Finratingpäivitys

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti uudet Finrating-taulukot ja todistukset piti julkaista tänään 1.4.2020. Muunnostyö on kuitenkin viivästynyt, mutta pyrimme julkaisemaan uudet Finrating-luvut mahdollisimman pian. Pahoittelumme viivästyksestä.

Koronaepidemian vaikutukset purjehduksen kilpailutoimintaan

SPV:n tiedote:
Vallitsevan koronapandemian vuoksi Suomen valtioneuvosto on rajoittanut julkiset kokoontumiset ja yleisötilaisuudet kymmeneen henkilöön, joten suosittelemme kaikkia seuroja ja luokkaliittoja siirtämään kilpailutapahtumat toukokuun lopun jälkeiseen aikaan.
Oikeusministeriön mukaan Yleisötilaisuus on pääsääntöisesti yli 10 hengen tilaisuus, johon osallistuja osallistuu omasta aloitteestaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut niihin rinnastuvat tilaisuudet, kuten teatteri-, ooppera- ja elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt, samoin kuin messut, kilpailut ja urheilutapahtumat.
Koko koronaepidemian suhteen noudatamme ja suosittelemme jäsenseurojamme noudattamaan Suomen valtioneuvostonTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, ministeriöiden, Rajavartiolaitoksen ja Olympiakomitean linjauksia.
Olemme tehneet sivun, johon keräämme neuvoja seuroille koronavirustilanteeseen liittyen. Päivitämme sivua sitä mukaa, kun viranomaiset antavat uusia ohjeistuksia tai tilanne muuten muuttuu. Tutustu SPV:n suositukset korona-ajalle -sivuun tästä.

Manage2Sail koulutus

Esbo Segelförening antaa kilpailujärjestäjille Manage2Sail-ohjelman koulutusta. https://esbosegelforening.fi/kalender/evenemang/klubbverksamhet/manage2sail-utbildning

FINEST Ranking 2020

E4 Fleet Race (Kalev) la 16. – su 17.5.
– Huomaa muuttunut ajankohta (kilpailunjärjestäjän päällekkäisyyksien takia)

WB Sails Round the Buoys (HSK) su 31.5.
– Perinteinen, suosittu kisa Helsingin edustalla

 

Baltic Offshore Week (Kalev) pe 5. – su 7.8.
– Avoimet Suomen- ja Viron mestaruuskilpailut
– Suomenlahden korkeatasoisin kilpailu

Tallin Championships (Kalev) la 5. – su 6.9.
– Perinteikäs, suosittu kisa Tallinnan lahdella

Gulf of Finland Race (M) la 12. – su 13.9.
– Tiivis nippu lyhyitä ratakisoja Särkällä

Muutama huomio miehistöpainosta

Kuten tarkkasilmäisimmät ovat jo huomanneetkin, uudessa ORC-pohjaisessa Finrating-säännössä on miehistöpainolle asetettu ala- ja ylärajat. Vanhassa Lyssissähän ei painorajoja ollut, seikka mikä oli selkeä porsaanreikä.

Jokaiseen Finrating mittakirjaan ja taulukkoveneen tietoihin on merkitty miehistöpainolle ala- ja ylärajat. Jos miehistöpainoa ei ole muuten määritelty, on todistuksessa tai taulukkoveneessä käytetty oletuspainoa. Oletusmiehistöpainon yläraja on suhteellisen iso. Käytännössä siis niin, että normaalin painoindeksin gasteja mahtuu ihan reilusti mukaan. Miehistöpainoa voi sitten oman halunsa mukaan säätää tilaamalla venekohtaisen mittakirjan. Huomioitavaa on myös se, että minimipainoraja on voimassa ainoastaan silloin, jos kisajärjestäjä niin erikseen määrittelee.

Paljonko se miehistöpaino sitten vaikuttaa kisassa? Alla on esimerkkinä Finngulf 331 -tyyppisen veneen tasoituskertoimet eri maksimimiehistöpainoilla ja niiden vaikutus tasoitettuun aikaan.

