Taulukkoluvuista lyhyesti

Moni purjehtija on ilmaissut huolensa siitä, että todistusveneen tasoituskerroin on “huonompi” kuin taulukkoveneellä. Huoli on aiheellinen ja ongelma on tiedostettu FinRating-toimikunnassa.

FinRating-toimikunta tekee siis aktiivisesti työtä tuodakseen taulukon venetyyppien tasoitusluvut vastaamaan paremmin todistusveneiden pohjana olevaa ORC-sääntöä. Siksi kaikissa mahdollisissa taulukkolukujen muutoksissa tähän yhtenäiseeen linjaan pyrkiminen on määräävä.

Venetyypille ei esimerkiksi anneta aiempaa LYS-lukua edullisempaa tasoitusta, jos ORC:n käyttämän suorituskykyä ennustavan VPP-ohjelman antaman luvun muutos ei ole saman suuntainen. Samoin taulukkolukuja muutetaan sitä mukaa kun saamme parempaa dataa todistusten muodossa.

FinRating-taulukkoa tullaan siis aktiivisesti päivittämään pitkin purjehduskautta. Tiedotamme aina muutoksista ja niistä veneistä, joita muutos koskee. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa, mutta tämä työ on välttämätöntä jotta voimme jatkossakin käyttää taulukkoa tasoitusten pohjana. Paras tapa vakiinnuttaa oman veneensä tasoituskerroin on hankkia todistus!

FinRating-sääntö ja taulukko valmiit, SPV:n ohjeistus purjehduskilpailuihin Korona-ajalle

Johtuen valtavasta määrästä puutteita ja virheitä vanhan FinLYS-taulukon mitoissa ja siitä johtuneesta muutoksen vaikeudesta ORC-yhteensopiviksi tasoitusluvuiksi on FinRating-toimikunta päätynyt muuttamaan vanhat FinLYS-taulukkoluvut kokonaisuudessaan yhtenäisellä kertoimella FinRating-todistusten lukuihin yhteensopiviksi.

Taulukkoveneille pätevät hyvin pitkälle vanhat FinLYS-säännöt, purjemäärien rajoitukset, vapaa miehistöpaino jne.
Purjeiden enimmäismitat on vaihdettu ORC:n default-mitoiksi (=hyvin lähellä).
Vanhojen taulukkoveneiden keskinäiset erot siis säilyvät ennallaan, poikkeuksena ne yksityyppiveneet, jotka jo löytyvät ORC:n kannasta + pari First-luokkaa, joille löytyy tarkat luvut. Tulemme päivittämään taulukkoa vielä joillain uusilla veneillä ja kun saamme oikeita mittoja käyttöön.

Todistusveneet saavat käyttöönsä useimpiin kansainvälisiin kisoihin yhteensopivan mittakirjan ja pyydettäessä myös siitä johdetun DH-kirjan.
Nämä tänä vuonna ilmaiset mittakirjat ovat pääsääntöisesti hieman taulukkoveneiden tasoituslukuja suosiollisempia.
Mittakirja antaa mahdollisuuden käyttää taulukkoveneitä useampia purjeita, mutta vene joutuu noudattamaan kaikkia mittakirjaan merkittyjä mittoja, kuten maksimimiehistöpainoa
sekä ORC-sääntöä sellaisenaan myös sellaisissa kisoissa, johon osallistuu FinRating-taulukkoveneitä.

Suosittelemme kaikkia aktiivisesti kilpailevia hankkimaan veneelleen FinRating-todistuksen. Uudet todistukset ovat tänä vuonna ilmaisia ja muutostodistuksetkin saa puoleen hintaan.

Tämä järjestely takaa purjehduskauden aloittamisen 1.6. alkaen, jolloin SPV:n suositukset mahdollistavat taas kilpailemisen erityisjärjestelyin alle 500 hengen tilaisuuksissa.
(31.5. saakka on voimassa 10 henkilön kokoontumisrajoitus, joka Oikeusministeriön linjauksen mukaan koskee myös kilpailu- ja urheilutapahtumia). Katso oheinen liite.

Huomatkaa, että vanhan FinLYS-säännön voimassaolo on loppunut 31.12.2019. Mitkään vanhentuneella säännöllä tai sen mukaislla luvuilla purjehditut kisat eivät siis ole tuon jälkeen olleet virallisia, eikä niitä voida lukea mukaan mihinkään sarjaan. Kuka tahansa voi esittää tällaisesta kilpailusta hyvityspyynnön myös jälkikäteen, joka käytännössä johtaa kilpailun mitätöimiseen.

Julkaisemme FinRating-säännön ja -taulukon heti oikoluvun jälkeen (toivottavasti jo tänään tiistaina). Korjattuja FinRating-todistuksia julkaistaan sitä mukaa ne on saatu tarkistettua ja uusia koko ajan.

