Muutos FinRating-taulukkoon

Inferno 29, lukumuutos 0.8941 ->  0.9137. Syy: alkuperäinen luku oli liian alhainen verrattuna ORC VPP:n tuottamaan.

Botnia 6 HR, lukumuutos 0.8627 -> 0.8862. Syy: uusi VPP ajo ja suurempi sallittu spinaakkeri.

Twilight Race

Twilight Race eli startti- ja rataharjoitukset köliveneille ovat käynnistyneet. Harjoitukset järjestetään keskiviikkoisin yhdessä tai kahdessa lähtöryhmässä osallistuvien veneiden määrästä riippuen. Harjoitusten aikana tehdään muutama starttiharjoitus ja lopuksi viimeisestä startista 1-2 kierrosta lyhyttä kryssi-lenssirataa. Harjoitukset ovat avoimia kaikille köliveneille (One Design ja ORC). Harjoitusten kulkua ja sisältöä voidaan muokata osallistuvien palautteen perusteella.

Harjoitukset pidetään rata-alueella D (Melkki). Ensimmäinen varoitusviesti klo 18.00.

Harjoituksia järjestetään kevätkaudella vielä 10. 6. ja 17. 6. Ilmoittautumiset Manage2sailiin viimeistään kaksi tuntia ennen ensimmäistä varoitusviestiä.

Taulukkoluvuista lyhyesti

Moni purjehtija on ilmaissut huolensa siitä, että todistusveneen tasoituskerroin on “huonompi” kuin taulukkoveneellä. Huoli on aiheellinen ja ongelma on tiedostettu FinRating-toimikunnassa.

FinRating-toimikunta tekee siis aktiivisesti työtä tuodakseen taulukon venetyyppien tasoitusluvut vastaamaan paremmin todistusveneiden pohjana olevaa ORC-sääntöä. Siksi kaikissa mahdollisissa taulukkolukujen muutoksissa tähän yhtenäiseeen linjaan pyrkiminen on määräävä.

Venetyypille ei esimerkiksi anneta aiempaa LYS-lukua edullisempaa tasoitusta, jos ORC:n käyttämän suorituskykyä ennustavan VPP-ohjelman antaman luvun muutos ei ole saman suuntainen. Samoin taulukkolukuja muutetaan sitä mukaa kun saamme parempaa dataa todistusten muodossa.

FinRating-taulukkoa tullaan siis aktiivisesti päivittämään pitkin purjehduskautta. Tiedotamme aina muutoksista ja niistä veneistä, joita muutos koskee. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa, mutta tämä työ on välttämätöntä jotta voimme jatkossakin käyttää taulukkoa tasoitusten pohjana. Paras tapa vakiinnuttaa oman veneensä tasoituskerroin on hankkia todistus!