Syyskokouksen päivämäärä muuttunut!!!

Syyskokous ja palkintojenjako järjestetään torstaina 28.11.2019!

Aika ja paikka ovat samat kuin aikaisemmin ilmoitettiin, eli kello 18:30 Ravintola Blue Peter.

Pahoittelemme päivämäärämuutoksesta mahdollisesti aiheutunutta haittaa!

Syyskokouksen asialista:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Muut asiat

 

Jotta osaamme mitoittaa tarjoilun oikein, pyydämme etukäteisilmoittautumista täyttämällä tämän lomakkeen:

Bookmark the permalink.

Comments are closed