 

SPV:n SUOSITUKSET PURJEHDUSKILPAILUISTA 31.5. ASTI:

Kilpailutoiminta:

Suomen valtioneuvosto on rajoittanut julkiset kokoontumiset ja yleisötilaisuudet kymmeneen henkilöön, joten suosittelemme kaikkia seuroja ja luokkaliittoja siirtämään kilpailutapahtumat toukokuun lopun jälkeiseen aikaan.

Oikeusministeriön mukaan Yleisötilaisuus on pääsääntöisesti yli 10 hengen tilaisuus, johon osallistuja osallistuu omasta aloitteestaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. yleisölle avoimet huvitilaisuudet, näytökset, kilpailut ja muut niihin rinnastuvat tilaisuudet, kuten teatteri-, ooppera- ja elokuvanäytökset sekä konsertit ja näyttelyt, samoin kuin messut, kilpailut ja urheilutapahtumat.

SPV:n SUOSITUKSET PURJEHDUSKILPAILUISTA 1.6. ALKAEN: 

Valtioneuvoston ja aluehallintovirastojen päätösten mukaisesti kilpailu- ja harrastetoiminta voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. Kaikessa kilpa- ja harrastetoiminnassa tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia kokoontumisrajoituksia sekä hygienia- ja etäisyysohjeistuksia. Tämänhetkiset AVI:n päätökset ovat voimassa 30.6. asti.

Harjoittelun tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä. Kilpailutoiminnan osalta 50-500 hengen tilaisuuksissa velvoitetaan noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Kunkin tapahtumajärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se voi huomioida hygieniasuositukset ja 1.6. voimaan tulevat määräykset omassa toiminnassaan ja toteuttaa toiminnan, tilaisuudet ja tapahtumat niin, että tautitilanne ei pahene.

Korostamme jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä. Jokainen urheilija, valmentaja ja huoltaja sitoutuu arjessaan viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

 

Muistathan, että niin kilpailu- kuin harjoitustoiminnassakin on oleellista huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, osallistujamäärien rajauksesta sekä 1-2 metrin etäisyydestä. Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. Kilpailuihin tai harjoitustoimintaan ei saa osallistua, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Useammasta henkilöstä koostuvien miehistöjen osalta on olennaista pitää kokoonpano mahdollisimman muuttumattomana kauden aikana. Harjoittelu- ja kilpailutilanteissa miehistöjen kosketusta muiden osallistujien kanssa tulee välttää, jotta lähikontaktien määrä voidaan rajata.

Harjoitus- ja kilpailutoimintaan ei pidä osallistua, jos kokee tartuntariskin liian suureksi. Tapahtuman järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujat poikkeusjärjestelyistä. Emme suosittele riskiryhmiin kuuluvien osallistumista tapahtumiin. Osallistumispäätöksen tekee jokainen oman riskiarvionsa perusteella.

Kilpailutoiminta:

Yllä olevien asioiden lisäksi (osallistujamäärän rajaus, hyvä hygienia ja turvavälit) purjehduskilpailujen osalta suosittelemme kilpailunjärjestäjille seuraavia asioita:

• Turvallisuussuunnitelma tulee sisältää COVID-19-riskianalyysin, erityisesti yli 50 hengen kilpailuissa.

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä kokoontumisia, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. 

   Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja 

   ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

• Isommissa kilpailuissa suositellaan käytettävän useampaa tukikohtaa, jos mahdollista.

• Kilpailuaikataulussa on hyvä huomioida poikkeusolosuhteet.

• Protestikäsittelyt pidetään turvavälit huomioiden seuran/kilpailunjärjestäjän omaan riskiarvioon nojaten.

• Kilpapurjehduksen kipparikokouksia suositellaan pidettävän sähköisesti. 

  Kipparikokouksia voidaan pitää fyysisinä kokouksina hygienia- ja etäisyysohjeistuksia noudattaen, kun osallistujamäärä on pieni.

• Mikäli toimitsijaveneissä on kaksi tai useampi ihminen, suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota hygieniaan 

  ja pitämään kokoonpanon samana kilpailun ajan.

• Suosittelemme käsittelemään yleistä kalustoa hanskat kädessä tai ainakin niin, 

  että hyvästä käsihygieniasta on huolehdittu pesemällä kädet tai käyttämällä käsihuuhdetta.

• Jos palkintojenjako toteutetaan, noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia.

• Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Kilpailunjärjestäjät voivat hyödyntää SPV:n infojulisteita koronaan liittyen. Myös THL:ltä löytyy hyviä infomateriaaleja.

