Avomeripurjehtijoiden syyskokous 23.11.2020

Avomeripurjehtijoiden sääntömääräinen syyskokous järjestetään maanantaina 23.11.2020 kello 18:00. Poikkeusoloissa myös järjestelyt ovat poikkeukselliset, joten kokous järjestetään ainoastaan virtuaalisesti.

Asialista:

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7§ Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8§ Muut asiat

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed