WB-Sails Offshore Rankingin Säännöt 2017

winningboatspeedxl

 

WB-Sails OFFSHORE ORC-RANKING SÄÄNNÖT 2017 

Avomeripurjehtijat ry:n (jatkossa AMP) vuoden ORC-rankingmestariksi julistetaan venekunta, joka samalla veneellä saavuttaa korkeimman pistemäärän näiden sääntöjen mukaan.

ORC-rankingsarjan palkinnot jaetaan syksyllä AMP:n palkintojenjakojuhlassa. Voittaneen veneen päällikön saatua kolme kiinnitystä kiertopalkintoon hän voittaa sen omakseen.

Veneen päällikön tulee olla AMP:n tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen. Veneellä voi olla vain yksi päällikkö kilpailua kohden. ORC Club-veneet voivat tasavertaisesti osallistua rankingkilpailuihin. Rankingsarjaan osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista.

ORC-rankingsarja ajetaan yhdessä luokassa vuonna 2017. Yksittäisissä osakilpailuissa veneet jaetaan 2:n samankokoiseen starttiryhmään (ORC A ja ORC B) jos ilmoittautuneita veneitä on 12 tai enemmän. Kilpailunjärjestäjä päättää, kummassa luokassa on yksi vene enemmän, jos jako ei mene tasan. Molemmille ryhmille jaetaan kilpailukohtaiset palkinnot SPV:n palkintokaavan mukaan.

ORC-rankingsarjaan vuonna 2017 kuuluvat kilpailut ovat taulukossa 1. AMP:n hallituksella on oikeus jälkikäteen poistaa rankingsarjasta kilpailuja tai osapurjehduksia, mikäli siihen löytyy pätevä syy.

Taulukko 1.  ORC-rankingkilpailut 2017

Lindt Excellence -Race 14.5.2017 HSK Kerroin 1.0
WB rata 4.6.2017 HSK Kerroin 1.1
Espoo-Suursaari race 9.6.-11.6.2017 Emk, Klv, Esf kerroin 1.1
BOW 2016 15-18.6.2017 Särkkä, M Kerroin 1.4
Helsinki-Tallinna Race 18.8-19.8.2017 KoPu Kerroin 1.0
Henri Lloyd race 2.9.2017 HSK Kerroin 1.0
Gulf of Finland Race 9.9-10.9.2017 Emk Kerroin 1.3
Pentala Race 23.9.2017 EsF Kerroin 1.1
Kansainväliset kisat:
ORC MM kisat Trieste, Italia 30.6-8.7.2017 Yacht Club Porto San Rocco Kerroin 1.4
ORC EM kisat Gdansk, Puola 24.7-29.7.2017 Pomeranian Sailing Association Kerroin 1.4
ÅF Offshore Race 2017 2.7-5.7.2017 KSSS Kerroin 1.1

Gotland Runt ja MM- tai EM-kisoissa suomalaisveneiden sijoitukset ORCi-luokissa huomioidaan automaattisesti. Muunmaalaisten veneiden sijoitukset näissä kisoissa huomioidaan jos he sitä erikseen pyytävät.

  Vene saa yhden ranking-pisteen osallistumisestaan

Vene saa lisäksi rankingpisteitä maksimissaan 30:stä voittamastaan veneestä seuraavasti:

  – Jokaisesta kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneesta voitetusta veneestä
saa yhden pisteen

  – Jokaisesta sijoille 11-20 sijoittuneesta voitetusta veneestä saa 0,5 pistettä

  – Jokaisesta sijoille 21-30 sijoittuneesta voitetusta veneestä saa 0,25 pistettä.

Lisäksi kolmesta (3) ensimmäisestä sijasta saa lisäpisteitä seuraavasti:

  – I sija 4 pistettä

  – II sija 2 pistettä

  – III sija 1 piste

Saadut pisteet kerrotaan taulukossa 1 mainitulla rankingkilpailun kertoimella.
Kaikki paitsi DNC ja DNS lasketaan osallistujiksi, mutta vain hyväksytyn tuloksen saaneet veneet saavat rankingpisteitä. Usean startin kilpailussa riittää, että edellä oleva täyttyy vähintään yhdessä startissa.

Veneen yhteispistemäärään huomioidaan kuusi(6) eniten pisteitä antanutta kilpailua.

Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan järjestys seuraavasti:

1) Enemmän voittoja saanut vene voittaa

2) Keskinäisissä kohtaamisissa useammin toisen voittanut voittaa

3) Jos keskinäiset voitot ovat tasan, voittaa viimeisen keskinäisen kohtaamisen voittanut

4) Jos veneet eivät ole kohdanneet kertaakaan sijoitus arvotaan.

Kilpailuissa noudatetaan Offshore Racing Congress`n ORC Rating Rules ja International Measurement System -määräyksiä sekä voimassaolevaa ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä.

Kaikilla veneillä tulee olla voimassaoleva omistajan nimikirjoituksella varustettu ORCi-
tai ORC Club-mittakirja. Kopio mittakirjasta liitteineen tulee aina olla veneessä mukana kilpailuissa.

10§ Veneiden tulee täyttää kilpailujärjestäjien katsastusvaatimukset, kuitenkin vähintään SPL:n katsastusluokan 2 vaatimukset, alle 8,5 m veneissä katsastusluokan 3 + kaiteet. Ylempään katsastusluokkaan katsastettu vene ei saa riisua varusteitaan, vaikka kilpailun katsastusluokka olisi alempi. Pistokokeita katsastusvarusteista ja mittauskunnosta voidaan suorittaa.

11§ Kilpailuissa tulee mahdollisuuksien mukaan olla luovilähtö.

12§ Ratakilpailut ovat kryssi-lenssi ratoja. Suositellaan, että ratakilpailuissa kilpailulautakunta keskeyttää lähdön kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen suunta muuttuu pysyvästi yli 30° tai on pysyvästi voimakkuudeltaan hyvin heikko (alle 4 kn). Tämä suositus ei ole peruste hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

13§ Kilpailujen tulokset lasketaan AMP:n hyväksymällä tavalla ja tuloslaskijan tulee olla AMP:n hyväksymä. Suositukset laskentamenetelmäksi kauden 2017 kilpailuihin on esitetty taulukossa 1. Kilpailulautakunnan määrittämä tuloslaskennassa käytetty rata ja tuuli eivät ole perusteena hyvityspyynnölle. Tämä muuttaa sääntöä KPS 60.1(b).

14§ Tulokset on toimitettava täydellisinä (kipparin nimi, maininta mikäli ORC Club-vene) välittömästi niiden valmistuttua sähköpostilla osoitteeseen tulokset ät avomeripurjehtijat.fi