Avomeripurjehtijoiden kevätkokous 8.6.2020

Avomeripurjehtijoiden sääntömääräinen kevätkokous järjestetään maanantaina 8.6.2018 kello 17:30. Paikkana on Mainostoimisto Oy:n tilat Helsingin Lauttasaaressa (Melkonkatu 16 B Helsinki).

Näinä poikkeuksellisina aikoina pyydämme kaikkia osallistujia ennakkoilmoittautumaan 1.6 mennessä, jotta voimme järjestää mahdollisuuden etäosallistumiseen ja tarvittaessa vaihtaa kokouspaikkaa.

Suosittelemme etäyhteyttä osallistujille.

Ilmoittaudu täällä.

Tervetuloa!

Agenda:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

FinRating pähkinänkuoressa

Finrating on ORC-pohjainen tasoitusjärjestelmä, joka korvaa FinLYS-järjestelmän kaudella 2020. Kaikki FinRating-mittakirjat ja taulukkoluvut saadaan suoraan ORC:n VPP ohjelmasta. Finrating-järjestelmässä ei siis ole mahdollista antaa arvioita veneen mittaluvusta eikä säätää yksittäisen veneen tasoituslukua mutu-tuntumalla. Ainoa tapa muuttaa tai oikaista mittalukua on tarkistaa veneen, rikin ja purjeiden mitat. 

Tämänvuotiset Finrating-luvut pohjautuvat FinLYS-järjestelmän dataan. Viimevuotiset FinLYS-todistukset on suoraan konvertoitu ORC Club -todistuksiksi. Samoin viimevuotinen FinLYS-taulukko on konvertoitu ORC:n VPP ohjelmalla. Varsinkin taulukkoveneiden osalta erot viimevuotiseen tasoitukseen saattavat olla suuriakin. 

Terminologiaa

Taulukkovene: vene jolla ei ole todistusta, vaan käytettävä tasoitusluku löytyy Avomeripurjehtijoiden julkaisemasta taulukosta. Taulukkoveneiden mitoissa käytetään paljon oletuksia ja laskennallisia arvoja ja esimerkiksi purjemitat ovat hyvin suuria. 

Todistusvene: vene jolla on voimassaoleva ORCi- tai ORC Club -todistus. Todistuksessa käytetään venekohtaisia mittoja, joten tasoituslukukin on paljon tarkempi kuin vastaavalla taulukkoveneellä.

Finrating todistus: Voimassa oleva ORCi- tai Orc Club -todistus.

DH-todistus: jos veneellä on voimassaoleva ORCi- tai ORC Club -todistus, voidaan veneelle tehdä DH-todistus. Erona vakiotodistukseen on alhaisempi miehistöpaino ja mahdollisesti erilaiset purjeet. Huomioitavaa on, että DH-todistuksen purjevarustuksen on löydyttävä varsinaisesta ORCi- tai ORC Club -todistuksesta. Voit siis esimerkiksi käyttää DH-todistuksessa fokkaa genoan sijaan, mutta molempien purjeiden on oltava merkittyinä “perustodistuksessa”.

Finrating-luku: kerroin, jolla purjehditut ajat tasoitetaan. Finrating-luku on ORC:n time on time offshore luku ja se löytyy jokaisesta mittakirjasta (ORC Club ja ORCi) ja Finrating-taulukosta.

Miehistöpaino: mittakirjoihin merkitään miehistön minimi- ja maksimipaino. Maksimipaino on aina voimassa, mutta minimipaino on kilpailunjärjestäjän päätettävissä oleva rajoitus. Jos miehistöpainoa ei ole erikseen hakemuksessa määritelty, käytetään laskennallista arvoa. Kaikissa FinLYS-todistuksista suoraan muunnetuissa FinRating-todistuksissa on käytetty laskennallista miehistöpainoa. Jos paino ei tunnu sopivalta, sitä voi muuttaa tekemällä muutoshakemuksen.

Mittakirjojen haku

Kaudella 2020 kaikki uudet Finrating-mittakirjat ovat ilmaisia, joten todistuksen hankkimiseen kannustetaan. Tarjous koskee niitä veneitä, joilla ei ole ollut ORCi, Club tai FinLYS-todistusta vuoden 2015 jälkeen. Mittakirjan tuottama Finrating-luku on aina taulukkolukua tarkempi. Uutta todistusta tilattaessa kannattaa purjeet mitata tai mittauttaa ja tarkistaa veneen rikimitat. Mitä täydellisempi hakemus on, sitä sujuvammin uuden mittakirjan saa. Tarkista siis muutamaan kertaan kaikki luvut ennen lomakkeen lähetystä. Mitä enemmän oletusarvoja ja arvauksia todistuksessa käytetään, sitä epätarkempi mittalukukin on.

Mittausohjeita: https://orc.org/index.asp?id=11

Veneiden ORCi ja Club -todistuksia voi ihmetellä orc.org sivuston Sailors service -osiossa.