Finngulf 331 Purjehdittu aika:  5.00.00
M. Paino Finrating /ToT Tas. Aika
300 kg 0,9487 4.44.37
520 kg 0,9556 4.46.41
600 kg 0,9576 4.47.17
Default 608 kg

 

Finngulf 331 Purjehdittu aika:  2.00.00
M. Paino Finrating /ToT Tas. Aika
300 kg 0,9487 1.53.51
520 kg 0,9556 1.54.40
600 kg 0,9576 1.54.55
Default 608 kg

FinRating korvaa FinLYS-järjestelmän kaudella 2020

Tiedote4.2.2020

Purjehduskilpailujen yleisin tasoitusjärjestelmä Suomessa muuttuu ensi kaudeksi: FinRating korvaa FinLYSin.

Purjehduskilpailujen yleisin tasoitusjärjestelmä pohjoismaissa on ollut LYS. Se on ruotsalaista perua 1970-luvulta, jolloin se syrjäytti Scandicap-säännön. LYS-järjestelmä alkaa olla jo vanhentunut ja ruotsalaiset ovat korvanneet sen SRS-järjestelmällä (Svensk Respit System). Norjalaiset ovat myös hylänneet LYSin ja siirtyneet kansainväliseen mittasääntöön, ORChen, pohjautuvaan mittalukujärjestelmään, NOR Rating.

Alunperin LYS-järjestelmä oli tilastollinen. Ajan kuluessa siitä on tullut perusveneisiin suhteutettu arvioitu mittalukujärjestelmä, jossa ei enää ole tällä vuosituhannella huomioitu kilpailumenestystä. ORC-mittalukujärjestelmä perustuu ykstyiskohtaisiin, tarkkoihin mittauksiin ja tietokoneohjelman laskelmiin veneen nopeuspotetiaalista. ORC-järjestelmässä miehistön taito ei pääse vaikuttamaan veneen tasoituslukuun.

LYS-järjestelmässä veneillä on tasoitusluku, jolla veneiden nopeutta toisiinsa verrataan. Vertailuveneenä oli Lars-Olof Norlinin Allegro 27, jolla oli luku 1,00 ja jonka keskimääräisen kisavauhdin oletettiin olevan 4,55/4,70 solmua radasta riippuen. Ruotsin uudistettua SRS-järjestelmänsä 2011, vertailuveneenä luvulla 1,000 on keskimäärin 5,5 solmun nopeudella purjehtiva vene. Norjalaisten NOR Ratingin ja ORCin vertailuveneen vauhti on 6 solmua eli noin 1,3 kertaa LYS vertailuveneen vauhti.

FinLYS-sääntöä ja ORC-mittakirjoja Suomessa hallinoi SPV:n alaisuudessa Avomeripurjehtijat ry (AMP). AMP on jo viisi vuotta aktiivisesti kehittänyt FinLYS-sääntöä vastaamaan ORC-tasoituslaskentaa. Kaudelle 2020 AMP muuttaa vihdoin vanhentuneen FinLYS-säännön,  -mittakirjat sekä –taulukon uuteen FinRating-järjestelmään (Finnish Rating System). Järjestelmä perustuu ORC-järjestelmään, jossa vanhaa FinLYS-lukua vastaa nyt FinRating-luku. 

FinRating-järjestelmällä on mm. seuraavia etuja:

  1. Veneen tasoituslukua ei enää arvioida paikallisesti, vaan se perustuu satoihin mittauksiin ja VPP-ohjelman niistä laskemiin suorituskykyennusteisiin eri olosuhteissa. Veneen tasoitusluku päivitetään vuosittain kansainvälisesti VPP-ohjelmaa päivitettäessä. Muutokset ovat olleet viime vuosina hyvin pieniä, kertoen ohjelman oikeellisuudesta.
  2. Veneen tasoitusluku ilmaistaan neljällä desimaalilla, joten tarkkuus lisääntyy.
    Esim. Päijännepurjehduksessa yksi FinLYS-sadasosa vastasi noin 8 minuutin eroa purjehditussa ajassa. Nyt tarkkuus paranee.
  3. FinRating-järjestelmä on yhteensopiva tarkempien ja monimutkaisempien ORC Club- ja ORC International -tasoitusjärjestelmien kanssa. Ne ottavat huomioon ratatyypin, tuuliolosuhteet, miehistön painon jne.
  4. Siirtyminen uuteen järjestelmään on helppoa kilpailujärjestäjille ja kilpailijoille.
    FinLYS-luvut korvataan laskentataulukoissa FinRating-luvuilla. 


