Aktia Pentala Race

Aktia Pentala Race skujataan la 10.9.2011. Lisäinfo lähiaikoina ESFn sivuilta.

Kilpailukutsu/Tävlingsinbjudan

Aktia ORCi 10.09.2011 Avomeripurjehtijat Havskappseglarna ranking

Järjestäjä/Arrangör: Esbo segelförening

Kilpailuohjelma/Tidtabell: Ensimmäinen lähtö/Första start kl 11.00

Säännöt/regler: ISAF ja luokkasäännöt, ISAF och klassreglerna

Luokkajako/Klassindelning: AMP:n mukaan enligt Havskappseglarnas indelning

Osallistumismaksut/Deltagar avigfter: ORC i1:40 €ORC i 2:36 €ORC i3 32€

Ilmoittautuminen/Anmälning; 07.09.2011 mennessä, senast 07.09.2011 http://www.esbosegelforening.fi Aktia 405549-2145255, IBAN: FI3140554920145255

Purjehdusohjeet/Orderbreven: ESF:n kotisivulla 08.09.2011 På ESF hemsida 08.09.2011

Lisätiedot/Information:
Freyr Riska 0400 447 225
riskafreyr@gmail.com

Tervetuloa Välkommen