Uusien mittakirjojen haku tapahtuu täyttämällä ORC:n Club-todistuksen hakulomake ja ilmoittamalla hakemuksesta suomalaisille mittaustoimihenkilöille. Täältä löytyvät molemmat lomakkeet: http://avomeripurjehtijat.org/hae-uusi-orc-club-todistus/

Jos olet hakemassa muutoksia olemassaolevaan todistukseen, niin täytä ainoastaan suomalaisille mittaustoimihenkilöile menevä lomake ja kerro, mikä on muuttumassa. Samoin jos haet DH-todistusta voimassaolevan todistuksen kylkeen, käytä toimihenkilölomaketta ja kerro, mitä olet hakemassa ja millaisella purjevarustuksella haluat DH-kirjan.

Hinnasto 2020:

 • uusi Finrating-todistus (ORC Club): ilmainen
 • ORC Club -todistuksen uusinta: ilmainen
 • ORC Club -todistuksen muutos: 30 €
 • Uusi ORCi-todistus: hinnaston mukaan
 • ORCi-todistuksen muutos: 80 €
 • DH-todistus: ilmainen

Finrating-sääntö julkaistaa ihan lähiaikoina, mutta käytännössä Finrating pohjautuu ORC-sääntöön tietyin poikkeuksin (mm. Taulukkoveneet).

P.S Finrating-toimikunta kyllä noteeraa kaiken palautteen ja käymme läpi kaikki veneet, joista on kommentteja tullut. Eli jos et ole saanut vastausmeiliä, niin ei hätää, asiaasi kyllä hoidetaan.

Finrating todistusveneet 2020

Ohessa taulukko vuoden 2020 Finrating todistusveneistä. Taulukossa on myös listattu perusmitat, joiden perusteella ko. veneen todistus on tehty. Varsinaisten klubi-todistusten (ne pdf-läpyskät) generointi on vielä kesken, mutta luvut tulevat olemaan identtiset alla olevan taulukon kanssa.

Taulukkoon on lisätty kaikki ne veneet, joilla oli vuonna 2019 FINLYS-todistus. Taulukossa ei ole veneitä, joilla oli ORC-FinLYS -muunnostodistus kaudella 2019.

Seuraavat veneet ovat tällä hetkellä vielä tarkistusprosessissa, joten niiden lukuun kannattaa suhtautua varauksella:

 • Dehler 37 CWS “Arctica”
 • Elan 43 “Fanni”
 • Dufour 34 “Slipfree”
 • Inferno 28 “Non Troppo”
 • First 47,7 “Hinemoa”
 • Wind 35 “Fever”

Linkki tiedostoon

FinnishCompleteFleetDataCDLandDefaultcrewweigth

 

Finrating palautetta

Hyvä tasoituspurjehduksen harrastaja, jos olet järkyttynyt tai pöyristynyt oman veneesi Finrating-luvusta, niin ei hätää, Finrating taulukko ei ole lopullinen tai muuttumaton.

Edesmenneessä LYS-systeemissä käytettiin aina purjeiden maksimimittoja, jotka joissain tapauksissa saattoivat olla naurettavan suuria. Lisäksi esimerkiksi veneiden painoissa saattaa olla heittoja puoleen ja toiseen, sillä LYS-systeemissä ei veneen painoa juurikaan noteerattu. Muitakin virheellisiä mittoja on viimeisen 40 vuoden aikana varmasti LYS-dataan eksynyt ja nyt nuo virheet ovat siirtyneet Finrating-järjestelmään. ORC-pohjainen tasoitusjärjestelmä on sokea noille virheellisille mitoille: jos syöttää roskaa sisälle, saa roskaa ulos. LYS-systeemissähän luvun muodosti aina ihminen, mutta nykyisessä Finrating-systeemissä luvun leipoo algoritmi. Ja kyllä, LYS-veneiden tietoja on aktiivisesti käyty läpi, mutta yli viidensadan veneen kaikkien tietojen perinpohjainen tarkistus on vaan mahdotonta.

Miten siis tästä eteenpäin? Noh, nyt pyydämme tasoituspurjehdusyhteisön tarkkaavaisuutta, jotta saamme tietoomme kaikki epänormaalit mitat ja muut kummallisuudet. Julkaisemme pikapuoliin Finrating-taulukon tarkemmilla tiedoilla ja tuosta taulukosta jokainen voi tarkistaa oman ja pahimman kilpakumppanin veneen tiedot. Ottakaa kuitenkin huomioon, että myös Finrating-taulukossa käytetään purjeiden maksimimittoja. Siis käytännössä niin suuria purjeita mitä rikiin mahtuu ja nauramatta voi käyttää.

Lisäksi korostamme, että todistuksella saa aina tarkemman luvun!

Kevätterveisin

Finrating-toimikunta