteen
• DNF, DSQ, DNE, DGM, BFD, OCS ja RET tuloksesta saa yhden pisteen
• DNC ja DNS tulokset eivät anna pisteitä, eikä näitä veneitä lasketa
mukaan osallistujien määrään.

2. SIJOITUKSESTA:
• Maksimissaan kymmenen parasta saa sijoituspisteitä
• Sijoituspisteen saa jokaisesta voittamastaan yhdentoista parhaan joukkoon
sijoittuneesta veneestä
• LYS-kilpailuluokassa voittaja saa lisäksi ylimääräisen pisteen
• ORC- tai IRC-kilpailuluokassa
– voittaja saa lisäksi neljä ylimääräistä pistettä
– toiseksi tullut saa lisäksi kaksi ylimääräistä pistettä
– kolmanneksi tullut saa lisäksi yhden ylimääräisen pisteen

Mikäli kilpailuluokassa osallistujia on enemmän kuin 10, saavat veneet sijasta 11 alkaen
aina osallistumispisteet. Pistelaskutaulukko on näiden sääntöjen liitteenä.
Kunkin veneen kokonaispisteisiin lasketaan mukaan kuusi eniten pisteitä tuonutta
kilpailua sekä osallistumispisteet muista kilpailuista.

Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan järjestys seuraavasti:

1. Useampaan osakilpailuun osallistunut voittaa
2. Jos tilanne on edelleen tasan, useamman osakilpailuvoiton saanut voittaa.
3. Jos tilanne on tämänkin jälkeen tasan, sijoitus jaetaan.

Pistelaskennan hoitaa AMP:n hallituksen nimeämä henkilö (tai henkilöt).

Osakilpailujen tulosten ilmoittaminen

Rankingsarjaan kuuluvien kilpailujen järjestäjiä pyydetään toimittamaan tulokset viipymättä
sähköpostilla osoitteeseen tulokset@avomeripurjehtijat.org.

Tulosten laskennassa suositellaan noudatettavaksi LYS-säännön tuloslaskentaohjetta,
joka löytyy AMP:n nettisivuilta.

Tuloksista tulee ilmetä kunkin veneen kohdalta seuraavat tiedot:
• purjenumero,
• veneen tyyppi
• veneen nimi
• seura
• päällikkö
• käytetty tasoitusjärjestelmä (LYS, ORC tai IRC)
• käytetty tasoitusluku
• purjehdittu ja laskettu aika

Ranking-listan julkaiseminen ja palkintojenjako

Rankinglista julkaistaan AMP:n nettisivuilla.
Listan kokonaistilanne pyritään päivittämään nettiin aina mahdollisimman pian sen
jälkeen, kun kunkin osakilpailun tulokset on saatu pistelaskijoiden tietoon. Kummassakin Ranking-luokassa palkitaan kolme parasta venettä.

Arvonta Ranking-sarjaan aktiivisesti osallistuneiden veneiden kesken

Kaikkien vähintään viiteen osakilpailuun osallistuneiden veneiden kesken suoritetaan
arvonta, jonka voittaja saa sarjan sponsorin lahjoittaman North Sails Norlam Sport Xi
–kilpakeulapurjeen. Sponsori valmistaa ja luovuttaa palkinnon voittaneeseen veneeseen
räätälöidyn purjeen hyvissä ajoin ennen seuraavaa kilpailukautta.

Arvonnassa jokainen vähintään viiteen osakilpailuun osallistunut vene saa yhden arpalipun
tuloksestaan riippumatta ja Ranking-luokkien kolme parasta lisäksi ylimääräisiä arpalippuja
seuraavasti:
• Kummankin luokan voittaja saa kolme ylimääräistä arpalippua
• Kummankin luokan kakkonen saa kaksi ylimääräistä arpalippua
• Kummankin luokan kolmonen saa yhden ylimääräistä arpalipun

Ranking-sarjan palkintojenjako ja arvonta järjestetään syksyllä AMP:n kauden
päätösjuhlassa. Voittoja ei voi muuttaa tai vaihtaa rahaksi.

Mikäli jonkun osakilpailun tulokset muuttuvat sen jälkeen mahdollisen muutoksenhaun
seurauksena, niin lopputulokset julkaistaan korjattuina netissä. Palkintoja ei kuitenkaan
lähdetä AMP:n toimesta peräämään takaisin. Jos näin muuttuneiden tulosten mukaan joku
kauden päätösjuhlassa palkitsematon vene nousee palkintosijoille, järjestetään sille
ylimääräinen palkinto.