Alla Pari esimerkkiä veneiden luvuista (HUOM! suuntaa antavia lukuja)

FinLYS-luku FinRating-luku, noin
H-vene 1,07 0,8263
Albin Express 1,10 0,8539
Inferno 31 1,16 0,9012
Fingulf 36 1,24 0,9565
XP 38 1,36 1,0531

AMP:lle järjestelmän käyttöönotossa on monta vaihetta ja ykstityiskohtaa. Suomen yleisimmille venetyypeille pitää laskea taulukkoarvot. Perusveneistä poikkeavien yli 400 veneen FinLYS-todistus pitää muuttaa FinRating-todistukseksi. Vaikka ORC-tietokannassa on noin 96.000 veneen tiedot, tarvitaan useista veneistä lisää tietoa, mm. runkotiedosto ja tarkat purjemitat.

FinRating-todistus tulee olemaan NOR Rating-todistuksen kaltainen. Se on lähellä ORC club-todistusta, mutta yleislukuna ei ole GPH, vaan Coastal/Long Distance -ratatyypin Time on Time –luku. Myös FinLYS peruslukuna oli aikaa-ajalle luku, FinRatingissa se perustuu painotettuun keskiarvoon VPP-tietokoneohjelman nopeusennusteesta veneelle eri tuulennopeuksilla ja –kulmilla.

Uusi FinRating mahdollistaa myös eri tuulen nopeuksille, erilaisille radoille ja mm. Double-Handedille räätälöityjen lukujen käyttämisen tuloslaskennassa, kilpailujärjestäjän näin halutessa. Yksittäinen purjehtija voi jatkossa tilata omalle venelleen lasketut polaarikäyrät, jotka auttavat oman veneen optimaalisen trimmin löytämisessä.

Samaan aikaan Suomen kanssa tapahtuu samanlainen muutos myös Virossa. Tämä helpottaa entisestään yhteistä tiivistä kanssakäymistämme.

Tavalliselle viikkokisoissa tai parissa isommassa tapahtumassa vuosittain kisaavalle purjehtijalle muutos on lähinnä kosmeettinen. Tuttu FinLYS-luku saa vain hieman eri muodon. Tasoitukset vanhoihin tuttuihin kilpakumppaneihin pysyvät käytännössä samoina.

Aktiiviselle kisaajalle FinRating avaa uusia mahdollisuuksia veneen optimointiin, parhaaseen suorituskykyyn pääsemiseen ja myös muunmaalaisten veneiden kanssa kisaamiseen.

Linkkejä:

https://orc.org  ORC Rating System

https://www.norrating.org/  NOR Rating

https://norrating.org/dbee/pdf/10052.pdf  Mallitodistus (NOR)

http://www.svensksegling.se/matbrevbatteknik/srs2/SRSTabeller  SRS Taulukot

 

 

Usein kysytyt kysymykset:

K: Vaikuttaako miehistöpaino FinRating-järjestelmässä.

V: Kyllä vaikuttaa. FinRating todistukseen ja taulukkoon on merkitty miehistön minimi- ja maksimipaino.

 

K: Veneeni on omavalmiste. Onko mahdollista saada FinRating-todistus?

V: Myös omavalmisteille tai muuten rungon osalta muokatuille veneille on mahdollista saada todistus. Runkotiedostana käytetään näissä tapauksissa mahdollisimman samankaltaisen veneen runkotiedostoa. ORC:n kannasta löytyy yli 12000 venetyypin runkotiedostot.

 

K: Voinko valita kisaanko taulukko- vai todistusluvulla?

V: Jos veneellä on voimassaoleva FinRating-todistus, kisataan todistuksella. Yleensä taulukkoveneillä on hieman huonompi tasoituskerroin, joten todistuksen hankkimiseen kannustetaan.

