FINLYS sääntö

 fullsizeoutput_4b3

Lyhyesti

FINLYS on Suomessa käytettävä kansallinen tasoitussääntö yksirunkoisille köliveneille. Se mahdollistaa lähes kaikkien ”isoilla veneillä” purjehtivien kilpailemisen keskenään. FINLYS-järjeslemässä veneiden nopeuserot tasoitetaan yhdellä olosuhteista riippumattomalla mittaluvulla, jonka avulla purjehditusta tuloksesta voidaan laskea tasoitettu tulos.

Kohderyhmä

FinLYSin tavoitteena on tehdä purjehduskilpailuun osallistuminen mahdollisimman helpoksi. Kohderyhmänä ovat niin perhepurjehtijat kuin pitkänmatkan purjehtijat, mutta myös aktiiviset kilpapurjehtijat. Tämä onkin FinLYS-purjehduksen suola: kilparadalla voi ottaa mittaa niin omasta seurakaveristaan kuin myös isompien kilpailujen yhteydessä vaikka SM-tason venekunnasta.

FINLYS-sääntö

FINLYS-sääntö pyritään pitämään yksinkertainena, jotta kuka tahansa voisi osallistua kilpailuihin. Säännössä myös rajoitetaan tai rangaistaan sellaisten varusteiden käytöstä, joita yleensä on vain suuren budjetin aktiivikilpailijoilla. FINLYS onkin tarkoitettu käytettäväksi lähinnä seura- ja piiritason kilpailuissa eikä siitä haluta kehittää “mestaruustason” sääntöä.

FINLYS-luku taulukosta vai venekohtainen todistus?

Veneen FINLYS-luku määritellään joko venetyyppikohtaisesti FINLYS-taulukossa tai venekohtaisesti FINLYS-todistuksessa.

FinLYS-taulukkoon on koottu Suomessa yleisesti käytössä olevia venetyyppejä ja siinä on kullekin venetyypille listattu sen päämitat ja oleellisimmat varustetiedot. Mikäli venetyyppi löytyy taulukosta ja vene on mitoiltaan ja varusteiltaan taulukon mukainen, vene saa kilpailla taulukossa mainitulla FinLYS-luvulla ilman erillistä todistusta.

Vene tarvitsee FINLYS-todistuksen silloin kun

  • venetyyppiä ei ole taulukossa,
  • vene poikkeaa taulukossa olevista mitoista, tai
  • vene haluaa käyttää erilaista varustusta kun mitä venetyypille on taulukossa on määritelty

FINLYS-todistusta haetaan Avomeripurjehtijat ry:n kautta ja se voi yleensä perustua veneen omistajan itse tekemiin mittauksiin.

Comments are closed