ORC Club esittely

ORC Club on kansainvälinen tasoitussääntö. Se perustuu samaan nopeusarviointiohjelmaan kuin ORCi-sääntö, mutta on sekä mittauksiltaan että tuloslaskennaltaan yksinkertaisempi. Club ei korvaa ORCi-sääntöä.


Tausta
ORC Club on kansainvälinen tasoitussääntö, joka on tarkoitettu ORCi:n rinnalle perustason säännöksi. ORC Club-säännön aikahyvitykset lasketaan kansainvälisen avomeripurjehdustoimikunnan ORC:n nopeusarviointiohjelmalla (VPP), täsmälleen samalla, jolla ORCi-luvut määritetään. ORC Club -säännön taustalla on siis kaikki ORCi-tietous, mutta sekä veneen mittaamista että tuloslaskentaa on huomattavasti yksinkertaistettu ja ORC Club onkin sekä veneen omistajalle että kilpailun järjestäjälle hyvin helppo.

Kisaamaan
Osallistumisoikeuden osalta ORC Club-mittakirja rinnastetaan ORCi-kirjaan, eli sillä saa kisata kaikissa kaikissa kotimaisissa ORCi-kilpailuissa, mukaanlukien Baltic Offshore Week eli avomeripurjehduksen SM-kilpailu.

Tuloslaskenta ORC Club-mittakirjalla
Varsinkin kun tuloslaskenta suoritetaan PLS-menetelmällä, kilpailun tulokset ovat huomattavasti oikeudenmukaisemmat kuin aiemmilla yksinkertaisilla tasoitusjärjestelmillä, koska veneiden suorituskykyarvio perustuu tekniseen laskentaan ja koska kilpailun aikana vallinneita tuuliolosuhteita huomioidaan.

ORC Club-mittakirjan hankkiminen
Omistajalle aiheutuvat kustannukset ja hänen tarvitsemansa aika on minimoitu supistamalla veneen mittatietojen tarve vähimpään mahdolliseen. Mittakirjan hakemuslomakkeen tiedot veneen omistaja voi selvittää ja mitata itse tai pyytää mittamiehen avukseen (ei sisälly mittakirjan hintaan). Puuttuvat mittatiedot lasketaan ohjelmallisesti oletusarvoina, jotka ovat joidenkin mittojen osalta hieman epäedullisia. Vaikutus on pieni, mutta tämän on tarkoitus varmistaa, että ORC Club-mittakirjan aikahyvitykset eivät ole edullisempia kuin täydellisesti mitatun ORCi-veneen.

Jos venetyypille on tehty ORCi-runkomittaus tai veneestä on vastaavat tiedot suunnittelijalta, on lomakkeen tiedot kaikki mitä tarvitaan. Jos runkotietoja ei ole valmiina, on niiden määrittämiseksi ilman mittausta olemassa ohjelmisto, jolla jokin runkotietopankin vene muokataan yksinkertaisen piirustuksen tai jopa valokuvien ja päämittojen avulla halutuksi.

Kustannukset
ORC Club-mittakirjan laatiminen maksaa 60 euroa, kun runkotieto on olemassa. Kun runkotiedot on määritettävä, kustannukset sovitaan tapauskohtaisesti, mutta ne ovat huomattavasti pienemmät kuin rungon mittauskustannukset.

Vuosittainen päivitysmaksu on 50 euroa. Hintoja on subventoitu ORCi ja ORC Club-veneiden mainoslupamaksuista kertyvillä varoilla.

HakulomakeTuloslaskentatapoja

Kun Club-vene kilpailee ORCi-luokassa, myös tuloslaskenta suoritetaan kaikkien ORCi-periaatteiden mukaan.

 

Varsinaisessa Club-kilpailussa tuloslaskenta on yksinkertaistettu, mutta siinä kuitenkin huomioidaan tuuliolosuhteita. Vaihtoehtoisia tuloslaskentatapoja on kolme:


A. Performance Line tuloslaskenta avomeriratatyypille
. Tämä soveltuu parhaiten suorille radoille pisteestä pisteeseen. Tuloslaskenta on kuvattu alla kohdassa Performance Line.


B. Aikaa-matkalle eli aikahyvitys on GPH (s) mpk:ta kohti
. Tämä on kaikkein yksinkertaisin tapa laskea tuloksia eikä huomioi tuuliolosuhteita. Soveltuu vain vaatimattomimpiin kilpailuihin. Kunkin veneen tulos lasketaan samoin kuin aikanaan IOR:ssa ja Scandicapissa:

Korj.a. (s) = Purj.a. (s) – Radan pituus. (mpk) x GPH


C. Performance Line tuloslaskenta ympyrärata-tyypille
. Tämä soveltuu radoille, jonka lähtö ja maali ovat lähellä toisiaan eli esim. ympyrän tapaiselle radalle. Tuloslaskenta on kuvattu kohdassa Performance Line.

Performance Line tuloslaskenta (PLS)
Kehittynein ORCi-tuloslaskenta perustuu ns. Performance Curveen (“tehokäyrä”). Nimi tulee siitä, että kunkin veneen arvioidun teoreettisen nopeuden suhde tuulen nopeuteen tietyllä radalla ja tuulen suunnalla muodostaa käyrän seitsemän pisteen kautta. Tuloslaskennassa tarvitaan käytännössä tietokonetta.

Performance Line on Performance Curven yksinkertaistus siten, että käyrän kahden pisteen kautta piirretään viiva. Tämä viiva voidaan kuvata kahden arvon (PLT, PLD) avulla ja niin myös tuloslaskenta kullekin veneelle on kahden kertolaskun erotus ja voidaan suorittaa yksinkertaisella taulukkolaskennalla tai vaikka taskulaskimella.

Korj.a.(s) = PLT x purj.a.(s) – PLD x radan pit. (mpk)

PLT on aikakerroin mittakirjasta
PLD on matkakerroin mittakirjasta

Datapankista löytyy taulukkolaskentapohja ja laskentaesimerkki PLS-laskennasta.

Leave a Reply