 

K: Voiko minulla olla monta samanaikaista voimassaolevaa FinRating-todistusta?

V: Ei voi. Ainoastaan yksi todistus on kerrallaan voimassa. Poikkeuksen muodostaa double handed -tasoitus, joka poikkeaa veneen perusluvusta.

 

K: Minulla oli FinLYS-todistus kaudella 2019. Mitä minun pitää tehdä, jotta voin kisata FinRating-kisoissa kaudella 2020?

V: Ei mitään. AMP muuntaa kaikki vanhat FinLYS-todistukset FinRating-todistuksiksi. Ihan ilmaiseksi.

 

K: Koska uudet taulukot ja todistukset julkaistaan?

V: Uudet FinRating-todistukset, taulukot ja sääntö  julkaistaan 1.4.2020.

 

 

 

 

Venemessujen kilpapurjehdusilta

Tervetuloa Venemessujen kilpapurjehdusiltaan torstaina 13.2.2020

Ohjelma:

16:00 Avomeripurjehtijoiden kesä 2020 kilpailukalenteri ja ORC-uutiset Heikki Räisänen, Avomeripurjehtijat Ry puheenjohtaja
16:30 Lys-tasoitussääntö muuttuu Heikki Räisänen, Avomeripurjehtijat Ry puheenjohtaja
17:00 Espoo-Suursaari Race ja Helsinki-Tallinna  Race 2020 Noora Westerlund
17:30 Runkovahinko ja hätäkorjaus merellä Joni Leeve
18:00 Doublehanded purjehdus ja ranking Kim Lindroos ja Perttu Monthan
18:30 XTRA STAERK OCEAN RACING TEAMIN KILPAPURJEHDUSPROJEKTI – Avomeripurjehtijoiden edustusjoukkue Xtra Staerk on saavuttanut menestystä isoissa avomerikilpailuissa maailmalla

DH Ranking 2020

 

Kisakausi 2020 lähestyy huimaa vauhtia ja on aika valmistautua tulevan suven kaksinpurjehduskoitoksiin! Ohessa on alustava kisakalenteri. Suuria muutoksia ei tällä kaudella ole, mutta muutama mielenkiintoinen uutuus sentään: Åland Runt ja heti keväällä järjestettävä DH Klinikka. Näistä ja muista tapahtumista tarkempaa tietoa keväämmällä. Kaudesta 2020 on tulossa upea elämys!

Huom.! Tarkista kisojen päivämäärät manage2sail palvelusta tai järjestävän seuran nettisivuilta!

Huom2.! Kisakalenteriin saattaa tulla muutoksia kauden aikana.

PVM Kilpailu Matka Järjestävä seura Paikkakunta
16.5.2020 DH Klinikka HSK, DH-työryhmä Helsinki
23.5.2020 Helsinki Two Star 30 M NJK, HSK, DH-työryhmä Helsinki
23.5.2020 Kihti Twostar 30 M TPS Turku
5.6.2020 Espoo Suursaari Race 160 M EMK, EPS, ESF, KLV Espoo
13.6.2020 Emäsalon lenkki 60 M HTPS Helsinki
2.7.2020 Route to Hanko 60 M TBD Helsinki
25.7.2020 Wellamon kierros 25 M KPS Kotka
1.8.2020 Barösund Runt WNYC Inkoo
8.8.2020 Emsalö Runt 20 M BSS Porvoo
TBD Vaasan Majakkan kierros 42 M Vaasan Merenkyntäjät Ry Vaasa
29.8.2020 Henri Lloyd 30 M HSK Helsinki
7-9.8.2020 Åland Runt DH 100 M ÅSS Maarianhamina
14-16.8.2020 HTR DH 45 M KoPu Helsinki
6.9.2020 KoPun kaksinpurjehdus 10 M KoPu Helsinki
19.9.2020 Björkholmen-Blekholmen 25 M NJK Helsinki

 

Edit. 4.2.2020 Päivitetty Emsalö Runtin  ja Björkholmen-Blekholmen päivämääriä