SM-Säännöt 2008

Alla, sekä Datapankki-Kilpapurjehdus-osiossa Suomen Purjehtijaliiton 12.11.2007 vahvistamat Avomerikilpapurjehduksen Suomen Mestaruuskilpailun säännöt.


AVOMERIPURJEHDUKSEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT


Suomen Purjehtijaliitto vahvistanut 12.11.2007


1        SM-arvo

1.1       Avomeriveneet purjehtivat mestaruuskilpailunsa ORC International –säännön (Avomerikilpailuneuvoston kansainvälinen sääntö, Offshore Racing Congress International Rule) mukaan. Veneet jaetaan luokkiin ORCi-määräyksen 003 mukaan.

1.2       Jotta tietyn ORCi-luokan kilpailu voi olla Suomen mestaruuskilpailu (SM), sen edellisen vuoden SM- tai luokkamestaruuskilpailussa (LM) on täytynyt olla osanottajia vähintään kymmenen venettä, jotka ovat vähintään kolmesta seurasta. Ellei luokan SM-arvo toteudu, kilpailu on luokkamestaruuskilpailu (LM).


2        Osallistuminen

2.1       Kilpailu on avoin kaikille veneille, joilla on voimassa oleva ORCimittalukutodistus. Veneillä on oltava kansainvälisten avomerikilpailujen turvamääräysten (Special Regulations) mukaiset varusteet.

2.2       Veneen päällikön ja miehistön pitää olla Suomen Purjehtijaliiton (SPL) jäsenseuran tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäseniä. Veneen päällikön tai omistajan (tai omistajan edustajan), jos hän kuuluu miehistöön, on oltava luokkaliiton Avomeripurjehtijat–Havskappseglarna (”luokkaliitto”) tai vastaavan ulkomaisen yhdistyksen jäsen.

2.3       Veneen päällikön on oltava mukana kaikissa purjehduksissa. Miehistön lukumäärän on oltava sama kaikissa purjehduksissa. Miehistön jäsen saa kilpailla vain yhdessä veneessä. Miehistö on ilmoitettava kirjallisesti kilpailulautakunnalle ennen ensimmäistä purjehdusta. Miehistön jäsentä ei saa vaihtaa ilman protestilautakunnan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.


3        Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen

3.1       Luokkaliiton on julkistettava säännön J1 mukainen kilpailukutsu viimeistään Siitä pitää erityisesti ilmetä
(a) kilpailun järjestäjä, aika, paikka ja radat,
(b) ilmoittautumisaika ja maksutiedot,
(c) luokat rajoineen,
(d) miehistöä koskevat määräykset,
(e) kansainvälisten avomerikilpailujen turvamääräysten (Special Regulations) ryhmä mahdollisine poikkeuksineen,
(f) protesti- ja rangaistusmenettely,
(g) mahdolliset poikkeukset ORCi-määräyksistä.


4        Veneiden ja varusteiden tarkastukset

Järjestäjä suorittaa mittaus- ja varustetarkastuksia. Vain kilpailuun hyväksyttyjä purjeita saa käyttää.


5        Radat ja enimmäisajat

5.1       Ratapurjehdukset purjehditaan luovi-myötätuuliradoilla. Lyhyen saaristo- tai rannikkopurjehduksen pituus on 10–40 mpk. Pitkän rannikko- tai avomeripurjehduksen pituus on 40–150 mpk ja siihen sisältyy yöpurjehdus.

5.2       Ratapurjehdusten enimmäisaika määräytyy radan pituudesta siten, että luokan nopeimman veneen keskinopeus on vähintään 2,5 solmua. Vene, joka ei ratapurjehduksessa tule maaliin tunnin kuluessa luokan ensimmäisen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleeksi (DNF). Suositellaan, että purjehdus mitätöidään kilpailusäännön 32.1(e) nojalla, jos tuulen suunta muuttuu yli 30°.


6        Pistelasku ja purjehdusten luku

6.1       Kilpailuun kuuluu 4–11 purjehdusta, joista 2–9 on ratapurjehduksia, yksi joko saaristo- tai rannikkopurjehdus ja yksi rannikko- tai avomeripurjehdus. SM-kelpoisen luokan (ks. kohtaa 1.2) on suoritettava vähintään kolme purjehdusta, joista yksi on rannikko- tai avomeripurjehdus, jotta kilpailu olisi pätevä luokan SM-kilpailuksi.

6.2       Tuloslaskennassa käytetään Avomerikilpailuneuvoston (Offshore Racing Congress, ORC) hyväksymää, tuuliolosuhteet huomioon ottavaa menetelmää. Pistelaskussa käytetään Purjehduksen kilpailusääntöjen sijalukujärjestelmää siten muutettuna, että ensimmäisen sijan pistemäärä on 0,75. Purjehdusten painokertoimet ovat: rannikko- tai avomeripurjehdus (1,4), saaristo- tai rannikkopurjehdus (1,2) ja ratapurjehdukset (1,0). Mikäli 4–6 ratapurjehdusta saadaan suoritetuksi, niiden huonoin tulos jätetään pois. Mikäli vähintään 7 ratapurjehdusta saadaan suoritetuksi, niiden kaksi huonointa tulosta jätetään pois. Yhtään saaristo-, rannikko- tai avomeripurjehduksen tulosta ei jätetä pois.


7        Palkinnot

Kunkin SM-luokan (ks. kohtia 1.2 ja 6.1) kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan SPL:n mestaruusmitalit. Luokkaliitto jakaa lisäksi luokkien kiertopalkinnot.


8        Tuloksista tiedottaminen

Kilpailun järjestäjän on kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä lähetettävä täydelliset tulokset ja miehistöluettelot SPL:lle ja luokkaliitolle. Kunkin suoritetun purjehduksen tulosten on kilpailun aikana oltava nähtävissä kilpailun järjestäjän tukikohdassa.

 

Leave a Reply